Skip to content

Jukka Kemppainen

Överläkare i nukleärmedicin
Specialist i nukleär medicin
MD, docent

Arbetserfarenhet

  • Docrates Cancersjukhus, Överläkare i nukleärmedicin 2018-
  • TYKS PET Center
  • Åbo universitet, Klinisk fysiologi och ansvarig för nukleärmedicinska läroämnen, prof./klinisk lärare

Medlemskap och förtroendeuppdrag

Finnish Society of Nuclear Medicine (LRY), Ordförande
Scandinavian Society of Clinical Physiology and NuclearMedicine (SSCPNM), Finlands representant

Vetenskaplig verksamhet

Jukka Kemppainens forskningsverksamhet har de senaste åren fokuserat sig på kliniska tillämpningar av PET-avbildning i diagnostiken av olika sjukdomar.
Hans viktigaste intressområden är nya markörämnen i PET-avbildning av prostatacancer och utvecklingen av PET-diagnostik.