Om egenskaper som tyder på ökad risk för att cancern förnyas konstateras i cancertumören, rekommenderas tilläggsbehandlingar efter operationen för att minimera återfallsrisken. Många patienter behöver och tar dessa tilläggsbehandlingar.

Utifrån behov kan man göra s.k. spridningsundersökningar för att säkerställa att cancervävnad inte hittas någon annanstans i kroppen. Det är egenskaperna hos den avlägsnade tumören, spridningen till lymfkörteln i armhålan samt symtom som styr behovet av spridningsundersökningen. Den mest traditionella spridningsundersökningen vid bröstcancer är datortomografi av kroppen. Undersökningen av bukområdet kan i vissa fall kompletteras med magnetundersökning.

På Docrates har man också tillgång till progressiva FDG- och FES-PET-DT-undersökningar som används från fall till fall. Isotopundersökningen av skelettet kan i dag ersättas också med fluorid PET-DT-undersökning.

Läkemedelsbehandling av bröstcancer

Docrates läkare ger en rekommendation för nödvändig läkemedelsbehandling efter operationen. Rekommendationen är individuell och grundar sig på de senaste forskningsrönen samt nationella och internationella behandlingsrekommendationer. I läkemedelsbehandlingen ingår, beroende på fallet, cytostatikabehandlingar och/eller endokrina behandlingar samt eventuella biologiska läkemedel. Cytostatikabehandling består oftast av sex läkemedelsbehandlingar som ges intravenöst med tre veckors mellanrum.

Endokrina behandlingar kallas ofta för hormonbehandlingar. Målet med endokrin behandling är att hindra det kvinnliga hormonets effekter på eventuella hormonberoende cancerceller. Oftast tas behandlingen i tablettform dagligen i 5 år.

Läkemedelsbehandlingarna har biverkningar i varierande mån och vi lägger stor vikt på att förebygga och behandla dessa.

Strålbehandling av bröstcancer

Efter en sparande operation (där man behåller så mycket som möjligt av det friska bröstet) bestrålas bröstet i praktiken alltid. Strålbehandlingen minskar betydligt risken för att cancern förnyas lokalt och ökar livslängden. Förutom bröstet rekommenderas också att armhålan och nyckelbensgropen bestrålas, om cancerceller hittats i de borttagna lymfkörtlarna. Längden på strålbehandlingen som ges som adjuvantbehandling, dvs. tilläggsbehandling, efter operationen är vanligtvis 4–6 veckor. Behandling ges fem gånger i veckan, cirka 15 minuter åt gången.

Genom att kombinera den information som de avancerade diagnostiska undersökningarna ger med noggranna strålbehandlingsapparater, kan behandlingens skadeverkningar minimeras och själva tumören få en allt större stråldos.

Ett viktigt framsteg i strålterapi för bröstcancer är så kallad DIBH (Deep Inspiration Breath Hold). Docrates Cancersjukhuset syftar till att behandla alla bröstcancerpatienter med DIBH teknik oavsett om cancer är i vänster eller höger bröst. Om DIBH används, drar patienten först lungorna fullt med luft och därefter håller andan en kort tid då strålning ges. Efter ett kort fritt andetag ges strålbehandling igen med DIBH. Genom att göra det, kan man minska strålningdosen till de friska vävnader som lungor, hjärta och kranskärl, vilket resulteras i minskad risk för både akuta och senare biverkningar. Idag får risken för senare biverkningar särskild uppmärksamhet eftersom allt fler bröstcancerpatienter överlever.

Strålbehandlingen planeras alltid på Docrates Cancersjukhus i nära samarbete mellan läkare, röntgensköterska och sjukhusfysiker.

Om du misstänker cancer eller har cancer och vill veta mer om vad Docrates Cancersjukhus har att erbjuda, hjälper våra svensktalande sjuksköterskor gärna dig. Kontakta oss på nordic(a)docrates.com eller tel. +358 10 773 2020.

 

Varför ska du komma till Docrates?

  • Ingen väntetid: Du får tid till cancerläkare inom några dagar och din behandling kan börja inom en vecka
  • Eget vårdteam: Du får en och samma läkare och sköterska som tar hand om dig under hela vårdtiden
  • Högklassig cancervård: Vi använder den senaste tekniken och har erfaren och kunnig svensktalande vårdpersonal
  • Second opinion: Du får en medicinsk bedöming av din vårdplan av våra cancerspecialister

Kontakta oss! Vi hjälper dig gärna.

+358 10 773 2020

(mån-fre kl. 9-16, finsk tid GMT +2)

Kontakt