En lokal prostatacancer är ofta symptomfri. Typiska symptom på prostatacancer är:

  • svårigheter att kissa
  • impotens
  • blod i urinen

Cancer som har spritt sig till skelettet kan orsaka bäcken-, höft- och ryggsmärtor.

Inget av dessa symptom är specifikt för prostatacancer, utan det kan till exempel vara frågan om en infektion. Symptomen kräver ändå alltid närmare undersökningar. Om du misstänker cancer eller har fått en cancerdiagnos, får du utan dröjsmål en tid hos en av Docrates specialistläkare.

Regelbunden PSA-testning av prostatan och STHLM3 testning är de enda sätt att upptäcka vanligtvis symptomfri cancer redan i ett tidigt skede.

Om du misstänker cancer eller har cancer och vill veta mer om vad Docrates Cancersjukhus har att erbjuda, hjälper våra svensktalande sjuksköterskor gärna dig. Kontakta oss på nordic(a)docrates.com eller tel. +358 10 773 2020.

Varför ska du komma till Docrates?

  • Ingen väntetid: Du får tid till cancerläkare inom några dagar och din behandling kan börja inom en vecka
  • Eget vårdteam: Du får en och samma läkare och sköterska som tar hand om dig under hela vårdtiden
  • Högklassig cancervård: Vi använder den senaste tekniken och har erfaren och kunnig svensktalande vårdpersonal
  • Second opinion: Du får en medicinsk bedöming av din vårdplan av våra cancerspecialister

Kontakta oss! Vi hjälper dig gärna.

+358 10 773 2020

(mån-fre kl. 9-16, finsk tid GMT +2)

Kontakt