Prostatacancerns symptom

Symptom på prostatacancer varierar. På Docrates Cancersjukhus har vi tillgång till utmärkt utrustning för att undersöka prostatabesvär, och framför allt har vi ett erfaret behandlingsteam. Du får snabbt och utan remiss tid till specialister inom prostatabesvär.

Prostatacancer i ett tidigt skede uppvisar ofta lindriga symptom eller är till och med helt symptomfri och symptomen kan påminna om de symptom som hör samman med förstorad prostata. Prostatacancer kan även förekomma samtidigt med en förstorad prostata.

Förstoring av prostatan, dvs. prostatahyperplasi

Prostatan uppnår sin normala storlek under puberteten, men den kan börja växa på nytt hos män som kommit förbi medelåldern. Man känner inte helt till orsakerna till varför prostatan förstoras, men troligen orsakas detta av hormonella förändringar. Enligt uppskattningar lider upptill 80 procent av alla män över 60 år av förstorad prostata, vilket betyder att det är relativt vanligt bland äldre män.

Urineringsbesvär

Symptomen för såväl förstorad prostata som prostatacancer är vanligtvis olika besvär med inkontinens eller tömning av blåsan. Hos män kan förekomma till exempel:

 • Ökat behov av att urinera
 • Nattligt behov av att urinera
 • Plötsligt behov av att urinera
 • Svårigheter att börja urinera
 • Behov av extra ansträngning vid urinering/svårigheter att tömma blåsan
 • Svag urinstråle

Vid godartad förstorad prostata kan män i värsta fall utveckla urinretention, vilket innebär att det inte går att urinera fastän urinblåsan är full.

Typiska symptom för prostatacancer är dessutom:

 • Blod i urinen
 • Smärtor vid urinering
 • Impotens
 • Skelettsmärta (ryggsmärtor, bäckensmärtor, höftsmärtor, om cancern har spridit sig till skelettet)

Prostatainfektion, dvs. prostatit

Med prostatasmärtor syftar man vanligtvis på prostatainfektion. Smärtor kan förekomma i underlivet till exempel i perineum, testiklarna eller ljumsken. Förutom smärtor i underlivet är vanliga symptom smärtor i bäckenet, obestämda smärtor i nedre delen av buken, urineringsbesvär samt sveda vid urinering. Hos vissa män orsakar även ejakulation eller sittande smärta. Sperman kan även innehålla blod. Prostatainfektion kan antingen vara icke-bakteriell eller bakteriell, varav den förstnämnda är vanligare. Prostatainfektion kan vara akut eller långvarig, det vill säga kronisk, och en akut infektion kan även bli kronisk.

Prostatabesvär – det finns alltid skäl att ta reda på orsakerna

Det finns anledning att låta undersöka alla tidigare nämnda och övriga obestämda prostatabesvär hos en sakkunnig, eftersom endast närmare undersökningar fastställer ifall symptomen är kopplade till prostatacancer.

Symptomfri prostatacancer kan upptäckas genom regelbundna PSA-test eller STHLM3-test. Då upptäcks cancern troligtvis i ett tidigt skede, varpå det även är mer sannolikt att man tillfrisknar från cancern.

På Docrates Cancersjukhus har vi tillgång till utmärkt utrustning för att undersöka prostatabesvär, och vi har framför allt ett erfaret behandlingsteam. Ifall du upplever symptom som är kopplade till prostatan eller misstänker prostatacancer, kontakta vårt sjukhus via tidsbokningsnumret.

Om du misstänker cancer eller har cancer och vill veta mer om vad Docrates Cancersjukhus har att erbjuda, hjälper våra svensktalande sjuksköterskor gärna dig. Kontakta oss på nordic(a)docrates.com eller tel. +358 10 773 2020.

Läs mer

/

Individuellt anpassad fysioterapi för cancerpatienter

Fysioterapi erbjuder ett brett utbud av metoder och terapier som förbättrar livskvaliteten och funktionsförmågan hos cancerpatienter i alla stadier av...

Läs mer
/

Cancern tar inte sommalov

17.6.2023 | Under sommaren är det oftare längre väntetider till cancerutredningar och -behandlingar. Väntan kan vara psykiskt påfrestande, men är...

Läs mer
/

Docrates expanderar och bygger ut sjukhuset i Helsingfors

31.5.2023 | Docrates Cancersjukhus har fattat ett investeringsbeslut om att väsentligt utöka sina lokaler i Jätkäsaari, Helsingfors, Finland. Ombyggnadsarbetet i...

Läs mer
/

Varför återkommer bröstcancer och hur behandlar man ett återfall?

Vid slutet av bröstcancerbehandlingen kan man ha många olika känslor – många är glada över att behandlingen snart är över,...

Läs mer

Varför ska du komma till Docrates?

 • Ingen väntetid: Du får tid till cancerläkare inom några dagar och din behandling kan börja inom ett par veckor
 • Eget vårdteam: Du får en och samma läkare och sköterska som tar hand om dig under hela vårdtiden
 • Högklassig cancervård: Vi använder den senaste tekniken och har erfaren och kunnig svensktalande vårdpersonal
 • Second opinion: Du får en medicinsk bedöming av din vårdplan av våra cancerspecialister
+358 10 773 2020

Kontakta oss! Vi hjälper dig gärna.

Mån-fre kl. 9-16 (lokal tid)