Skip to content

Docrates är Finlands mest inspirerande arbetsplats för 6:e gången – Personalens entusiasm och engagemang återspeglas hos patienterna

27.3.2024 Kategorier: Pressmeddelanden
Företagsansvar
Docrates Cancersjukhus fick återigen utmärkta resultat i årets personalundersökning och vårt företag är en av Finlands mest inspirerande arbetsplatser! Den totala personalnöjdheten nådde en rekordhög nivå år 2024.

Finlands mest inspirerande arbetsplatser är Eezy Flows årliga utmärkelse för organisationer som har uppnått exceptionellt bra resultat i personalundersökningen. Resultaten från de deltagande organisationerna har jämförts med finska arbetslivsdata, som består av svar från nästan 400 000 finska anställda. Enligt experter har de mest inspirerande organisationerna en stark erfarenhet av rättvis och jämlik behandling. Personalen får sina åsikter hörda i beslutsfattandet, ledarskaps- och verksamhetskulturen samt arbetsgivarbilden bedöms mer positivt än i andra organisationer och förändringar leds bättre än i finska organisationer i genomsnitt.

Långsiktig utveckling av arbetsgemenskapen och ledarskapet skapar välbefinnande

År 2024 steg resultatet från Docrates personalundersökning högre än någonsin tidigare och rankades i högsta AAA-kategorin i undersökningen. Det fanns en ökning inom alla områden i undersökningen, men särskilt i frågor som handlade om första linjens chefskap. Speciellt högt stod också personalens erfarenhet av introduktion till nya arbetsuppgifter och genomförande av förändringar.

– Vi har långsiktigt utvecklat vår organisation, vårt ledarskap och chefsarbetet i våra team. Vårt sjukhus har en varm och inspirerande företagskultur och atmosfär. Det jobbar vi för varje dag i vardagen och i varje möte. Det är glädjande att se att särskilt fokus på ledarskap och ledarskapskompetens avspeglas positivt i personalens upplevelser. Tack till vår personal för ett väl utfört arbete, entusiasm och vilja att vara med och bygga upp den finska cancervårdens framgångssaga, säger Ilpo Tolonen, VD för Docrates Cancersjukhus.

Vår personals entusiasm och engagemang återspeglas i våra patienter

– Den viktigaste motivationskällan för vår personal är att få göra ett meningsfullt arbete varje dag. Utöver en individuell patientupplevelse satsar vi på vår personal och arbetslivskvalitet, och det har vi lyckats med. Docrates är en lockande arbetsgivare och personalen trivs hos oss. För det gör vi vårt bästa varje dag. Vi anser att med entusiastisk och välmående personal kan vi även erbjuda våra patienter bästa möjliga service, säger Jenni Marko, personalchef på Docrates Cancersjukhus.

Mer information:
Jenni Marko, personalchef, Docrates Cancersjukhus
Tfn 050 505 7725, jenni.marko@docrates.com

Är du intresserad av? – Rekrytering

Docrates Cancersjukhuset sysselsätter redan närä 100 yrkesverksamma inom cancerundersökning och -behandling. Om du är intresserad av Docrates Cancersjukhuset som arbetsplats.

Docrates Careers

Läs mer

Docrates Cancersjukhus blir en del av Mehiläinen

Docrates Cancersjukhus, som är specialiserat på diagnostik, behandling och uppföljning av cancersjukdomar, fusioneras med Mehiläinen genom ett företagsförvärv som undertecknades...

Läs mer

Lovande preliminära behandlingsresultat från stereotaktisk strålbehandling av njurcancer

I Finland diagnostiseras årligen cirka 1 000 nya fall av njurcancer. Upp till hälften av dessa upptäcks av en slump...

Cancern tar inte sommarlov

Under sommaren är det oftare längre väntetider till cancerutredningar och -behandlingar. Väntan kan vara psykiskt påfrestande, men är inte heller...

Närmare 1 000 patienter från Sverige har fått cancerbehandling i Finland 2020–2023

Ungefär 1 000 patienter från Sverige har fått cancerbehandling i Finland på privata Docrates Cancersjukhus under 2020-talet. Av dessa patienter...

Varför ska du komma till Docrates?

  • Ingen väntetid: Du får tid till cancerläkare inom några dagar och din behandling kan börja inom ett par veckor
  • Eget vårdteam: Du får en och samma läkare och sköterska som tar hand om dig under hela vårdtiden
  • Högklassig cancervård: Vi använder den senaste tekniken och har erfaren och kunnig svensktalande vårdpersonal
  • Second opinion: Du får en medicinsk bedöming av din vårdplan av våra cancerspecialister
+358 10 773 2020

Kontakta oss! Vi hjälper dig gärna.

Mån-fre kl. 9-16 (lokal tid)