Jukka Kemppainen

Överläkare i nukleärmedicin
Specialist i nukleär medicin
MD, docent

Specialisering

PET och SPET/TT avbildning av cancersjukdomar, speciellt prostatacancer.
Samt inflammationsavbildning, endokrinologisk, neurologisk och kardiologisk avbildning.

Tjänster

Utlåtande av isotop- och PET -avbildning: t.ex. utredning av cancerspridning, bedömning av behandlingens effekt, antydan av sjukdomens återfall, planering av avbilding av strålbehandling och okänd primärtumörs lokalisering samt isotopbehandlingar och uppföljning.

Visa tilläggsuppgifter

Göm tilläggsuppgifter

Arbetserfarenhet

  • Docrates Cancersjukhus, Överläkare i nukleärmedicin 2018-
  • TYKS PET Center
  • Åbo universitet, Klinisk fysiologi och ansvarig för nukleärmedicinska läroämnen, prof./klinisk lärare

Vetenskaplig verksamhet

Jukka Kemppainens forskningsverksamhet har de senaste åren fokuserat sig på kliniska tillämpningar av PET-avbildning i diagnostiken av olika sjukdomar.
Hans viktigaste intressområden är nya markörämnen i PET-avbildning av prostatacancer och utvecklingen av PET-diagnostik.

Medlemskap och förtroendeuppdrag

Finnish Society of Nuclear Medicine (LRY), Ordförande
Scandinavian Society of Clinical Physiology and NuclearMedicine (SSCPNM), Finlands representant