Lymfterapi

Målet med lymfaterapi är att lindra svullnad under hud (lymfödem) i samband med cancer och cancerbehandlingar.

Lymfmassage är ett specialområde inom fysioterapi och spelar numera en stor roll i behandlingen av vissa fysiska besvär i samband med cancer och cancerbehandlingar. Sådana besvär kan vara svullnader av tillfälliga orsaker, men de kan ofta också utgöra mera bestående besvär eller sjukdomar där svullnad under huden är ett symtom. Svullnad under huden kallas lymfödem.

Lymfmassage åtgärdar just dessa problem, eftersom terapin påverkar främst lymfkärlsfunktionen. Lymfkärlen är ett transportsystem i människokroppen som löper parallellt med blodcirkulationen. Deras viktigaste uppgift är att avlägsna vätska och äggviteämnen som finns kvar i vävnaderna till följd av den kapillära omsättningen. Lymfvävnaden är också viktig för immunförsvaret.

Personer som har haft bröstcancer där det varit nödvändigt att avlägsna lymfkörtlar i armhålan måste vara uppmärksamma på förändringar i armarna, eftersom lymfödem kan uppkomma flera år eller årtionden efter operationen.

Syftet med lymfmassage är att minska svullnad genom kompression, där man skapar lokalt tryck och förhindrar återflöde. Terapin är lätt, eftersom lymfkärlen finns i den ytliga vävnaden under huden. När man försiktigt bearbetar huden med vrid- och cirkelrörelser styrs lymfvätskan mot de friska lymfkörtlarna på ett större område och körtlarna aktiveras att ta emot vätskan. På detta sätt uppkommer nya lymfkärlsförbindelser till friska områden.

Hittills utförda studier har inte visat att manuell lymfmassage och kompressionsbehandling skulle aktivera eller sprida cancer. Ju snabbare terapin inleds, desto bättre är resultaten. Terapin kan genomföras också under cancerbehandlingarna om läkaren anser att det är lämpligt.

Lymfmassage innebär alltid användning av stödförband och specialbeställd kompressionsärm. Lymfmassage omfattar också handledning i rörelsebehandling och egenvård samt nödvändig hudvård.

Läs mer

Publicerad: 10.08.2021

Cancerläkare berättar om vilka levnadsvanor som ökar risken för genförändringar

Största delen av alla cancerformer kan härledas till våra levnadsvanor, inte till våra gener, säger professor Timo Joensuu, grundare av...

Läs mer
Publicerad: 10.08.2021

När en närstående får cancer – psykoterapeuten ger anhöriga tips för att hantera krisen

Vid en cancerdiagnos är chocken stor, inte bara för patienten utan även för de anhöriga. Vården fokuserar på den som...

Läs mer
Publicerad: 30.06.2021

Cancern tar inte sommalov

Under sommaren är det oftare längre väntetider till cancerutredningar och -behandlingar. Väntan kan vara psykiskt påfrestande, men är inte heller...

Läs mer
Publicerad: 06.05.2021

Prognosen för bröstcancer är god, när sjukdomen upptäcks i tid – Så här lyckas det bäst

Tid till 3 D-mammografi och magnetundersökning av brösten fås snabbt på Docrates Cancersjukhus i Finland. Ju snabbare bröstcancer upptäcks, desto...

Läs mer

Varför ska du komma till Docrates?

  • Ingen väntetid: Du får tid till cancerläkare inom några dagar och din behandling kan börja inom en vecka även under coronatiden
  • Eget vårdteam: Du får en och samma läkare och sköterska som tar hand om dig under hela vårdtiden
  • Högklassig cancervård: Vi använder den senaste tekniken och har erfaren och kunnig svensktalande vårdpersonal
  • Second opinion: Du får en medicinsk bedöming av din vårdplan av våra cancerspecialister
+358 10 773 2020

Kontakta oss! Vi hjälper dig gärna.

Mån-fre kl. 9-16 (GMT +2)