– Docrates Cancersjukhus har fått internationella patienter som betalar själva, patienter med en privat försäkring eller i vissa fall även med remisser och betalningsförbindelser från den offentliga hälso- och sjukvården. Vi samarbetar bland annat med den offentliga sektorn, försäkringsbolag och företagskunder. Vi utvecklar ständigt samarbetsmöjligheter och våra tjänster, berättar Jani Mikkola.

Läs mer om partnerskap