Malignt melanom

Malignt melanom är en tumör som har sitt ursprung i melanocyterna, och det finns flera olika typer av malignt melanom. I motsats till andra former av hudcancer ger malignt melanom ofta upphov till metastaser. Malignt melanom skiljer sig också från övriga former av hudcancer på så sätt att det även påträffas hos relativt unga vuxna. Liksom övriga former av hudcancer har malignt melanom blivit vanligare och antalet drabbade har mer än fördubblats under 2000-talet.

Sjukdomsrisk

60–90 procent av alla hudcancerfall förorsakas av solens UV-strålning. Att bränna sig och kontinuerligt exponeras för solen, t.ex. vid arbete utomhus, kan förorsaka hudcancer. Vid malignt melanom är den främsta bakomliggande orsaken att patienten upprepade gånger bränt sig i solen, i synnerhet som barn och ung.

Symtom på malignt melanom

Ofta är det första tecknet på malignt melanom en pigmentförändring eller ett nytt födelsemärke på ett område där huden tidigare varit frisk. Särskilt noga bör eventuella förändringar i födelsemärken följas upp om det finns fall av malignt melanom i släkten. Ett färgat födelsemärke som är större än 10 mm kan vara ett tecken på malignt melanom. Oroande tecken är dessutom bl.a. färgförändringar, fläckighet, ökad storlek, ojämna kanter, klåda samt en röd ring runt födelsemärket. I synnerhet kan färgerna blått, rött och svart vara tecken på malignt melanom. Även blödningar och sår kan förekomma. Malignt melanom kan växa ojämnt eller jäms med hudytan. Hos män förekommer malignt melanom ofta på övre delen av ryggen, hos kvinnor på de nedre extremiteterna.

Diagnostisering av malignt melanom

Vid hudcancer är betydande tumörer synliga för ögat utan några särskilda redskap. Läkaren kan ställa en nogrannare diagnos med dermatoskopiundersökning. Ofta konstaterar patienten själv tumören och uppsöker läkare. Ett vävnadsprov tas för att säkerställa diagnosen.

Behandling av malignt melanom

Malignt melanom behandlas med kirurgi. Målet med operationen är att avlägsna tumören med marginal, så att patienten inte drabbas av sjukdomen igen. Ofta undersöker man också omkringliggande lymfknutor (portvakstlymfknutor), och avlägsnar lymfknutor vid behov. Patienter med hög återfallsrisk ges även ofta behandling med läkemedel eller strålning.

Till åtskillnad från de övriga vanliga hudtumörerna kan malignt melanom ge upphov till metastaser, t.ex till levern. Metastaserat malignt melanom är en obotlig sjukdom, men i vissa fall kan man uppnå god behandlingsrespons med läkemedel, både cytostatika, målinriktade mediciner och immunologisk behandling. I visa fall kan behandlingsresponserna vara långvariga. Behandling av metastaserat malignt melanom är ett område inom cancervården där man väntar sig framsteg inom de närmaste åren.

Läs mer

/

Allt fler söker sig till cancerbehandlingar i Finland

3.2.2023 | Den internationella världscancerdagen firas den 4 februari. År 2022 behandlade Docrates Cancersjukhus internationella patienter från mer än 40...

Läs mer
/

Cancerdiagnostik och behandling utan dröjsmål oavsett säsong

19.12.2022 | För oss är det viktigt att våra patienter inte behöver vänta. På Docrates Cancersjukhus kan diagnostik och behandlingar...

Läs mer
/

Vi förnyar prissättningen på vår service

24.11.2022 | Vi förnyar prissättningen på vår service fr.o.m. 1.1.2023. Prisökningen är en följd av den allmänna höjningen av kostnadsnivån....

Läs mer
/

Docrates Cancersjukhus fyller 15 år – alltid ett steg före cancern

24.11.2022 | Privata Docrates Cancersjukhus firar sitt 15-årsjubileum i år. Docrates Cancersjukhus är känt för banbrytande cancervård och snabba behandlingsvägar....

Läs mer

Varför ska du komma till Docrates?

  • Ingen väntetid: Du får tid till cancerläkare inom några dagar och din behandling kan börja inom ett par veckor
  • Eget vårdteam: Du får en och samma läkare och sköterska som tar hand om dig under hela vårdtiden
  • Högklassig cancervård: Vi använder den senaste tekniken och har erfaren och kunnig svensktalande vårdpersonal
  • Second opinion: Du får en medicinsk bedöming av din vårdplan av våra cancerspecialister
+358 10 773 2020

Kontakta oss! Vi hjälper dig gärna.

Mån-fre kl. 9-16 (GMT +3)