Skip to content

177-lutetium-PSMA peptidreceptorbehandlingar

På Docrates Cancersjukhus har 177-lutetium-PSMA-behandlingar tillämpats redan länge. 177-lutetium-PSMA möjliggör behandling av metastaser som spridit sig utanför skelettet.

177-lutetium-PSMA i behandling av metastaserad prostatacancer

Vid behandling av spridd prostatacancer tog vi som första i Finland i januari 2017 i bruk läkemedelsbehandling med 177-lutetium-PSMA, som gör det möjligt att effektivt förstöra metastaser som spritt sig utanför skelettet, utan allvarliga biverkningar.

De radiologiska läkemedlen 177-lutetium-PSMA  söker upp prostatacancerceller oavsett var de finns och därigenom kan strålningskällan föras direkt till cancercellen eller dess omedelbara närhet som s.k. stereotaktisk strålbehandlingsform. Före behandlingen säkerställs att metastaserna absorberar 177-lutetium-PSMA genom att göra en PET-undersökning med spårämnet F-PSMA.

Behandling med 177-lutetium-PSMA  ges som intravenös infusion och den vanligaste biverkningen är torrhet i munnen. Behandlingarna ges individuellt i regel 2–6 gånger och med cirka 4–6 veckors mellanrum (177-lutetium-PSMA).

På Docrates Cancersjukhus ansvarar ett multiprofessionellt team för peptidreceptorbehandlingen under ledning av Jukka Kemppainen, överläkare i nukleärmedicin.

 

 

Artikel

Intern strålbehandling är en effektiv behandlingsform för metastaserad prostatacancer

14.3.2023 | Docrates Cancersjukhus undersökte effekten av 177Lu-PSMA-behandlingar med ett 4 veckors behandlingsintervall för patienter med spridd kastrationsresistent prostatacancer under...

Läs mer

Öppettider under jultiden

Docrates är öppet även under jultiden, exklusive helgdagar. Kontakta oss och boka tid tel +358 10 773 2020 eller +46...

Läs mer

Utbyggnaden av Docrates Cancersjukhus slutförd – utökat tjänsteutbud

Docrates Cancersjukhus i Helsingfors erbjuder allt mångsidigare utbud av tjänster, särskilt för kunder med misstänkt cancer och i behov av...

Snabbt till undersökningar och vård – på Docrates skräddarsys vården alltid individuellt för bröstcancerpatienter

En knöl i bröstet eller en bröstcancerdiagnos kan skapa mycket oro. Ur patientens synvinkel är det viktigt att snabbt uppsöka...

Tuomo Alanko vid Docrates Cancersjukhus vald till Årets forskare

På Forumet för kliniska prövningar den 26 oktober 2023 belönades årets forskningsexperter i Finland. Vid forumet valdes Tuomo Alanko vid...

Varför ska du komma till Docrates?

  • Ingen väntetid: Du får tid till cancerläkare inom några dagar och din behandling kan börja inom ett par veckor
  • Eget vårdteam: Du får en och samma läkare och sköterska som tar hand om dig under hela vårdtiden
  • Högklassig cancervård: Vi använder den senaste tekniken och har erfaren och kunnig svensktalande vårdpersonal
  • Second opinion: Du får en medicinsk bedöming av din vårdplan av våra cancerspecialister
+358 10 773 2020

Kontakta oss! Vi hjälper dig gärna.

Mån-fre kl. 9-16 (lokal tid)