Skip to content

Kundenkät och väntetider till vård

På Docrates Cancersjukhus är fokuset för alla aktiviteter själva patienten. Vi satsar mycket på våra tjänster och behandlingar i linje med vårt värde “Människan i fokus”. I praktiken innebär detta, att cancerbehandlingen som erbjuds till var och en av våra patienter är individuell och patientorienterad.

Vi reserverar alltid tillräckligt med tid för våra patienter, och varje patient får både en egen läkare och en egen sjuksköterska under hela behandlingen. Vi vill överskrida förväntningarna och vårt mål är att varje patient ska känna sig som vår viktigaste patient.

Det är också av största vikt för oss att följa med våra patienter tillfredsställelse, eftersom vi vill satsa i att upprätthålla vår utmärkta kundbetjäning och i att utveckla våra tjänster och behandlingar. Ge oss respons här.

Resultaten av kundenkäten 2023

97 %

Kundenkät

97 % av våra patienter är nöjda med den vård och service de har fått.

94

NPS-rekommendationsindex

Våra patienter rekommenderar oss: Docrates Cancersjukhus NPS-tal* är imponerande 96.

* NPS-rekommendationsindex (Net Promoter Score) är en internationell mätare för mätning av kundupplevelser (på skala -100 – +100). Talet mätas med en fråga som gäller hur sannolikt det är att kunden vill rekommendera företaget eller tjänsterna till sina släktingar, vänner och bekanta (på skalan 1–10). Svaren 9–10 klassificeras som Rekommenderare, svaren 7–8 som Passiva och svaren 0–6 som Kritiker.

Våra patienter är mycket nöjda med följande delområden

  • Docrates läkares medicinsk expertis inom cancervård är i världsklass
  • Högkvalitativ utrustning och kunnande inom avbildning
  • Snabb tillgång till vård och undersökningar
  • Högkvalitativ kompetens inom läkemedelsbehandling
Väntetider till vård för cancerpatienter på Docrates Cancersjukhus

Till cancerläkarens mottagning och bröstcanceroperation

På Docrates Cancersjukhus får du snabbt och utan remiss tid hos en läkare som är specialiserad på cancervård. Vi ordnar alla nödvändiga undersökningar genast och behändigt under samma tak. Sjukhusen är ålagda att till Institutet för hälsa och välfärd (THL) meddela kötiderna för de vanligaste cancerbehandlingarna från det att remissen har anlänt till ett mottagningsbesök hos en specialistläkare och till åtgärder. Uppgifterna är av yttersta vikt för att patienterna ska kunna bedöma hur snabbt de får komma till vård och utifrån denna information fatta beslut om valet av vårdställe. Docrates Cancersjukhus meddelar de genomsnittliga kötiderna till vård på sin webbplats varje kvartal.

Genomsnittliga kötiderna till vård

  • Kötid till cancerläkarens mottagning från den första kontakten i genomsnitt under 1 dygn*
  • Från första kontakten till bröstcanceroperation i genomsnitt 19 dagar*

*Genomsnittlig tid i Docrates  1.10.–31.12.2023.

+358 10 773 2020

Kontakta oss!

Mån-fre kl. 9-16 (lokal tid)

Våra patienter berättar om sina egna erfarenheter

Noggrann diagnos och snabb, mänsklig vård betydande för behandlingen när Jaana fick i bröstcancer

Företagaren Jaana Nurmi, som insjuknade i bröstcancer sommaren 2017, delar med sig av sina erfarenheter av bröstcancer. Hon vill speciellt...

Läs mer

En bröstcancerpatients berättelse: Hitta de små goda stunderna, även när världen runtomkring rasar ihop

Det är december och det första långa coronaåret lider mot sitt slut. I en restaurang i Åbo sitter ett par...

Individuell diagnos avgörande när Janos fick prostatacancerbehandling

”Jag förstår nu vikten av en exakt och individuell diagnos” säger Janos Uotila vars prostatacancer behandlades på ett privat cancersjukhus....

Mika Piltz: Jag är tacksam för att rätt behandlingsval kan påverka livskvaliteten

Prostatacancerdiagnosen hösten 2021 förändrade den 54-årige Mika Piltz liv för en stund. Kalendern fylldes av ett flertal strålbehandlingar och läkarbesök,...