Jukka Kemppainen

Överläkare i nukleärmedicin
Specialist i nukleär medicin
MD, docent

Specialisering

PET och SPET/TT avbildning av cancersjukdomar, speciellt prostatacancer.
Samt inflammationsavbildning, endokrinologisk, neurologisk och kardiologisk avbildning.

Visa tilläggsuppgifter

Göm tilläggsuppgifter

Arbetserfarenhet

  • Docrates Cancersjukhus, Överläkare i nukleärmedicin 2018-
  • TYKS PET Center
  • Åbo universitet, Klinisk fysiologi och ansvarig för nukleärmedicinska läroämnen, prof./klinisk lärare

Tjänster

Utlåtande av isotop- och PET -avbildning: t.ex. utredning av cancerspridning, bedömning av behandlingens effekt, antydan av sjukdomens återfall, planering av avbilding av strålbehandling och okänd primärtumörs lokalisering samt isotopbehandlingar och uppföljning.

Vetenskaplig verksamhet

Jukka Kemppainens forskningsverksamhet har de senaste åren fokuserat sig på kliniska tillämpningar av PET-avbildning i diagnostiken av olika sjukdomar.
Hans viktigaste intressområden är nya markörämnen i PET-avbildning av prostatacancer och utvecklingen av PET-diagnostik.

Medlemskap och förtroendeuppdrag

Finnish Society of Nuclear Medicine (LRY), Ordförande
Scandinavian Society of Clinical Physiology and NuclearMedicine (SSCPNM), Finlands representant