Malignt melanom

Malignt melanom är en tumör som har sitt ursprung i melanocyterna, och det finns flera olika typer av malignt melanom. I motsats till andra former av hudcancer ger malignt melanom ofta upphov till metastaser. Malignt melanom skiljer sig också från övriga former av hudcancer på så sätt att det även påträffas hos relativt unga vuxna. Liksom övriga former av hudcancer har malignt melanom blivit vanligare och antalet drabbade har mer än fördubblats under 2000-talet.

Sjukdomsrisk

60–90 procent av alla hudcancerfall förorsakas av solens UV-strålning. Att bränna sig och kontinuerligt exponeras för solen, t.ex. vid arbete utomhus, kan förorsaka hudcancer. Vid malignt melanom är den främsta bakomliggande orsaken att patienten upprepade gånger bränt sig i solen, i synnerhet som barn och ung.

Symtom på malignt melanom

Ofta är det första tecknet på malignt melanom en pigmentförändring eller ett nytt födelsemärke på ett område där huden tidigare varit frisk. Särskilt noga bör eventuella förändringar i födelsemärken följas upp om det finns fall av malignt melanom i släkten. Ett färgat födelsemärke som är större än 10 mm kan vara ett tecken på malignt melanom. Oroande tecken är dessutom bl.a. färgförändringar, fläckighet, ökad storlek, ojämna kanter, klåda samt en röd ring runt födelsemärket. I synnerhet kan färgerna blått, rött och svart vara tecken på malignt melanom. Även blödningar och sår kan förekomma. Malignt melanom kan växa ojämnt eller jäms med hudytan. Hos män förekommer malignt melanom ofta på övre delen av ryggen, hos kvinnor på de nedre extremiteterna.

Diagnostisering av malignt melanom

Vid hudcancer är betydande tumörer synliga för ögat utan några särskilda redskap. Läkaren kan ställa en nogrannare diagnos med dermatoskopiundersökning. Ofta konstaterar patienten själv tumören och uppsöker läkare. Ett vävnadsprov tas för att säkerställa diagnosen.

Behandling av malignt melanom

Malignt melanom behandlas med kirurgi. Målet med operationen är att avlägsna tumören med marginal, så att patienten inte drabbas av sjukdomen igen. Ofta undersöker man också omkringliggande lymfknutor (portvakstlymfknutor), och avlägsnar lymfknutor vid behov. Patienter med hög återfallsrisk ges även ofta behandling med läkemedel eller strålning.

Till åtskillnad från de övriga vanliga hudtumörerna kan malignt melanom ge upphov till metastaser, t.ex till levern. Metastaserat malignt melanom är en obotlig sjukdom, men i vissa fall kan man uppnå god behandlingsrespons med läkemedel, både cytostatika, målinriktade mediciner och immunologisk behandling. I visa fall kan behandlingsresponserna vara långvariga. Behandling av metastaserat malignt melanom är ett område inom cancervården där man väntar sig framsteg inom de närmaste åren.

Läs mer

/

Docrates Cancersjukhus utökar sjukhuset i Helsingfors

31.5.2023 | Docrates Cancersjukhus har fattat ett investeringsbeslut om att väsentligt utöka sina lokaler i Jätkäsaari, Helsingfors, Finland. Ombyggnadsarbetet i...

Läs mer
/

Möt oss på Docrates: Intervju med koordinerande sköterska Michaela

En allvarlig sjukdom orsakar ofta förvirring, osäkerhet och rädsla. På Docrates Cancersjukhus är en av den koordinerande sjuksköterskans viktigaste uppgifter...

Läs mer
/

Undvik vårdköerna i Sverige – ansök enkelt om cancervård utomlands

Väntetiden mellan cancerdiagnos och behandling i Sverige är ofta lång. Många söker vård på Docrates Cancersjukhus i Finland för att...

Läs mer
/

Genombrott i diagnostiken av personer som haft cancer: Återkommande cancer kan avslöjas innan den börjar utvecklas

20.4.2023 | Vätskebiopsi som utnyttjar markörer som släpps ut i blodomloppet av cancerceller kan avslöja eventuell återkommande cancer och kvarvarande...

Läs mer

Varför ska du komma till Docrates?

  • Ingen väntetid: Du får tid till cancerläkare inom några dagar och din behandling kan börja inom ett par veckor
  • Eget vårdteam: Du får en och samma läkare och sköterska som tar hand om dig under hela vårdtiden
  • Högklassig cancervård: Vi använder den senaste tekniken och har erfaren och kunnig svensktalande vårdpersonal
  • Second opinion: Du får en medicinsk bedöming av din vårdplan av våra cancerspecialister
+358 10 773 2020

Kontakta oss! Vi hjälper dig gärna.

Mån-fre kl. 9-16 (lokal tid)