Prognos, uppföljning och återfall vid bröstcancer

Bröstcancerprognosen är beroende av många faktorer. I takt med att behandlingarna utvecklas förbättras också prognosen hela tiden. Cirka nio av tio patienter lever fem år efter att sjukdomen diagnostiserats, och en stor del av dessa är helt botade från sjukdomen.

Prognosfaktorer för återfall av bröstcancer

Valet av behandling för bröstcancern och patientens prognos beror på om och hur mycket cancern har spridit sig. Risken för återfall av bröstcancer kan bedömas utgående från vissa faktorer. Den faktor som mest höjer risken för återfall är förekomsten av metastaser i lymfkörteln i armhålan.

Efter bröstcanceroperationen undersöker patologen noggrant cancertumören som avlägsnats från bröstet och fastställer cancertypen. Väsentliga egenskaper med tanke på risken för att bröstcancern förnyas och valet av behandling är tumörens malignitetsgrad (gradus), förekomsten av hormonreceptorer på cellens yta, cellernas delningshastighet och eventuell förekomst av HER-2-faktor. Kvinnor som får bröstcancer i ung ålder löper också högre risk för återfall.

Ibland återkommer bröstcancern i lokal form. I de fall där cancern återkommer sker det oftast inom fem år, men en cancerpatient kan också få återfall t.o.m. flera årtionden efter sin första diagnos. Om bröstcancern återkommer i lokal form är målet med behandlingen alltid att patienten ska bli helt frisk. Om bröstcancern har spridit sig finns det flera effektiva behandlingsformer, men oftast kan man inte bota den helt.

Bröstcancer och Gradus-klassificeringen

Bröstcancern delas in i tre olika differentierings- eller malignitetsgrader (gradus 1–3). Ju mer differentierad en cell är, desto mer påminner den om normal vävnad, vilket innebär att den växer eller sprider sig långsammare. Bröstcancerformer som klassificeras som gradus 1 har den bästa prognosen medan gradus 3 används för att beteckna cancerformer med den sämsta prognosen. Gradus-klassificeringen används när man bedömer patientens behov av läkemedelsbehandlingar efter en operation. Läs mer om klassificeringen av bröstcancer på Cancerorganisationernas webbplats.

Efter behandlingarna spelar regelbunden uppföljning en stor roll

På Docrates Cancersjukhus sker alltid uppföljningsbesöken hos patientens egen läkare enligt en individuell plan. Den som haft bröstcancer ska gå på mammografi, vid behov i kombination med ultraljudsundersökning eller i specialfall magnetröntgen (MRI), minst vartannat år. Då kan patienten genomgå fortsatta undersökningar direkt, om det skulle förekomma symptom eller oro som kräver tilläggsutredningar efter behandlingarna.

Övergripande hälsotillstånd och välmående

Med tanke på livskvaliteten hos cancerpatienten är det mycket viktigt att man ser till patientens övergripande hälsotillstånd och välmående. Docrates Cancersjukhus Hälso- och Friskvårdstjänster erbjuds av toppspecialister inom cancerbehandling. Tillsammans med en expert som är specialiserad på återhämtning från cancer kan man utarbeta en plan baserad på patientens individuella behov. Typiska behandlingar som stödjer återhämtning från bröstcancer är till exempel lymfterapi, sexualterapi samt näringsterapi.

Om du misstänker cancer eller har cancer och vill veta mer om vad Docrates Cancersjukhus har att erbjuda, hjälper våra svensktalande sjuksköterskor gärna dig. Kontakta oss på nordic(a)docrates.com eller tel. +358 10 773 2020.

Läs mer

Publicerad: 15.01.2022

Cancer och coronavirus – Frågor och svar

Corona orsakar oro bland cancerpatienter. Vi listade de vanligaste oro väckande sakerna och svaren till dem.

Läs mer
Publicerad: 10.01.2022

Till Finland för cancerbehandling i coronatider

När coronapandemin tynger den offentliga hälsovården oroar sig många för att behandlingar eventuellt skjuts upp. När det är fråga om...

Läs mer
Publicerad: 07.01.2022

En cancersjukdom skiljer sig från de andra genom att den är smärtsam – de här vardagstipsen kan ge dig lindring och bastubad är inte nödvändigtvis ett av dem

När cancern bildar metastaser ökar vanligtvis också den smärta den orsakar. Onkolog Olga Maslennikova vid Docrates Cancersjukhus avslöjar de bästa...

Läs mer
Publicerad: 20.12.2021

Öppettider under jultiden

Docrates är öppet även under jultiden. Bara på julaftonen och trettondagen håller vi stängt. Kontakta oss, och boka tid tel...

Läs mer

Varför ska du komma till Docrates?

  • Ingen väntetid: Du får tid till cancerläkare inom några dagar och din behandling kan börja inom en vecka även under coronatiden
  • Eget vårdteam: Du får en och samma läkare och sköterska som tar hand om dig under hela vårdtiden
  • Högklassig cancervård: Vi använder den senaste tekniken och har erfaren och kunnig svensktalande vårdpersonal
  • Second opinion: Du får en medicinsk bedöming av din vårdplan av våra cancerspecialister
+358 10 773 2020

Kontakta oss! Vi hjälper dig gärna.

Mån-fre kl. 9-16 (GMT +2)