Skip to content

Kostnad

En behandlingsplan görs upp för varje patient individuellt. Efter att diagnosfasen är över och din behandlingsplan är klar kan vi på begäran göra en individuell kostnadsberäkning.

I behandlingsplanen tar man hänsyn till patientens tillstånd, andra sjukdomar, cancertyp, spridning av cancern, olika behandlingsmetoder som krävs samt mycket annat. Därav är kostnadsberäkningen individuellt skräddarsydd till varje patient.

Nedan finns några exempel på kostnader för olika vårdhelheter, undersökningar och tjänster. Ni kan även ringa direkt till vår tidsbeställning, vi berättar gärna mer (mån-fre 9-16 (finsk tid), +358 10 773 2020 eller +46 10 199 2020.

Vänligen observera att vi fakturerar våra behandlingar och undersökningar veckovis och en expeditionsavgift på 32 € / faktura tillkommer. Kostnaden faktureras i samband med bokningen av första besöket. Vid eventuell avbokning debiteras handläggningsavgiften.

För patienter som inte är bosatta i Finland, tillkommer en handläggningsavgift på 197 €. Handläggningsavgiften omfattar det förberedande arbetet tidsbokningen gör inför patientens första besök på sjukhuset eller på distans.

Första besök på sjukhuset

 • 571 € (inkl. expeditionsavgift 32 €).
 • För patienter som inte är bosatta i Finland, tillkommer en handläggningsavgift på 197 €. Handläggningsavgiften omfattar det förberedande arbetet tidsbokningen gör inför patientens första besök på sjukhuset eller på distans. Kostnaden faktureras i samband med första besöket.
 • Första besöket inkluderar genomgång av dokument tillhörande patientens vård före besök, mottagningsbesök ca. 60 min. och inskrivning av patientuppgifter efter besök.
 • Efter första besöket får du en individuell vårdplan och kostnadsberäkning. Första besöket binder dig inte till uppföljning.

Kostnadsexempel (FPA-ersättning gäller finska patienter)

Bröstcancerbehandlingar

Prostatacancerbehandlingar

Andra cancertyper

Diagnostik

Distansmottagningar

Patienter från Finland

(Patienter från Sverige, scrolla ner)

 

FPA-ersättning

FPA ersätter en del av privatläkararvodena enligt en särskild taxa. Patienter som är berättigade till FPA-ersättning betalar endast självrisken.

Visa upp ett giltigt FPA-kort i kassan för att vi ska kunna bevilja dig FPA-ersättning. Du kan få mer information om FPA-ersättningar av din sjuksköterska eller av Docrates ekonomiavdelning.

Finansieringsmöjligheter

Nordea Finans erbjuder Docrates patienter möjlighet att betala behandlingspaketen flexibelt via månadsavbetalningar. Om du har några frågor gällande Flexkredit kan du få mer information av vår sjuksköterska via telefon +358 10 773 2020 (mån–fre kl. 9-16) eller via e-post nordic (a) docrates.com. De praktiska arrangemangen hanteras kostnadsfritt för dig av Docrates Cancersjukhus.

Cancerförsäkringar

Finska försäkringsbolag erbjuder i allmänhet sådana sjukvårdsförsäkringar som ersätter cancer vård och diagnostik. De ger vanligtvis ersättning för vissa behandlingspaket enligt uppkomna kostnader. Utöver dessa finns särskilda cancerförsäkringar. Genom dessa försäkringar utbetalas till försäkringstagarna utifrån cancerdiagnosen en engångsersättning, som inte är bunden till vårdkostnaderna.

Du kan få mer information om priser, försäkringar, FPA-ersättningar och kostnadskalkyler av vår sjuksköterska via telefon +358 10 773 2020 (mån–fre kl. 9-16) eller via e-post nordic (a) docrates.com.

Nedan finns några exempel på typiska behandlingspaket och deras priser gällande bröst- och prostatacancer. Vi behandlar varje patient individuellt för att uppnå bästa möjliga behandlingsresultat. När den individuella behandlingsplanen är klar, får du en skriftlig kostnadsberäkning om du så önskar.

Patienter från Sverige

Försäkringskassa och privata sjukvårdsförsäkringar

EU:s patientrörlighetsdirektivet innebär att personer bosatta i EU-länder kan ansöka om ersättning av planerad sjukvård utomlands. Försäkringskassan är den myndighet som fattar beslut om man har rätt till ersättning för önskad vård utomlands samt vilken summa man kan få.

En del patienter använder även en privat försäkring, till exempel en heltäckande sjukvårdsförsäkring för att finansiera cancerdiagnostik eller cancerbehandling. Läs mer här.

