Skip to content
Öppna menu

Magsäckscancer

Magsäckscancer är, som namnet antyder, en cancersjukdom som utgår från magsäckens slemhinna. Till skillnad från många andra cancrar har antalet fall av magsäckscancer sjunkit kraftigt i Finland på senare år. Man tror att detta bl.a. beror på att matförvaringsmetoderna och hygienen har förbättrats. Något som även har bidragit är att de allmänna hygienförbättringarna gjort att antalet infektioner på grund av bakterien helicobacter pylori har minskat.

Cancerns vävnadstyp fastställs genom en mikroskopisk undersökning. Den vanligaste typen, 95 procent av all magsäckscancer, kallas adenocarcinom och utgår från körtelvävnad. De mer sällsynta typerna utgörs av lymfom, som uppstår i lymfvävnad, GIST-tumörer eller sällsynta tumörer i hormonbildande celler, carcinoider. Behandlingen av dessa avviker väsentligt från adenocarcinom. När man talar om magsäckscancer menar man vanligtvis just adenocarcinom. Bland adenokarcinom kan ett flertal undertyper avskiljas antingen utgående från tillväxtsättet eller cancercellernas genetiska egenskaper. Undertypernas betydelse för behandlingen kommer sannolikt att öka i framtiden.

När magsäckscancer upptäcks i tid kan den opereras och botas. Däremot är behandlingen av långt framskriden magsäckscancer svår, och syftar till att fördröja sjukdomsförloppet.

Sjukdomsrisk för magcancer

Man vet att helicobacter pylori infektioner kan öka risken för magsäckscancer. Andra riskfaktorer är fetma, rökning, mat som innehåller rikligt med cancerframkallande ämnen samt hög ålder.

Symptom på magcancer

Magcancer är vanligtvis symtomfri under lång tid. Sjukdomen är svår att upptäcka eftersom symtomen tyvärr kan likna dem som uppstår vid andra mer godartade magbesvär, som magsår eller magkatarr. Ofta upptäcks magsäckscancer först när tumören har spridit sig genom magsäcksväggen eller bildat metastaser i närliggande lymfkörtlar eller andra organ.

Symtom på eventuell magsäckscancer är bl.a. magsmärtor och olika matsmältningsstörningar, som kräkningar, diarré, dålig aptit och viktminskning eller svullen buk efter måltider. Dessa symtom tyder ofta på en långt framskriden cancer.

Diagnostisering av magcancer

Magsäckscancer fastställs med hjälp av gastroskopisk undersökning av magsäcken och samtidig provtagning av slemhinnan. Vid en gastroskopi förs en tunn och böjlig slang, ett gastroskop, ner i magen via munnen och svalget. Vid behov lokalbedövar man svalget och ger även annan medicinering för att undersökningen ska bli mer behaglig och för att patienten ska kunna slappna av.  Om tumören vuxit djupt in i magsäcksväggen kan det vara svårt att ta ett vävnadsprov. I dessa fall kan man ofta bedöma misstänkt cancer utifrån väggens utseende och styvhet. Avvikelser i magsäcksväggen kan vid behov även bedömas med hjälp av en ultraljudsundersökning som görs genom gastroskopet. Ibland kan en slutlig bekräftelse på diagnosen bara säkerställas i samband med operation. Före operationen görs vanligtvis även en datortomografiundersökning av buken eller hela kroppen.

Cancer i magsäcken kan sprida sig till omgivande vävnader (bukspottkörtel, diafragma, leverns undersida eller bukväggarna) eller via lymfvägarna till lymfkörtlarna eller med blodcirkulationen till lever, lungor och skelett.

Behandling av magcancer

Behandlingen av magsäckscancer bestäms utifrån cancerns typ, spridningsgrad och patientens allmäntillstånd.
Det finns fyra behandlingsformer:

Kirurgi

Vid lokal magsäckscancer är det främsta målet alltid en botande operation. Operationen kan, beroende på tumörens storlek och läge, innebära att magsäcken delvis eller helt avlägsnas. I samband med operationen tar man bort närliggande lymfkörtlar, för att få bort eventuella cancerceller som spridit sig till lymfkörtlarna. Samtidigt får man viktig information om cancerns spridningsgrad.

Läkemedelsbehandling

Risken för att mindre, ytliga magsäckstumörer ska återkomma är liten, och en operation eller till och med lokal endoskopisk borttagning av slemhinna räcker som behandling. Om tumörer är större kan man försöka säkerställa läkningen genom behandling med cytostatika före operationen, eller genom en kombination av cytostatika och strålbehandling efteråt.

