Skip to content

Hannu Nurmio: Målet är en normal vardag

När rockmusikern Hannu ”Tuomari” Nurmio, 73, fick reda på att hans PSA-värden var förhöjda bestämde han sig för att göra en magnetkameraundersökning för säkerhets skull. På bilderna upptäcktes en tumör i prostatan som misstänktes vara en cancertumör, vilket också bekräftades genom en nålbiopsi.

Hannu visste att prostatacancer är den vanligaste cancerformen hos äldre män. När diagnosen väl hade bekräftats hade han ändå många frågor: Hur allvarlig är situationen? Hur aggressiv är tumören? Vilken är den bästa behandlingen?

Hannu berättar att han kom till Docrates Cancersjukhus för att han ville ha en second opinion om tumörens karaktär och för att han trodde på sjukhusets expertkunskaper.

– Jag visste att expertisen här på sjukhuset var på topp, även ur ett internationellt perspektiv, säger Hannu “Tuomari” Nurmio.

På Docrates upptäckte man att tumörens placering i den nedre delen av prostatan hade gjort det svårt att ta prover på hela området. Det var därför inte möjligt att utifrån proverna veta exakt hur aggressiv tumören var.

Strålbehandling med precision som en urmakare, med flexibel service som extra bonus

Vid övervägandet av behandlingsalternativ för cancern vägdes förväntad livslängd och livskvalitet mot den ekonomiska investering som krävdes för behandlingen. Hannu har nu fått hormonbehandling och strålbehandling. Förutom vanlig strålbehandling har han fått inre HDR-precisionsstrålbehandling, så kallad brakyterapi, något Docrates har stor erfarenhet av.

– Docrates har den mest avancerade utrustningen för att rikta strålbehandlingen så att så mycket frisk vävnad som möjligt utanför tumören skonas. Särskilt när tumören är i kontakt med den friska vävnaden kräver strålbehandlingen lika stor precision som en urmakares arbete. Efter att ha övervägt de olika alternativen insåg jag att det är svårt att komma på något bättre att investera i än sitt eget liv, säger Hannu.

– Enligt min läkare Timo Joensuu är målet att minimera risken för att cancern sprider sig och återkommer – med andra ord att en gång för alla få bort cancern ur bilden. Bättre vård än så här kan man i alla fall inte få någon annanstans, fortsätter han.

Hannu tackar personalen på Docrates Cancersjukhus för deras sakkunskap och vänlighet.

– Som en bonus har Docrates inte bara toppmodern teknik, utan också flexibel och vänlig service. Allt har gått bra och det har varit lätt att komma överens om tidplanen – som att stämpla ett tidkort. I webbtjänsten har jag fått svar samma dag som jag har frågat om något, berättar han.

Realistisk inställning till sjukdomen

Hannu har upplevt biverkningarna av behandlingarna som måttliga och acceptabla. De nattliga toalettbesöken har ökat och hormonbehandlingen har orsakat värmevallningar och svettningar, men han har inte fått några allvarligare symtom.

– Hormonbalansen påverkar förstås också psyket och det sexuella intresset. Troligtvis kommer situationen att återgå till det normala efter att behandlingsperioden har avslutats. Jag hade ändå planerat att ta en paus från konserterna, så nu har jag kunnat fokusera på att bli frisk och reflektera över saker och ting i lugn och ro, säger Hannu.

Hannu tar hand om sitt eget välbefinnande genom att motionera och promenera på stranden och i skogen, och om det behövs tar han en tupplur på dagen.

Hannu har en realistisk inställning till sin cancerdiagnos och behandlingarna. Han tycker att det är naturligt att mottagligheten för sjukdomar ökar med åldern. Han har bara berättat för sina närmaste om sjukdomen och känner inte att han behöver någon klapp på axeln. Situationen är under kontroll.

En cancerdiagnos behöver inte vara förlamande

För andra som har fått en cancerdiagnos har Hannu ett tröstande budskap. Han understryker att situationen i Finland är bra och att alla har tillgång till förstklassig vård.

– Jag vill inte ge råd till andra eftersom varje situation är unik. En cancerdiagnos behöver inte vara förlamande, och att få sjukdomen betyder inte att spelet är förlorat. Behandlingsmetoderna har utvecklats enormt under de senaste åren. Docrates är en föregångare inom cancerbehandlingar, och deras erfarenheter sprider sig också till andra länder, säger Hannu.

Vill du boka tid?

Om du misstänker cancer eller har cancer och vill veta mer om vad Docrates Cancersjukhus har att erbjuda, hjälper våra svensktalande sjuksköterskor gärna dig.

Ring oss tel. +358 10 773 2020, mån–fre kl. 9-16 (finsk tid). Om du ringer från Sverige, kan du också ringa tel. +46 10 199 2020, mån–fre kl. 9-16 (finsk tid).

Lämna en kontaktförfrågan

Tidsbeställning

Läs mer

Patient berettelse: Hannu Nurmio – Målet är en normal vardag

Hannu "Tuomari Nurmio" visste att prostatacancer är den vanligaste cancerformen hos äldre män. När diagnosen väl hade bekräftats hade han...

Läs mer

Tio steg på vårdvägen för tarmcancer – så här går det till efter testerna

Vårdvägen för tarmcancer är alltid individuell, och den planeras av Docrates erfarna cancerläkare tillsammans med dig. Via Docrates får du...

Docrates är först i Norden med att starta en ny typ av alfastrålbehandling

Docrates Cancersjukhus är först i Norden med att starta en ny experimentell alfastrålbehandling för patienter med spridd prostatacancer. Alfastrålbehandling kan...

Tidig upptäckt av tarmcancer förbättrar behandlingsprognosen avsevärt

Hur tidigt cancern upptäcks är avgörande för om tarmcancer kan botas. Upp till mer än 90 procent av de som...

Varför ska du komma till Docrates?

  • Ingen väntetid: Du får tid till cancerläkare inom några dagar och din behandling kan börja inom ett par veckor
  • Eget vårdteam: Du får en och samma läkare och sköterska som tar hand om dig under hela vårdtiden
  • Högklassig cancervård: Vi använder den senaste tekniken och har erfaren och kunnig svensktalande vårdpersonal
  • Second opinion: Du får en medicinsk bedöming av din vårdplan av våra cancerspecialister
+358 10 773 2020

Kontakta oss! Vi hjälper dig gärna.

Mån-fre kl. 9-16 (lokal tid)