Typiska priser

Information om sjukhusavgifter och exempel på kostnadsberäkningar för behandlingar finns här ovanför.

Kostnadsberäkningar

Du får en kostnadsberäkning för diagnosfasen per e-post före ditt första besök. Efter diagnosfasen får du en skriftlig kostnadsberäkning som baserar sig på din individuella behandlingsplan. Vänligen beakta att kostnadsberäkningen inte garanterar de slutliga kostnaderna. De verkliga kostnaderna kan vara högre eller lägre än den beräknade summan. Vi är alltid redo att besvara dina frågor om kostnader. Vi hjälper dig att säkerställa att betalningsprocessen är så friktionsfri som möjligt.

Försäkring

Om du har en försäkring som täcker diagnostiken och behandlingen vid Docrates, ska du kontakta ditt försäkringsbolag i förväg och kontrollera försäkringsvillkoren. Vi skickar gärna försäkringsbolaget all information som behövs. Betalningsförbindelsen ska skickas till oss innan du anländer, annars måste vi debitera dig för vårdkostnaderna.

Avbokningsregler

Observera att eventuella avbokningar måste göras minst 24 timmar före besöket. Vid senare avbokning eller utebliven ankomst måste vi ta ut fullt pris. Reglen gäller för alla mottagningsformer. Handläggningsavgiften debiteras även vid avbokning av bekräftad mottagningstid.

Förhandsbetalning

Vi ber patienter som själva betalar för sin behandling göra en förhandsbetalning före den första behandlingen hos Docrates. Förhandsbetalningen motsvarar kostnadsberäkningen för diagnosfasen.

Du kan sköta förhandsbetalningen på två olika sätt. Du kan överföra förhandsbetalningen till Docrates Cancersjukhus bankkonto innan du kommer till Finland. Alternativt kan du göra förhandsbetalningen antingen med kreditkort eller i kontanter när du anländer till Docrates Cancersjukhus. Vänligen beakta att förhandsbetalningen inte garanterar de slutliga kostnaderna för diagnosfasen. Eventuella ytterligare åtgärder debiteras separat. Vi informerar dig om dessa ytterligare kostnader innan vi utför behandlingarna i fråga.

Återbetalning

Om de slutliga kostnaderna för diagnosfasen är lägre än förhandsbetalningen och du inte räknar med att fortsätta utnyttja Docrates Sjukhusets tjänster, återbetalar vi skillnaden. Vänligen ge oss dina fullständiga bankuppgifter för återbetalningen.

Docrates bankuppgifter
Mottagare: Docrates Cancersjukhus
Utterhällsstranden 2
FIN-00180 Helsingfors

Momsregistreringsnummer: FI20506818
Organisationsnummer (Finska staten) 2050681-8

Bank:
Danske Bank
IBAN: FI15 8431 2710 0129 05
SWIFT/BIC: DABAFIHH
Vänligen skriv patientens Docrates  patient ID meddelandefältet när du betalar (eller namn, om du har ingen patient ID)

Organisering av kirurgi

Docrates Cancersjukhus kan vid behov ordna kirurgisk behandling vid ledande, privata kirurgmottagningar i Finland.
Organiseringsavgiften är 484 € och inkluderar:

 • Förberedelse av patientens medicinska dokumentation och överföring av denna till kirurgmottagningen
 • Kopiering av diagnostiska bilder på cd-skiva och överföring av denna till kirurgmottagningen
 • Tidsbokning för möte med kirurgen och för operationen
 • Patientinstruktioner om förberedelser inför operationen

Organiseringsavgiften inkluderar inte ledsagning till operationen, översättningar av patientjournaler och slutsatser, tolkning vid mötet med kirurgen och vid operationen.

Om du har några frågor eller vill ha ytterligare information, hjälper våra svensktalande sjuksköterskor gärna dig. Kontakta oss på nordic(a)docrates.com eller tel. +358 10 773 2020.

Varför ska du komma till Docrates?

 • Ingen väntetid: Du får tid till cancerläkare inom några dagar och din behandling kan börja inom ett par veckor
 • Eget vårdteam: Du får en och samma läkare och sköterska som tar hand om dig under hela vårdtiden
 • Högklassig cancervård: Vi använder den senaste tekniken och har erfaren och kunnig svensktalande vårdpersonal
 • Second opinion: Du får en medicinsk bedöming av din vårdplan av våra cancerspecialister
+358 10 773 2020

Kontakta oss! Vi hjälper dig gärna.

Mån-fre kl. 9-16 (lokal tid)