Inom cancerbehandling erbjuds allt fler och effektivare behandlingsalternativ. De tre grundläggande linjerna inom terapin är strålbehandling, kirurgisk behandling och läkemedelsbehandling. Vi använder också även de nyaste metoderna inom radionuklidterapi för behandling av cancer. Isotopbehandlingar är en allt vanligare behandlingsform för olika cancersjukdomar. Allt oftare grundar sig behandlingen på en optimal kombination av olika behandlingsformer i rätt ordningsföljd.

I valet av rätt behandling behövs noggranna uppgifter om tumörsjukdomens läge, spridning och celltyp. Behandlingen planeras av ett multiprofessionellt expertteam som består av en onkolog (cancerläkare), en radiolog (specialist i avbildningsundersökning och tolkning av undersökningsresultaten), och en patolog.

Det viktigaste för att behandlingen ska lyckas är att den inleds utan dröjsmål. På Docrates Cancersjukhus är det ingen kö, utan behandling inleds så fort insamling av underlag för val av behandling är gjort och den insjuknades hälsotillstånd tillåter det.

Docrates Cancersjukhus behandlingar täcker hela cancerbehandlingskedjan från diagnostik till uppföljning efter behandlingarna. Om det blir aktuellt med operation samarbetar Docrates med flera sjukhus och kliniker.

Tack vare de goda behandlingsresultaten allt fler möjligheter kan behandlingsbesluten fattas tillsammans med patienten efter diskussioner som ger patienten information om de eventuella för- och nackdelarna med behandlingen. Målet är att trygga en så god livskvalitet och vardag som möjligt även under cancerbehandlingarna.

Med tanke på patientens och de närståendes välmående är det viktigt att tillräckligt med information och stöd står till förfogande genom hela behandlingsprocessen. Från Docrates Cancersjukhus får patienten ett direktnummer till sitt vårdteam som kan kontaktas när som helst.

Docrates Cancersjukhus önskar dig varmt välkommen om du misstänker cancer eller har en cancerdiagnos. Våra svensktalande sjuksköterskor Johanna Baarman och Magnus Sjöroos (nordic (a) docrates.com, tel. +358 10 773 2020, mån-fre kl. 8-16) hjälper dig gärna att ordna med det som behövs innan du kommer till Docrates Cancersjukhus. De står också till tjänst med all nödvändig information. Eller kontakta oss per e-post: sjukhuset (a) docrates.com.

 

Varför ska du komma till Docrates?

  • Ingen väntetid: Du får tid till cancerläkare inom några dagar och din behandling kan börja inom en vecka
  • Eget vårdteam: Du får en och samma läkare och sköterska som tar hand om dig under hela vårdtiden
  • Högklassig cancervård: Vi använder den senaste tekniken och har erfaren och kunnig svensktalande vårdpersonal
  • Second opinion: Du får en medicinsk bedöming av din vårdplan av våra cancerspecialister
Kontakta oss! Vi hjälper dig gärna. +358 10 773 2020 (mån-fre kl. 8-16, finsk tid GMT +2)