177-lutetium-PSMA- och 225-actinium-PSMA peptidreceptorbehandlingar

På Docrates Cancersjukhus har 177-lutetium-PSMA-behandlingar tillämpats redan länge. 225-actinium-PSMA har tagits i bruk år 2021. 177-lutetium-PSMA och 225-actinium-PSMA möjliggör behandling av metastaser som spridit sig utanför skelettet.

177-lutetium-PSMA och 225-actinium-PSMA i behandling av metastaserad prostatacancer

Vid behandling av spridd prostatacancer tog vi som första i Finland i januari 2017 i bruk läkemedelsbehandling med 177-lutetium-PSMA *, som gör det möjligt att effektivt förstöra metastaser som spritt sig utanför skelettet, utan allvarliga biverkningar. 225-actinium-PSMA togs i bruk år 2021.

De radiologiska läkemedlen 177-lutetium-PSMA och 225-actinium-PSMA söker upp prostatacancerceller oavsett var de finns och därigenom kan strålningskällan föras direkt till cancercellen eller dess omedelbara närhet som s.k. stereotaktisk strålbehandlingsform. Före behandlingen säkerställs att metastaserna absorberar 177-lutetium-PSMA och 225-actinium-PSMA genom att göra en PET-undersökning med spårämnet F-PSMA.

Behandling med 177-lutetium-PSMA eller 225-actinium-PSMA ges som intravenös infusion och den vanligaste biverkningen är torrhet i munnen. Behandlingarna ges individuellt i regel 2–6 gånger och med cirka 4–6 veckors mellanrum (177-lutetium-PSMA) eller med cirka 8 veckors mellanrum (225-actinium-PSMA).

På Docrates Cancersjukhus ansvarar ett multiprofessionellt team för peptidreceptorbehandlingen under ledning av Jukka Kemppainen, överläkare i nukleärmedicin.

*177-lutetium-PSMA och 225-actinium-PSMA är ännu experimentella behandlingar som har specialtillstånd av Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet (Fimea). Internationella randomiserade studier pågår och är nu i sitt tredje skede, och när detta skede är slutfört kommer man sannolikt att kunna ge närmare officiella rekommendationer för behandlingen av de cancerfall som väljs ut för behandlingen. Under konferensen ESMO2018 i oktober presenterades dock redan resultat från en doseskaleringsstudie där även doser som är tre gånger så stora som den dos som även på Docrates konstaterats vara effektiv visat sig vara trygga och väl tolererade, och ingen toxicitet som begränsar doserna framkom.

 

Läs mer

/

Allt fler söker sig till cancerbehandlingar i Finland

3.2.2023 | Den internationella världscancerdagen firas den 4 februari. År 2022 behandlade Docrates Cancersjukhus internationella patienter från mer än 40...

Läs mer
/

Cancerdiagnostik och behandling utan dröjsmål oavsett säsong

19.12.2022 | För oss är det viktigt att våra patienter inte behöver vänta. På Docrates Cancersjukhus kan diagnostik och behandlingar...

Läs mer
/

Vi förnyar prissättningen på vår service

24.11.2022 | Vi förnyar prissättningen på vår service fr.o.m. 1.1.2023. Prisökningen är en följd av den allmänna höjningen av kostnadsnivån....

Läs mer
/

Docrates Cancersjukhus fyller 15 år – alltid ett steg före cancern

24.11.2022 | Privata Docrates Cancersjukhus firar sitt 15-årsjubileum i år. Docrates Cancersjukhus är känt för banbrytande cancervård och snabba behandlingsvägar....

Läs mer

Varför ska du komma till Docrates?

  • Ingen väntetid: Du får tid till cancerläkare inom några dagar och din behandling kan börja inom ett par veckor
  • Eget vårdteam: Du får en och samma läkare och sköterska som tar hand om dig under hela vårdtiden
  • Högklassig cancervård: Vi använder den senaste tekniken och har erfaren och kunnig svensktalande vårdpersonal
  • Second opinion: Du får en medicinsk bedöming av din vårdplan av våra cancerspecialister
+358 10 773 2020

Kontakta oss! Vi hjälper dig gärna.

Mån-fre kl. 9-16 (GMT +3)