Skip to content

Prognosen för bröstcancer är god, när sjukdomen upptäcks i tid – Så här lyckas det bäst

6.5.2023 Kategorier: Artiklar
Bröstcancer
Tid till 3 D-mammografi och magnetundersökning av brösten fås snabbt på Docrates Cancersjukhus. Ju snabbare bröstcancer upptäcks, desto större är sannolikheten för att cancern inte har hunnit sprida sig och desto bättre är prognosen. Det är också lättare att behandla bröstcancer som upptäcks i ett tidigt skede. Det finns flera sätt att undersöka brösten. Läs vad du kan göra för att cancer ska upptäckas i tid.

Undersök och känn dina egna bröst

Genom att undersöka dina bröst regelbundet lär du känna dem och upptäcker lättare eventuella förändringar. Det lönar sig att känna på (palpera) brösten en gång i månaden strax efter menstruationen. Se t. ex. Cancerfondens anvisningar om hur undersöka dina bröst.

Reagera på symptom i tid

Alla diffusa förändringar och känningar i brösten eller armhålorna bör utredas på en läkarmottagning, gärna omgående. Diffusa symtom som du bör reagera på är åtminstone:

 • En knöl eller knuta i bröstet eller armhålan
 • Smärta eller svullnad i bröstet
 • Hudförändringar på bröstet, såsom indragning av bröstvårtan eller i huden
 • Klar eller blodig vätska som utsöndras från bröstvårta

Inget av dessa symptom är specifikt för enbart cancer. Största delen av bröstknölarna är ändå godartade, till exempel cystor. Om du har symptom rekommenderar vi alltid att du konsulterar en expert så att symptomen diagnostiseras och behandlas korrekt.

Gå på screening

De flesta fallen av lokal bröstcancer är symtomfria när de konstateras, och därför är det mycket viktigt att kvinnor som omfattas av det nationella screeningprogrammet går på de regelbundna undersökningarna som är avsedda för dem. Risken för att insjukna i bröstcancer ökar med åldern, och därför gäller den nationella screeningen i Finland kvinnor i åldern 50–69 år. I Sverige gäller screeningen för kvinnor i åldern 40-74 år.

Känn till dina riskfaktorer

Bröstcancer förekommer också hos kvinnor som är yngre eller äldre än screeningåldern. Även män kan drabbas av bröstcancer, även om det är sällsynt. Till exempel ärftligt ökad risk är en orsak att gå på undersökningar redan innan kallelsen till screeningundersökning kommer.

Olika metoder för undersökning av brösten

Det finns flera olika alternativ för klinisk undersökning av brösten. Olika undersökningsmetoder kompletterar varandra. Vid tidig diagnostik används vanligen magnetundersökning, mammografi och ultraljudsundersökning.

Magnetundersökning av brösten

Magnetundersökning är den känsligaste undersökningsmetoden för att konstatera cancer. Vid magnetundersökning kan man se metastaser, som inte upptäcks vid enbart mammografi. Undersökningen är också trygg, eftersom den inte ger strålningsbelastning som vid mammografi. Magnetundersökning kan vid behov kompletteras med mammografi och ultraljudsundersökning. För tidig diagnostisering av bröstcancer hos symtomfria kvinnor rekommenderar vi på Docrates Cancersjukhus i första hand magnetundersökning som undersökningsmetod.

Magnetundersökning av brösten lämpar sig för uppföljning av risk för bröstcancer, i stället för eller vid sidan av mammografi särskilt för:

 • unga kvinnor som antas ha en ärftlig risk för bröstcancer (till exempel bröstcancer eller äggstockscancer i släkten eller en konstaterad genmutation, t.ex. BRCA1 eller BRCA2).
 • unga kvinnor med täta bröst
 • alla kvinnor över 40 år årligen och för kvinnor över 50 år vartannat år för att komplettera den offentliga screeningen.
 • kvinnor som tidigare upplevt obehag av mammografi.

Tomosyntes eller 3D mammografi

Mammografi är den vanligaste metoden för diagnostisering av bröstcancer. Mammografi baserar sig på röntgenstrålar. Vid befolkningsscreening är mammografi den metod som används i första hand.

