Skip to content

Timo Joensuu

Sjukhusets grundare, överläkare i strålbehandling
Specialist i cancersjukdomar och strålbehandling
MD, docent, professor

Jag behandlar cancersjukdomar med över 30 års erfarenhet. Mina särskilda kompetensområden är patienter med prostatacancer, patienter med bröstcancer som genomgår operation och strålbehandlingspatienter.

Såväl patienter med misstänkt cancer, patienter med cancerdiagnos som uppföljningspatienter är välkomna på min mottagning. Du kan också komma för att få en andra åsikt om din vårdplan.

När jag grundade Docrates Cancersjukhus var utgångspunkten den speciella relationen mellan läkaren och patienten; mina mottagningar bygger på ömsesidigt förtroende och uppskattning. Vi går noggrant igenom din situation och utarbetar en vårdplan tillsammans som lämpar sig för dig. Förutom botande behandling är det viktigt att ta hänsyn till cancerpatientens livskvalitet under och efter behandlingarna.

Närstående är också ofta med på mina mottagningar.

 

Språkkunskap

Finska, engelska

Utbildning

Docent i klinisk onkologi, Helsingfors universitet 2005
Specialist i cancersjukdomar och strålbehandling, Helsingfors universitet 1998
MD, Tammerfors universitet 1992
ML, Tammerfors universitet 1985

Arbetserfarenhet

  • Docrates Cancersjukhus, grundare 2006; ledande överläkare 2007-2014; överläkare i strålbehandling 2014–
  • HUCS Kliniken för cancersjukdomar, specialist i cancersjukdomar och strålbehandling 1998–2007
  • HUCS Kliniken för cancersjukdomar, specialist i strålbehandling 1998
  • HUCS Kliniken för cancersjukdomar, assistentläkare 1993–1998
  • INSERM, Paris, forskare 1991–1993

Biografi

Timo Joensuu är specialist för prostatacancer och har specialiserat sig inom strål- och läkemedelsbehandlingar. Han har mer än tio års erfarenhet bland annat av stereotaktiska strålbehandlingar: han var den första i Norden och Finland som introducerade IMRT-behandlingen och de mest avancerade VMAT RapidArc- och HDR-brakybehandlingarna. Med ledning av Joensuu utvecklar Docrates kontinuerligt och aktivt precisionsstrålbehandlingar.

Patientens intresse, synpunkter och erfarenheter är utgångspunkten för Timo Joensuus arbete. Vid sidan av den traditionella relationen mellan läkare och patient anser Joensuu att det är viktigt att läkaren stöttar patienten under hela behandlingstiden. Boken ”Elämä kantaa”, som han skrev tillsammans med Hannu Tavio, beskriver på ett bra sätt hans relation till patienter som bygger på tillit och uppskattning. Joensuu har även aktivt deltagit i Finlands Prostatacancerförening Propos verksamhet.

Timo Joensuu utexaminerades som medicine licentiat från Tammerfors universitets medicinska fakultet. Internationell erfarenhet och uppskattning har han fått genom sina forsknings- och arbetsprojekt utomlands. Sitt första utlandsuppdrag hade han som frivillig hjälparbetare på en vårdinrättning för handikappade i Storbritannien. Därefter tjänstgjorde han som forskare vid den kirurgiska kliniken vid universitetet i Warszawa. I Paris arbetade Joensuu vid Frankrikes nationella medicinska forskningsinstitut INSERM, där han sökte efter nya potentiella cancerläkemedel och behandlingsstrategier. Via Helsinki Consulting Group har han även tjänstgjort som Världsbankens medicinske expert inom cancerbehandlingar i Serbien. De senaste åren har Joensuu tillsammans med forskare från Finlands Cancerregister och USA:s nationella cancerinstitut (NCI) forskat i cancerbehandlingarnas eventuella sena effekter.

Timo Joensuu har disputerat till medicine och kirurgie doktor vid Tammerfors universitet och avlagt specialistläkarexamen inom strålbehandling och cancersjukdomar vid HUCS klinik för cancersjukdomar. År 2005 utnämndes han till docent i klinisk onkologi. Tillsammans med Pekka Aalto och Harri Puurunen grundade Timo Joensuu 2006 Docrates Cancersjukhus och året därpå tog han på heltid över ansvaret för sjukhusets verksamhet. Docrates är Joensuus största projekt och den enda privata vårdinrättning i Norden som specialiserat sig på övergripande cancerforskning och -behandling.

Som motvikt till sitt viktiga livsarbete och rika forsknings-, publikations- och konsulteringsverksamhet kopplar Timo Joensuu av genom att vandra i skogen eller ägna sig åt byggprojekt, musik, böcker och konst. Han är även en flitig gäst på gym.

Timo Joensuu är en uppskattad och effektiv expert inom branschen: Han tilldelades Cancerorganisationernas förtjänstmedalj för cancerbekämpande 2006 och 2010 utsågs han till Årets påverkare inom hälsovården.