En lokal prostatacancer är ofta symptomfri. Typiska symptom på prostatacancer är:

  • svårigheter att kissa
  • impotens
  • blod i urinen

Cancer som har spritt sig till skelettet kan orsaka bäcken-, höft- och ryggsmärtor.

Inget av dessa symptom är specifikt för prostatacancer, utan det kan till exempel vara frågan om en infektion. Symptomen kräver ändå alltid närmare undersökningar. Om du misstänker cancer eller har fått en cancerdiagnos, får du utan dröjsmål en tid hos en av Docrates specialistläkare.

Regelbunden PSA-testning av prostatan och STHLM3 testning är de enda sätt att upptäcka vanligtvis symptomfri cancer redan i ett tidigt skede.

Om du misstänker prostatacancer eller har fått en cancerdiagnos får du snabbt en tid till de erfarna cancerspecialisterna på Docrates utan någon remiss. Behandlingen inleds utan dröjsmål. Våra svensktalande sjuksköterskor Johanna Baarman och Magnus Sjöroos (nordic@docrates.com, tel. +358 10 773 2020, mån-fre kl. 8-16) hjälper gärna svenskspråkiga patienter att ordna med det som behövs innan du kommer till Docrates Cancersjukhuset. De står också till tjänst med all nödvändig information.

Varför ska du komma till Docrates?

  • Ingen väntetid: Du får tid till cancerläkare inom några dagar och din behandling kan börja inom en vecka
  • Eget vårdteam: Du får en och samma läkare och sköterska som tar hand om dig under hela vårdtiden
  • Högklassig cancervård: Vi använder den senaste tekniken och har erfaren och kunnig svensktalande vårdpersonal
  • Second opinion: Du får en medicinsk bedöming av din vårdplan av våra cancerspecialister
Kontakta oss! Vi hjälper dig gärna. +358 10 773 2020 (mån-fre kl. 8-16, finsk tid GMT +2)