Vid mammografiundersökningar på Docrates Cancersjukhus används modern, avancerad utrustning för 3D mammografi dvs. tomosyntes. Jämfört med sedvanlig mammografi är fördelen med 3D mammografi dess exakthet, som gör att det är möjligt att identifiera tumörer när de är ännu mindre och därmed i ett tidigare skede. Det här ökar möjligheterna att bli botad från cancern. Ju större cancertumören är när den hittas, desto större är sannolikheten för att cancern har hunnit sprida sig utanför bröstet, varvid prognosen är sämre.

Med hjälp av 3D-mammografi finns det också bättre möjligheter att hitta cancertumörer i täta bröst, som har mer bindväv och/eller körtelvävnad än normalt. Vid sedvanlig mammografi syns förändringar i täta bröst sämre än normalt.

Ultraljud och nålbiopsi

Ultraljudsundersökningar baserar sig på ekoteknik, varvid ljudvågor används för att skapa en bild. Ultraljudsundersökningen är strålningsfri, ofarlig och en behändig metod för patienten. En ultraljudsundersökning kompletterar mammografi och magnetundersökning.

Med ultraljudsundersökning av brösten kan man noggrannare utreda karaktären på en förändring, till exempel en knöl, i bröstet. En ultraljudsbild i realtid fungerar också som vägledningsmetod för nålen när en nålbiopsi tas i brösten. Nålprov eller biopsi tas i allmänhet alltid, om den upptäckt som observerats vid undersökningar väcker misstanke om cancer.

Funderar du över din egen risk för bröstcancer?

Om du är osäker på om du har en ökad risk för att insjukna i bröstcancer eller vilken undersökning som skulle behövas för dig, kan du med hjälp av vår cancerläkare utreda din risk genom att boka en tid till Docrates cancerläkare för riskkartläggning. Besöket för riskkartläggning hjälper dig att bättre förstå vilken risk du har för att insjukna och de eventuella och rekommenderade undersökningsmetoderna. Du får också en uppföljningsplan.

För kvinnor från Sverige utan symptom erbjuds bröstscreening med magnetavbildning som inkluderar screening-magnetavbildning och telefonmottagning med cancerspecialist efter screening. Även mammografi och ultraljudsundersökning med remiss finns tillgänglig på sjukhuset.

Kontakta oss

Du når våra erfarna sjuksköterskor tidsbokning via telefon +358 10 773 2020 eller +46 10 199 2020.

Läs mer

Noggrann diagnos och snabb, mänsklig vård betydande för behandlingen när Jaana fick i bröstcancer

Företagaren Jaana Nurmi, som insjuknade i bröstcancer sommaren 2017, delar med sig av sina erfarenheter av bröstcancer. Hon vill speciellt...

Läs mer

Varför behandla bröstcancer på ett privat sjukhus?

Kvinnor från Sverige kommer till Finland för behandling av bröstcancer. De kommer för behandling av bröstcancer bland annat på grund...

Mammografiläkare Matti Kestilä: ”Jag skulle vara nöjd om man inte längre behövde avlägsna ett enda bröst i världen”

Matti Kestilä har en lång karriär inom bröstcancerdiagnosticering och han arbetar för att hitta bröstcancer i tillräckligt god tid. Det...

Varför är det bra att göra en magnetkameraundersökning vid misstanke om bröstcancer?

Mammografi är den vanligaste undersökningsmetoden för screening och tidig diagnostisering av bröstcancer. I vissa situationer rekommenderas dock magnetkameraundersökning som förstahandsundersökning.

Varför ska du komma till Docrates?

 • Ingen väntetid: Du får tid till cancerläkare inom några dagar och din behandling kan börja inom ett par veckor
 • Eget vårdteam: Du får en och samma läkare och sköterska som tar hand om dig under hela vårdtiden
 • Högklassig cancervård: Vi använder den senaste tekniken och har erfaren och kunnig svensktalande vårdpersonal
 • Second opinion: Du får en medicinsk bedöming av din vårdplan av våra cancerspecialister
+358 10 773 2020

Kontakta oss! Vi hjälper dig gärna.

Mån-fre kl. 9-16 (lokal tid)