Skip to content

Varför är det bra att göra en magnetkameraundersökning vid misstanke om bröstcancer?

14.3.2019 Kategorier:
Mammografi är den vanligaste undersökningsmetoden för screening och tidig diagnostisering av bröstcancer. I vissa situationer rekommenderas dock magnetkameraundersökning som förstahandsundersökning.

Mammografi och ultraljudsundersökning är de viktigaste metoderna för tidig diagnostisering av bröstcancer. Enligt Matti Kestilä, som är mammografiläkare på Docrates Cancersjukhus, skulle det vara bra att göra båda dessa undersökningar samtidigt, eftersom vissa former av bröstcancer inte upptäcks om man gör endast den ena undersökningen.

– Med hjälp av olika avbildningsundersökningar får man varierad information om vävnadsstrukturen. Om brösten har en väldigt fast struktur är endast mammografi inte den effektivaste metoden för att utesluta bröstcancer. I dessa fall är ultraljudsundersökning en mycket viktig tilläggsundersökning, förklarar Kestilä.

– Men om man hos kvinnor under 50 år använder endast ultraljud, förblir cancertumörer inne i körtelgångarna ofta oupptäckta, fortsätter han.

Vid undersökning av brösten med hjälp av mammografi, ultraljud eller magnetkamera krävs enligt Kestilä såväl ett gott handalag som god gestaltningsförmåga av röntgensköterskorna och -läkarna.

På Docrates Cancersjukhus rekommenderas screening för bröstcancer till alla kvinnor i åldern 40–74 år med 18–24 månaders mellanrum. Om risken för bröstcancer är betydligt förhöjd på grund av ett genfel (genfelen BRCA1 och BRCA2), bör man inleda årliga avbildningsundersökningar av brösten redan vid 25 års ålder, säger Tom Wiklund som är ledande överläkare på Docrates Cancersjukhus.

– Om risken är måttligt förhöjd, lönar det sig att inleda screeningen 5 år före den ålder då den yngsta släktingen insjuknat i bröstcancer, dock senast vid 40 års ålder.

Noggrannare diagnos och bättre vård med hjälp av magnetkameraundersökning

Med magnetkamera fås en ännu noggrannare undersökning av brösten än med mammografi och ultraljud. På Docrates Cancersjukhus görs en magnetkameraundersökning vanligen efter att man har konstaterat cancer i ett vävnadsprov som har tagits under ultraljudsstyrning. Vävnadsprov tas när avvikande fynd har konstaterats vid mammografi eller ultraljudsundersökning.

Med hjälp av magnetkameraundersökning är det möjligt att hitta cancerhärdar, som inte har upptäckts med mammografi eller ultraljudsundersökning. Med dess hjälp får man dessutom tilläggsinformation om storleken på den eventuella cancertumören och cancerns lokala spridning. I ljuset av denna information kan man genast behandla bröstcancern på bästa sätt.

– Enligt våra erfarenheter avslöjar en magnetkameraundersökning hos många patienter en mer omfattande bröstcancer eller fler cancerhärdar än vad man har förutsett. Därmed finns risk att många kvinnor, som opereras utan föregående magnetkameraundersökning, har kvar cancerhärdar och då blir tvungna att genomgå nya operationer, säger Docrates bröstcancerkirurg Jari Viinikainen.

– Jag kan som opererande kirurg förbereda mig noggrant inför åtgärden när jag vet cancertumörens exakta storlek och av vilken typ den är, samt om det även finns förändringar i det andra bröstet som behöver opereras, säger Viinikainen.

Vid screening och misstanke om bröstcancer är det i vissa situationer motiverat att göra en magnetkameraundersökning direkt i stället för mammografi och ultraljudsundersökning. Sådana situationer är förhöjd risk för ärftlig bröstcancer, tät bröstvävnad, i vissa fall stora bröst samt tidigare obehagliga upplevelser av mammografi. På Docrates Cancersjukhus använder vi vid magnetkameraundersökningar en modern 3 Tesla Vida MRI-apparat, vars avbildningseffekt ger extra skärpa – särskilt vid diagnostisering av bröstcancer.


Hur vet jag om mina bröst är täta och om jag har ärftlig risk för att få bröstcancer?

Vad betyder tät bröstvävnad?

Bröstvävnaden är tät, när den innehåller mer bindväv och/eller körtelvävnad än normalt. I brösten finns det ofta rikligt med fettvävnad, som vid mammografi är »genomskinlig«.

Hur vet jag om mina bröst är täta?

Det vet man efter den första mammografiundersökningen.

Varför syns förändringar sämre i täta bröst vid mammografi?

Cancertumörer är ofta förtätningar i vävnaden som vid mammografi inte upptäcks i en tät vävnad.

Har jag högre risk för bröstcancer om mina bröst är täta eller stora?

Bröstens storlek korrelerar inte med risken för bröstcancer. Kvinnor med mycket tät bröstvävnad har högre risk för att insjukna i bröstcancer jämfört med kvinnor som har helt förfettad bröstvävnad.

Hur vet jag om jag har en ärftlig risk för att insjukna i bröstcancer?

Om det i den närmaste släkten finns flera unga personer som har insjuknat i bröst- och/eller äggstockscancer, kan du ha en ärftlig risk.

Hur kan jag testa min ärftliga risk för bröstcancer?

Om du grubblar över risken och det finns tecken på ärftlig bröstcancer i den närmaste släkten, kan vi på Docrates Cancersjukhus utreda den ärftliga risken för bröstcancer. Det är förnuftigt att börja med att fundera över cancerfall i släkten tillsammans med vår specialist i klinisk genetik. Om det verkar finnas en eventuell ärftlig bröstcancerrisk, rekommenderas ett gentest med vilket ärftligheten kan utredas.


 

Läs mer

Docrates är Finlands mest inspirerande arbetsplats för 6:e gången – Personalens entusiasm och engagemang återspeglas hos patienterna

Docrates Cancersjukhus fick återigen utmärkta resultat i årets personalundersökning och vårt företag är en av Finlands mest inspirerande arbetsplatser! Den...

Läs mer

Antalet norska patienter ökade under 2023

Docrates Cancersjukhus har behandlat finländska och internationella patienter i Helsingfors i över 15 år. År 2023 ökade särskilt antalet norska...

Nya finansieringslösningar för Docrates svenska patienter

Docrates Cancersjukhus strävar efter att underlätta svenska patienters tillgång till högkvalitativ cancervård utan dröjsmål. Docrates inleder samarbete med Medical Finance...

Docrates nya arbetskläder förbättrar trivseln på arbetsplatsen och patientsäkerheten

Docrates Cancersjukhus har anlitat Medanta, en föregångare inom arbetskläder för hälso- och sjukvården, för att skapa en mer funktionell kollektion...

Varför ska du komma till Docrates?

  • Ingen väntetid: Du får tid till cancerläkare inom några dagar och din behandling kan börja inom ett par veckor
  • Eget vårdteam: Du får en och samma läkare och sköterska som tar hand om dig under hela vårdtiden
  • Högklassig cancervård: Vi använder den senaste tekniken och har erfaren och kunnig svensktalande vårdpersonal
  • Second opinion: Du får en medicinsk bedöming av din vårdplan av våra cancerspecialister
+358 10 773 2020

Kontakta oss! Vi hjälper dig gärna.

Mån-fre kl. 9-16 (lokal tid)