På Docrates Cancersjukhus använder vi de nyaste isotopundersökningarna och -behandlingarna under ledning av vår överläkare inom nukleärmedicin Jukka Kemppainen

PET-DT är en krävande metod som kräver djupgående expertis för att kunna utnyttjas till det yttersta. På Docrates ansvarar ett erfaret och multiprofessionellt team lett av isotopöverläkaren Jukka Kemppainen  för alla undersökningar och behandlingar. Du har tillgång till Docrates isotopbehandlingar omgående. Vänligen kontakta oss för ytterligare information. 

>> Läs mer om Jukka Kemppainens expertis