Skip to content

Nya finansieringslösningar för Docrates svenska patienter

7.3.2024 Kategorier: Pressmeddelanden
Cancervård
Docrates Cancersjukhus strävar efter att underlätta svenska patienters tillgång till högkvalitativ cancervård utan dröjsmål. Docrates inleder samarbete med Medical Finance som är ett av Sveriges ledande finansbolag inom finansiering av vård. I inledningsskedet erbjuds finansiering till patienter med bröst- eller prostatacancerdiagnos eller misstanke.

Det gemensamma målet är att möjliggöra för patienter att få tillgång till specialiserad vård omedelbart, vilket i många fall kan vara avgörande för behandlingens effektivitet. Genom samarbetet erbjuds också patienter som har remiss och väntar på diagnostik eller behandling möjlighet att skaffa brofinansiering för vårdtjänster som sker i Finland innan de erhåller eventuell ersättning från Försäkringskassan. Ersättningar för planerad cancervård i Finland sker vanligtvis efter att behandlingen har genomförts.

I inledningsskedet erbjuds finansiering till patienter med bröst- eller prostatacancerdiagnos eller misstanke.

– Vi får över 1 000 förfrågningar från svenska cancerpatienter och hundratals patienter besöker oss årligen. En stor del av patienterna finansierar sin vård själv och en del har också privata vårdförsäkringar. Många av de svenska patienterna som får vård enligt de nationella riktlinjerna ansöker ersättningar från Försäkringskassan. Det är bra att också Docrates Cancersjukhus kan erbjuda tillsammans med Medical Finance flexibla finansieringsmöjligheter enligt patienternas olika behov, konstaterar Docrates Cancersjukhus kommersiella chef Jani Mikkola.

– Vi på Medical Finance tycker att det är väldigt roligt att vi nu har fått förtroendet att samarbeta med Docrates Cancersjukhus. Alla har rätt till bra vård trots att den inte är statligt finansierad och vi vill möjliggöra för fler att genomgå behandlingar inom den privata sektorn. Förhoppningen är att samarbetet kan ge minskade väntetider för fler svenska patienter, säger Caroline Gunnarsson Key Account Manager på Medical Finance / Serafim Finans AB.

 

För ytterligare information:

Nordic tidsbokning, Docrates Cancersjukhus
Tel. +46 10 199 2020
nordic@docrates.com

Medical Finance
Tel. +46 20 51 62 00
kundtjanst@medicalfinance.se

Medical Finance startade 2004 och är ett av Sveriges ledande finansbolag inom finansiering av vård. Vi erbjuder enkel och säker finansiering med förmånliga och transparenta lånevillkor, och idag samarbetar vi med över 200 kliniker i Sverige. Medical Finance är ett varumärke som ingår i Serafim Finans AB; ett kreditmarknadsbolag som står under Finansinspektionens tillsyn.

Läs mer

Docrates Cancersjukhus blir en del av Mehiläinen

Docrates Cancersjukhus, som är specialiserat på diagnostik, behandling och uppföljning av cancersjukdomar, fusioneras med Mehiläinen genom ett företagsförvärv som undertecknades...

Läs mer

Lovande preliminära behandlingsresultat från stereotaktisk strålbehandling av njurcancer

I Finland diagnostiseras årligen cirka 1 000 nya fall av njurcancer. Upp till hälften av dessa upptäcks av en slump...

Cancern tar inte sommarlov

Under sommaren är det oftare längre väntetider till cancerutredningar och -behandlingar. Väntan kan vara psykiskt påfrestande, men är inte heller...

Närmare 1 000 patienter från Sverige har fått cancerbehandling i Finland 2020–2023

Ungefär 1 000 patienter från Sverige har fått cancerbehandling i Finland på privata Docrates Cancersjukhus under 2020-talet. Av dessa patienter...

Varför ska du komma till Docrates?

  • Ingen väntetid: Du får tid till cancerläkare inom några dagar och din behandling kan börja inom ett par veckor
  • Eget vårdteam: Du får en och samma läkare och sköterska som tar hand om dig under hela vårdtiden
  • Högklassig cancervård: Vi använder den senaste tekniken och har erfaren och kunnig svensktalande vårdpersonal
  • Second opinion: Du får en medicinsk bedöming av din vårdplan av våra cancerspecialister
+358 10 773 2020

Kontakta oss! Vi hjälper dig gärna.

Mån-fre kl. 9-16 (lokal tid)