Docrates Cancersjukhus drar nytta av kunskapen om den mänskliga arvsmassan vid cancerbehandlingarna. Med hjälp av genprofilering kan vi styra behandlingarna rätt samt minska onödiga behandlingar och skadeverkningar för patienterna. Docrates har flera riktade genetiska tester till sitt förfogande. Syftet med testerna är att med hjälp av noggrann molekylär tumörprofilering hitta behandlingsalternativ med biologiska läkemedel som är värda att prova. Utöver detta kan testerna användas till att utesluta läkemedel som med stor sannolikhet inte gör någon nytta.

Testerna genomförs antingen på vävnadsprov eller på blodprov. Utifrån testerna får man exakt, individuell, genetisk information som gör att den mest optimala och effektiva medicinska behandlingen kan väljas. Behandlingarna kan utformas på ett individuellt, humant och effektivt sätt. Molekylära patologiska förändringar kan även vara till hjälp vid diagnos och uppföljning av sjukdomen. Dessutom kan cancerprognosen göras noggrannare med hjälp av individuell diagnostik.

Genetisk information kommer att bli allt viktigare i takt med att riktade behandlingar och läkemedel utvecklas. Det genetiska testet ger information om vilka läkemedel som troligen har bästa effekten när det gäller den enskilda patientens cancertyp. Våra experter hjälper till att bedöma vilka patienter som kan ha nytta av en genprofilering.

Varför ska du komma till Docrates?

  • Ingen väntetid: Du får tid till cancerläkare inom några dagar och din behandling kan börja inom en vecka
  • Eget vårdteam: Du får en och samma läkare och sköterska som tar hand om dig under hela vårdtiden
  • Högklassig cancervård: Vi använder den senaste tekniken och har erfaren och kunnig svensktalande vårdpersonal
  • Second opinion: Du får en medicinsk bedöming av din vårdplan av våra cancerspecialister
Kontakta oss! Vi hjälper dig gärna. +358 50 500 1800 (mån-fre kl. 8-16, finsk tid GMT +2)