Om egenskaper som tyder på ökad risk för att cancern förnyas konstateras i cancertumören, rekommenderas tilläggsbehandlingar efter operationen för att minimera återfallsrisken. Många patienter behöver och tar dessa tilläggsbehandlingar.

Utifrån behov kan man göra s.k. spridningsundersökningar för att säkerställa att cancervävnad inte hittas någon annanstans i kroppen. Det är egenskaperna hos den avlägsnade tumören, spridningen till lymfkörteln i armhålan samt symtom som styr behovet av spridningsundersökningen. Den mest traditionella spridningsundersökningen vid bröstcancer är datortomografi av kroppen. Undersökningen av bukområdet kan i vissa fall kompletteras med magnetundersökning.

På Docrates har man också tillgång till progressiva FDG- och FES-PET-DT-undersökningar som används från fall till fall. Isotopundersökningen av skelettet kan i dag ersättas också med fluorid PET-DT-undersökning.

Läkemedelsbehandling av bröstcancer

Docrates läkare ger en rekommendation för nödvändig läkemedelsbehandling efter operationen. Rekommendationen är individuell och grundar sig på de senaste forskningsrönen samt nationella och internationella behandlingsrekommendationer. I läkemedelsbehandlingen ingår, beroende på fallet, cytostatikabehandlingar och/eller endokrina behandlingar samt eventuella biologiska läkemedel. Cytostatikabehandling består oftast av sex läkemedelsbehandlingar som ges intravenöst med tre veckors mellanrum.

Endokrina behandlingar kallas ofta för hormonbehandlingar. Målet med endokrin behandling är att hindra det kvinnliga hormonets effekter på eventuella hormonberoende cancerceller. Oftast tas behandlingen i tablettform dagligen i 5 år.

Läkemedelsbehandlingarna har biverkningar i varierande mån och vi lägger stor vikt på att förebygga och behandla dessa.

Strålbehandling av bröstcancer

Efter en sparande operation (där man behåller så mycket som möjligt av det friska bröstet) bestrålas bröstet i praktiken alltid. Strålbehandlingen minskar betydligt risken för att cancern förnyas lokalt och ökar livslängden. Förutom bröstet rekommenderas också att armhålan och nyckelbensgropen bestrålas, om cancerceller hittats i de borttagna lymfkörtlarna. Längden på strålbehandlingen som ges som adjuvantbehandling, dvs. tilläggsbehandling, efter operationen är vanligtvis 4–6 veckor. Behandling ges fem gånger i veckan, cirka 15 minuter åt gången.

Genom att kombinera den information som de avancerade diagnostiska undersökningarna ger med noggranna strålbehandlingsapparater, kan behandlingens skadeverkningar minimeras och själva tumören få en allt större stråldos. Strålbehandlingen planeras alltid på Docrates Cancersjukhus i nära samarbete mellan läkare, röntgensköterska och sjukhusfysiker.

Docrates Cancersjukhus önskar dig varmt välkommen om du misstänker cancer eller har en cancerdiagnos. Våra svensktalande sjuksköterskor Johanna Baarman och Henna Lundenius (nordic@docrates.com, tel. +358 10 773 2020, mån-fre kl. 8-16) hjälper dig gärna att ordna med det som behövs innan du kommer till Docrates Cancersjukhus. De står också till tjänst med all nödvändig information.

 

Varför ska du komma till Docrates?

  • Ingen väntetid: Du får tid till cancerläkare inom några dagar och din behandling kan börja inom en vecka
  • Eget vårdteam: Du får en och samma läkare och sköterska som tar hand om dig under hela vårdtiden
  • Högklassig cancervård: Vi använder den senaste tekniken och har erfaren och kunnig svensktalande vårdpersonal
  • Second opinion: Du får en medicinsk bedöming av din vårdplan av våra cancerspecialister
Kontakta oss! Vi hjälper dig gärna. +358 10 773 2020 (mån-fre kl. 8-16, finsk tid GMT +2)