Skip to content

Cancerbehandling

Inom cancerbehandling erbjuds allt fler och effektivare behandlingsalternativ. De tre grundläggande linjerna inom terapin är strålbehandling, kirurgisk behandling och läkemedelsbehandling. Vi använder också även de nyaste metoderna inom radionuklidterapi för behandling av cancer. Isotopbehandlingar är en allt vanligare behandlingsform för olika cancersjukdomar. Allt oftare grundar sig behandlingen på en optimal kombination av olika behandlingsformer i rätt ordningsföljd.

I valet av rätt behandling behövs noggranna uppgifter om tumörsjukdomens läge, spridning och celltyp. Behandlingen planeras av ett multiprofessionellt expertteam som består av en onkolog (cancerläkare), en radiolog (specialist i avbildningsundersökning och tolkning av undersökningsresultaten), och en patolog.

Det viktigaste för att behandlingen ska lyckas är att den inleds utan dröjsmål. På Docrates Cancersjukhus är det ingen kö, utan behandling inleds så fort insamling av underlag för val av behandling är gjort och den insjuknades hälsotillstånd tillåter det.

Docrates Cancersjukhus behandlingar täcker hela cancerbehandlingskedjan från diagnostik till uppföljning efter behandlingarna. Om det blir aktuellt med operation samarbetar Docrates med flera sjukhus och kliniker.

Tack vare de goda behandlingsresultaten allt fler möjligheter kan behandlingsbesluten fattas tillsammans med patienten efter diskussioner som ger patienten information om de eventuella för- och nackdelarna med behandlingen. Målet är att trygga en så god livskvalitet och vardag som möjligt även under cancerbehandlingarna.

Med tanke på patientens och de närståendes välmående är det viktigt att tillräckligt med information och stöd står till förfogande genom hela behandlingsprocessen. Från Docrates Cancersjukhus får patienten ett direktnummer till sitt vårdteam som kan kontaktas när som helst.

Om du misstänker cancer eller har cancer och vill veta mer om vad Docrates Cancersjukhus har att erbjuda, hjälper våra svensktalande sjuksköterskor gärna dig. Kontakta oss på nordic(a)docrates.com eller tel. +358 10 773 2020.

Du kanske också är intresserad:

Behandling av prostatacancer: Fördelar och nackdelar med strålbehandling och kirurgi

Vilka är fördelarna och nackdelarna med strålbehandling och kirurgi? På dessa frågor svarar specialisterna Timo Joensuu, överläkare i strålbehandling på...

Läs mer

Allt mindre behov av biopsi – omvälvande förändringar i diagnostiken av prostatacancer på Docrates Cancersjukhus

Behandlingen av prostatacancer har utvecklats enormt under det senaste årtiondet. De progressiva behandlingarna på Docrates Cancersjukhus får ofta välförtjänt uppmärksamhet,...

Varför ska du komma till Docrates?

  • Ingen väntetid: Du får tid till cancerläkare inom några dagar och din behandling kan börja inom ett par veckor
  • Eget vårdteam: Du får en och samma läkare och sköterska som tar hand om dig under hela vårdtiden
  • Högklassig cancervård: Vi använder den senaste tekniken och har erfaren och kunnig svensktalande vårdpersonal
  • Second opinion: Du får en medicinsk bedöming av din vårdplan av våra cancerspecialister
+358 10 773 2020

Kontakta oss! Vi hjälper dig gärna.

Mån-fre kl. 9-16 (lokal tid)