Magsäckscancer kan återkomma lokalt eller bilda metastaser, även om operationen verkar framgångsrik och ingen spridning har upptäckts. Om magsäckscancern har spridit sig till andra organ används cytostatikabehandling. Vid HER2-positiv magsäckscancer kompletteras behandlingen med läkemedlet trastuzumab. Magsäckscancer reagerar vanligtvis rätt så bra på cytostatikabehandling och tumörerna kan antingen bli mindre eller helt sluta växa under varierande tid. Den sista cancercellen kan ofta inte förstöras, så det är inte sannolikt att man helt kan botas genom cytostatikabehandling. Om tumörerna reagerar bra på behandlingen kan den dock ha stor inverkan på patientens förväntade livslängd och symtomen. Den förväntade livslängden hos patienter med långt framskriden magsäckscancer har sakta men säkert ökat.

Vilken effekt immunologisk behandling har vid magcancer utreds som bäst i omfattande undersökningar. De så immunkontrollpunktshämmarna är antikroppar som verkar genom att effektivisera förmågan hos kroppens eget försvarssystem att bekämpa cancern. Magcancer är inte ännu en officiell indikation för immunologiska cancerläkemedel i EU-området men situationen förväntas ändras inom de närmsta åren.

Behandling av magsäckscancer på Docrates Cancersjukhus

Docrates Cancersjukhus ägnar särskild uppmärksamhet åt individuellt anpassade behandlingsformer vid magsäckscancer. Genom att kombinera exakt diagnos och en individuell behandling grundad på denna strävar vi efter bästa möjliga behandlingsresultat och livskvalitet.

När det finns misstanke om cancer eller om patienten har fått en cancerdiagnos får patienten utan dröjsmål och utan remiss tid på vår mottagning. Vår vänliga personal förstår de rädslor och bekymmer som cancer ger upphov till och ger därför sitt stöd redan vid den första kontakten.

Våra experter i magsäckscancer

Vårt multiprofessionella behandlingsteam erbjuder patienterna en skräddarsydd och övergripande diagnostik och behandling. Hos oss får patienten tillgång till de nyaste läkemedlen. Vi behandlar patienterna enligt de nyaste internationella och nationella vårdrekommendationerna.

I behandlingsteamet ingår flera specialistläkare, hit hör onkologer, strålbehandlingsläkare, gastroenterologer, kirurger, isotopläkare, radiologer, patologer och sjukskötare som alla är erfarna sakkunniga i fråga om cancerbehandling. Det här multiprofessionella behandlingsteamet samarbetar intensivt för en exakt diagnos och för att ta fram den bästa möjliga vårdplanen. Vi erbjuder dessutom stödtjänster som till exempel fysioterapi och näringsterapi.

Kliniska läkemedelsprövningar

På Docrates har man även möjlighet att delta i för patienten avgiftsfria kliniska läkemedelsprövningar.

Om du misstänker cancer eller har cancer och vill veta mer om vad Docrates Cancersjukhus har att erbjuda, hjälper våra svensktalande sjuksköterskor gärna dig. Kontakta oss på nordic(a)docrates.com eller tel. +358 10 773 2020.

Läs mer

Docrates Cancersjukhus blir en del av Mehiläinen

Docrates Cancersjukhus, som är specialiserat på diagnostik, behandling och uppföljning av cancersjukdomar, fusioneras med Mehiläinen genom ett företagsförvärv som undertecknades...

Läs mer

Lovande preliminära behandlingsresultat från stereotaktisk strålbehandling av njurcancer

I Finland diagnostiseras årligen cirka 1 000 nya fall av njurcancer. Upp till hälften av dessa upptäcks av en slump...

Cancern tar inte sommarlov

Under sommaren är det oftare längre väntetider till cancerutredningar och -behandlingar. Väntan kan vara psykiskt påfrestande, men är inte heller...

Närmare 1 000 patienter från Sverige har fått cancerbehandling i Finland 2020–2023

Ungefär 1 000 patienter från Sverige har fått cancerbehandling i Finland på privata Docrates Cancersjukhus under 2020-talet. Av dessa patienter...

Varför ska du komma till Docrates?

  • Ingen väntetid: Du får tid till cancerläkare inom några dagar och din behandling kan börja inom ett par veckor
  • Eget vårdteam: Du får en och samma läkare och sköterska som tar hand om dig under hela vårdtiden
  • Högklassig cancervård: Vi använder den senaste tekniken och har erfaren och kunnig svensktalande vårdpersonal
  • Second opinion: Du får en medicinsk bedöming av din vårdplan av våra cancerspecialister
+358 10 773 2020

Kontakta oss! Vi hjälper dig gärna.

Mån-fre kl. 9-16 (lokal tid)