Skip to content

Magnetundersökning av brösten är en säker och känslig undersökningsmetod

Oroar risken för bröstcancer och bröstens hälsa? Docrates erbjuder möjlighet till snabb och enkel magnetundersökning vid misstanke av bröstcancer.

I Finland inbjuds kvinnor mellan 50 och 69 år att genomgå nationell screening för bröstcancer (mammografi) vartannat år. Bröstcancerscreening syftar till att upptäcka bröstcancer tidigt, vilket kan göra behandlingen lättare och tillfrisknande från cancer mer sannolikt. Det är definitivt värt att delta i masscreening. Docrates erbjuder privattjänster för att tidigt upptäcka bröstcancer. Med dessa självvalda tidiga undersökningar kan man komplettera masscreening under mellanliggande år och minska oron, till exempel om cancer finns i familjen, eller om man inte omfattas av massundersökningar på grund av ålder.

Varför och när är magnetundersökning av brösten nödvändig?

För kvinnor utan symptom rekommenderar vi magnetundersökning som den primärä undersökningen vid tidig diagnostiserina av cancer. Undersökningen är säker, eftersom den inte ger strålningsbelastning som vid mammografi och den är en av de känsligaste metoderna för att konstatera bröstcancer. Vid magnetundersökning kan man se metastaser, som inte upptäcks vid mammografi. Magnetundersökning kan vid behov kompletteras med mammografi och ultraljudsundersökning.

Magnetundersökning av brösten lämpar sig som screeningundersökning särskilt:

 • För unga kvinnor som eventuellt har en genetisk risk för bröstcancer
 • För kvinnor som har täta bröst
 • Årligen för alla kvinnor över 40 år och varannat år till kvinnor över 50 år som ett komplement till det offentliga screeningen.
 • I sådana situationer där mammografi upplevs som otrevligt.

Reservering av magnetundersökning av brösten och beredningsinstruktioner

Du kan boka tid för magneten via vår telefontjänst, där våra professionella sjuksköterskor hjälper dig på numret +358 107732020.

Vid tidsbokning, observera att brösten skall skannas under den första halvan av menstruationscykeln (helst dag 7-14 från början av menstruationen).

Om du har symptom som tyder på bröstcancer, såsom en knöl eller andra bröstförändringar, kontakta alltid din läkare eller Docrates Cancersjukhuset först.

Magnetundersöking som tidig diagnostisering 562 € + expeditionsavgift 32 €.

Om du redan har en befintlig diagnos, fynd eller misstanke (uppgiven av sjukvårdspersonal), anges priset för den nödvändiga undersökningen vid tidsbokningen.

 • När du har bokat undersökningen, vänligen besök vår Kaiku Health -tjänst, där vi ber dig fylla i viktig bakgrundsinformation relaterad till bröstcancerrisk och magnetundersökning. Detta försnabbar uträttandet på plats och hjälper personalen att förbereda sig i förväg.
 • Kaiku Health -tjänsten ger dig också instruktioner om hur du förbereder dig för undersökningen.
 • Efter undersökningen kan du ta med dig CD:n om du vill.
 • Läkarutlåtandet och ytterligare instruktioner registreras i Kaiku Health -tjänsten och i den nationella Kanta -tjänsten. Du får en påminnelse via e-post när din läkares utlåtande också finns i Kaiku Health -tjänsten, där du kan läsa den.
 • Om din läkare rekommenderar ytterligare undersökningar, kommer vår koordinerande sjuksköterska att se till, att allt går smidigt. Dessutom programmerar vår sköterska följande undersökning i Kaiku så att du får en inbjudan till uppföljning enligt vårt standardiserade screeningprogram, eller individuellt enligt radiologens särskilda instruktioner.
 • Om du har frågor om utlåtandet kan du skicka en kontaktförfrågan till våra sjukskötare via Kaiku Health.
 • Undersökningen kan du betala i kassan efter undersökningen.

Hur förbereder jag mig för undersökning?

Brösten bör skannas under den första halvan av menstruationscykeln (helst dag 7-14 från början av menstruationen). Ett intravenöst kontrastmedel används i undersökningen.

Har jag en ökad risk för att få bröstcancer?

Om du är osäker på om du har en ökad risk för att få bröstcancer, eller vilken typ av undersökning som behövs, kan du boka en tid hos vår cancerläkare för en riskbedömning. Riskbedömningen hjälper dig att bättre förstå, vad som är din risk att bli sjuk, och vad som är de möjliga och rekommenderade undersökningsalternativen. Läs mer om riskbedömningen här och boka tid.

Finns det någon risk med magnetundersökning?

Magnetundersökningen av brösten är strålningsfri, men den är en så känslig metod, att den kan hitta misstänkta områden, vilket i ytterligare undersökningar kan visa sig vara godartade förändringar. Dessa benämns som felaktiga positiva svar. Ett sådant falskt positivt resultat kan ge upphov till oro och ytterligare undersökningar, men det är också viktigt att man undersöker noggrant. Läs mer om magnetundersökning i Docrates.

Läs mer

Prognosen för bröstcancer är god, när sjukdomen upptäcks i tid – Så här lyckas det bäst

Tid till 3 D-mammografi och magnetundersökning av brösten fås snabbt på Docrates Cancersjukhus. Ju snabbare bröstcancer upptäcks, desto större är...

Läs mer

Noggrann diagnos och snabb, mänsklig vård betydande för behandlingen när Jaana fick i bröstcancer

Företagaren Jaana Nurmi, som insjuknade i bröstcancer sommaren 2017, delar med sig av sina erfarenheter av bröstcancer. Hon vill speciellt...

Mammografiläkare Matti Kestilä: ”Jag skulle vara nöjd om man inte längre behövde avlägsna ett enda bröst i världen”

Matti Kestilä har en lång karriär inom bröstcancerdiagnosticering och han arbetar för att hitta bröstcancer i tillräckligt god tid. Det...

Varför är det bra att göra en magnetkameraundersökning vid misstanke om bröstcancer?

Mammografi är den vanligaste undersökningsmetoden för screening och tidig diagnostisering av bröstcancer. I vissa situationer rekommenderas dock magnetkameraundersökning som förstahandsundersökning.

Varför ska du komma till Docrates?

 • Ingen väntetid: Du får tid till cancerläkare inom några dagar och din behandling kan börja inom ett par veckor
 • Eget vårdteam: Du får en och samma läkare och sköterska som tar hand om dig under hela vårdtiden
 • Högklassig cancervård: Vi använder den senaste tekniken och har erfaren och kunnig svensktalande vårdpersonal
 • Second opinion: Du får en medicinsk bedöming av din vårdplan av våra cancerspecialister
+358 10 773 2020

Kontakta oss! Vi hjälper dig gärna.

Mån-fre kl. 9-16 (lokal tid)