Positronemissionstomografi - PET-DT

För att cancern ska kunna behandlas effektivt, måste man veta exakt var cancern finns. Därför utnyttjar Docrates Cancersjukhus allt oftare PET-DT-undersökningar för att planera behandlingen av patienter.

Med hjälp av PET-DT-undersökningar kan cancerspridningen och terapisvaren granskas på från ett annat perspektiv än med konventionella avbildningsmetoder (MRI, DT). Genom metoden kan man upptäcka förändringar som inte är möjliga att få fram med andra metoder. Ett exempel på detta är metastaser i normalstora lymfkörtlar, den funktionella ämnesomsättningsaktiviteten i tumörer eller huruvida cellerna i tumören har specifika förändringar som går att identifiera.

Vad grundar sig en PET-DT undersökning på?

PET-DT grundar sig på en radioaktivt markörsubstans som ges intravenöst och söker sig till sitt mål. Målet kan vara ställen där ämnesomsättningen är högre än i övriga vävnader – exempelvis cancerceller. Undersökningen inleds alltid med en datortomografi med låg dos. Därefter följer en PET-avbildning. Bilderna fusioneras, d.v.s. datorn kombinerar DT- och PET-bilderna. I vissa situationer gör man också en andningssynkroniserad undersökning utöver den vanliga avbildningen. Då får man en så exakt bild av målet som möjligt genom att eliminera den inexakthet som andningen orsakar.

För PET-DT-undersökningarna utnyttjar vi på Docrates flera olika markörämnen som alla har egna specifika användningsändamål.

Utrustning

På Docrates använder vi Siemens Biograph TM TruePoint PET-DT apparat, som ger diagnostiken och uppföljningen av cancer, samt planeringen av strålbehandlingen en ny dimension.

Tekniska specifikationer

 • Siemens Biograph 6 True Point PET/DT (positronemissionstomografi)
 • PET-isotopkamera som dessutom har skiktavbildningsutrustning med 6 skikt
 • Bildtagningsöppning 70 cm
 • Mångsidiga onkologiska program för bildanalys inom cancerdiagnostik.
 • LAP-laserutrustning för positionering av patienten
 • Ett flertal markörer för diagnostisering av olika cancertyper
 • DICOM -koppling till Docrates PACS-arkiv

Läs mer

Publicerad: 22.06.2020

Till Finland för cancerbehandling i Coronatider

Det är fortfarande möjligt för svenska cancerpatienter att komma till Finland för onkologmottagning, undersökningar och behandlingar. Även om tillträde till...

Läs mer
Publicerad: 20.06.2020

Cancern tar inte sommarlov

Under sommaren är det oftare längre väntetid till cancerutredningar och -behandlingar. Väntan kan vara psykiskt påfrestande, men är inte heller...

Läs mer
Publicerad: 07.06.2020

Vi behandlar cancerpatienter även via distansmottagning

Under coronaepidemin rekommenderar vi i första hand distansmottagning för alla våra patienter.

Läs mer
Publicerad: 07.06.2020

Många cancerpatienter vill fortsätta arbeta, berättar Jorma Sormunen, som är ny läkare vid Docrates

Jorma Sormunen har specialiserat sig på cancersjukdomar men har också gedigen arbetserfarenhet inom företagshälsovård. Han har sett att det kan...

Läs mer
Läs mer

Varför ska du komma till Docrates?

 • Ingen väntetid: Du får tid till cancerläkare inom några dagar och din behandling kan börja inom en vecka även under coronatiden
 • Eget vårdteam: Du får en och samma läkare och sköterska som tar hand om dig under hela vårdtiden
 • Högklassig cancervård: Vi använder den senaste tekniken och har erfaren och kunnig svensktalande vårdpersonal
 • Second opinion: Du får en medicinsk bedöming av din vårdplan av våra cancerspecialister
+358 10 773 2020

Kontakta oss! Vi hjälper dig gärna.

Mån-fre kl. 9-16 (GMT +2)