177-lutetium-PSMA- och 225-actinium-PSMA peptidreceptorbehandlingar

På Docrates Cancersjukhus har 177-lutetium-PSMA-behandlingar tillämpats redan länge. 225-actinium-PSMA har tagits i bruk år 2021. 177-lutetium-PSMA och 225-actinium-PSMA möjliggör behandling av metastaser som spridit sig utanför skelettet.

177-lutetium-PSMA och 225-actinium-PSMA i behandling av metastaserad prostatacancer

Vid behandling av spridd prostatacancer tog vi som första i Finland i januari 2017 i bruk läkemedelsbehandling med 177-lutetium-PSMA *, som gör det möjligt att effektivt förstöra metastaser som spritt sig utanför skelettet, utan allvarliga biverkningar. 225-actinium-PSMA togs i bruk år 2021.

De radiologiska läkemedlen 177-lutetium-PSMA och 225-actinium-PSMA söker upp prostatacancerceller oavsett var de finns och därigenom kan strålningskällan föras direkt till cancercellen eller dess omedelbara närhet som s.k. stereotaktisk strålbehandlingsform. Före behandlingen säkerställs att metastaserna absorberar 177-lutetium-PSMA och 225-actinium-PSMA genom att göra en PET-undersökning med spårämnet F-PSMA.

Behandling med 177-lutetium-PSMA eller 225-actinium-PSMA ges som intravenös infusion och den vanligaste biverkningen är torrhet i munnen. Behandlingarna ges individuellt i regel 2–6 gånger och med cirka 4–6 veckors mellanrum (177-lutetium-PSMA) eller med cirka 8 veckors mellanrum (225-actinium-PSMA).

På Docrates Cancersjukhus ansvarar ett multiprofessionellt team för peptidreceptorbehandlingen under ledning av Jukka Kemppainen, överläkare i nukleärmedicin.

*177-lutetium-PSMA och 225-actinium-PSMA är ännu experimentella behandlingar som har specialtillstånd av Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet (Fimea). Internationella randomiserade studier pågår och är nu i sitt tredje skede, och när detta skede är slutfört kommer man sannolikt att kunna ge närmare officiella rekommendationer för behandlingen av de cancerfall som väljs ut för behandlingen. Under konferensen ESMO2018 i oktober presenterades dock redan resultat från en doseskaleringsstudie där även doser som är tre gånger så stora som den dos som även på Docrates konstaterats vara effektiv visat sig vara trygga och väl tolererade, och ingen toxicitet som begränsar doserna framkom.

 

Läs mer

Publicerad: 15.01.2022

Cancer och coronavirus – Frågor och svar

Corona orsakar oro bland cancerpatienter. Vi listade de vanligaste oro väckande sakerna och svaren till dem.

Läs mer
Publicerad: 10.01.2022

Till Finland för cancerbehandling i coronatider

När coronapandemin tynger den offentliga hälsovården oroar sig många för att behandlingar eventuellt skjuts upp. När det är fråga om...

Läs mer
Publicerad: 07.01.2022

En cancersjukdom skiljer sig från de andra genom att den är smärtsam – de här vardagstipsen kan ge dig lindring och bastubad är inte nödvändigtvis ett av dem

När cancern bildar metastaser ökar vanligtvis också den smärta den orsakar. Onkolog Olga Maslennikova vid Docrates Cancersjukhus avslöjar de bästa...

Läs mer
Publicerad: 20.12.2021

Öppettider under jultiden

Docrates är öppet även under jultiden. Bara på julaftonen och trettondagen håller vi stängt. Kontakta oss, och boka tid tel...

Läs mer

Varför ska du komma till Docrates?

  • Ingen väntetid: Du får tid till cancerläkare inom några dagar och din behandling kan börja inom en vecka även under coronatiden
  • Eget vårdteam: Du får en och samma läkare och sköterska som tar hand om dig under hela vårdtiden
  • Högklassig cancervård: Vi använder den senaste tekniken och har erfaren och kunnig svensktalande vårdpersonal
  • Second opinion: Du får en medicinsk bedöming av din vårdplan av våra cancerspecialister
+358 10 773 2020

Kontakta oss! Vi hjälper dig gärna.

Mån-fre kl. 9-16 (GMT +2)