På Docrates Cancersjukhus är genprofilering redan vardag

Kategorier: Artiklar
Enligt en färsk undersökning som publicerats i en av världens mest respekterade medicinska publikationer, The New England Journal of Medicine, behöver endast en tredjedel av de patienter som opererats för tidiga stadier av bröstcancer behandlas med cytostatika (även känt som kemoterapi eller cellhämmande behandling) efter operationen. Med hjälp av ett Oncotype DX-test som görs på cancertumören kan man utreda vilka av dem som kan undvika påfrestande cellhämmande behandlingar. Oncotype DX-testet har använts på Docrates Cancersjukhus i flera år för att planera optimala behandlingar. Studiens resultat presenterades 4.6.2018 på ASCO (the American Society of Clinical Oncology) i Chicago, som är en av världens största kongresser om cancersjukdomar.

Vid behandling av tidiga stadier av bröstcancer noterades ingen skillnad mellan patienter som behandlats med cytostatika och hormonbehandling och patienter som endast fått hormonbehandling i gruppen med patienter över 50 år

I studien testades omkring 10 000 kvinnor i åldern 18–75 år hos vilka man opererat bort en bröstcancertumör med en diameter på högst 5 cm som var hormonreceptorpositiv, HER2-negativ och som inte spridit sig till lymfkörtlarna i armhålorna.

Patienterna i studien följdes upp i flera års tid. Varje patient genomgick ett Oncotype DX-test, där man undersöker 21 gener i cancertumören. Testet ger ett riskvärde på 0–100 för återfall utgående från förekomsten av 21 olika gener i tumörvävnaden. Forskarna visste redan att patienter med resultatet 0–10 inte har nytta av cytostatikabehandling, medan de med riskvärden på 26 eller högre har nytta av sådan behandling. 69 procent av de kvinnor som deltog i studien placerade sig mellan dessa ytterligheter med riskvärden på 11–25. De behandlades under studien antingen med endast endokrin behandling, det vill säga hormonbehandling, eller med en kombination av cellhämmande behandling och hormonbehandling.

Enligt undersökningsresultaten levde 94 procent av de patienter med medelhög risk som fick cellhämmande behandling fortfarande efter en uppföljningsperiod på 9 år, vilket är samma resultat som för de som fick endast hormonbehandling.  Forskarna lyfter fram att resultatet av studien är mindre tydligt i gruppen med patienter under 50 år. Enligt undersökningen behöver kvinnor som har opererats för tidig bröstcancer av denna typ, är över 50 år gamla och har fått riskvärden på 0–25 i testet ingen cellhämmande behandling. Även kvinnor under 50 år med riskvärden på 0–15 kan undvika cytostatika. Enligt forskarna kan upp till 70 procent av patienterna med tidiga stadier av bröstcancer ha nytta av Oncotype DX-testet. Resultaten tyder på att endast 30 procent av alla bröstcancerpatienter behöver cellhämmande behandling.

Med hjälp av gentester kan bröstcancer behandlas med större precision och utan påfrestande cytostatikabehandlingar

Bröstcancer är den vanligaste cancerformen bland kvinnor i världen. Vilken behandling som ges efter en bröstcanceroperation beror på tumörens egenskaper och risken för återfall. Forskarna kan nu med hjälp av ett genetiskt test hitta de fall bland cancer med låg och medelhög risk som medför en mindre risk för återfall. På så sätt kan många kvinnor undvika påfrestande cellhämmande behandlingar, som orsakar bieffekter såsom trötthet, håravfall och illamående. Även hormonbehandlingar har bieffekter, men de varierar från individ till individ och orsakar vanligen betydligt mindre besvär än cellhämmande behandling.

– Detta är en fantastisk nyhet för bröstcancerpatienter. Det är mycket viktigt att göra individuell diagnostik och skräddarsy behandlingen enligt tumörens egenskaper. Oncotype DX-testet, som användes i studien, är redan ett av världens mest kända och använda gentester för cancer. Metoden är dyr och används därför inte allmänt. På Docrates Cancersjukhus används testet vid behov, om läkaren i samråd med patienten bedömer att det är nödvändigt. Docrates erbjuder testet till patienter som man vet tillhör en grupp där det är osäkert om cellhämmande behandling är till nytta. Kvinnorna undgår bieffekterna av kemoterapin utan att äventyra behandlingsresultatet, säger överläkaren i läkemedelsbehandling Tuomo Alanko vid Docrates Cancersjukhus

Docrates Cancersjukhus använder även flera andra gentester

Med hjälp av genprofilering kan man hitta nya vårdriktningar och läkemedel. De nya gentesterna som Docrates Cancersjukhus använder ger mervärden särskilt vid cancertyper som är svårare att behandla och mera sällsynta och som sedvanliga behandlingsmetoder inte har bitit på. När det gäller vissa läkemedel har vissa genförändringar betydande inverkan på effekten av läkemedlet: på just den här cancertypen har läkemedlet kanske ingen verkan eller så har det en synnerligen bra effekt. För patienten är detta naturligtvis av synnerligen stor betydelse, både med tanke på tillfrisknandet och med tanke på livskvaliteten.

Vi ger varje patient individuell behandling. För varje patient upprättas en heltäckande optimal vårdplan utifrån medicinskt beprövade undersökningar och våra specialisters gedigna erfarenhet. Vi strävar efter att patientens livskvalitet ska vara så god som möjligt, både under och efter behandlingarna. Läs mer om de tester som används på Docrates Cancersjukhus.

Källor:

https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1804710

http://www.oncotypeiq.com/en-GB/breast-cancer/patients-and-carers/stage-i-iiia-invasive/about-the-test

 

 

 

Läs mer

Publicerad: 01.12.2020

Cancer och coronavirus – Frågor och svar

Corona orsakar oro bland cancerpatienter. Vi listade de vanligaste oro väckande sakerna och svaren till dem.

Läs mer
Publicerad: 16.11.2020

För- och nackdelar med PSA-test. Lönar det sig att ta ett test?

Det finns för- och nackdelar med PSA-test. Samhället ordnar inte omfattande screening av prostatacancer, men lönar det sig att ta...

Läs mer
Publicerad: 08.11.2020

Cancerbehandlingar bör fortsätta trots coronapandemin – Docrates vidtar starka åtgärder mot viruset

Coronaviruset oroar naturligtvis många människor med cancer. Vissa undrar över hur situationen påverkar behandlingar och överenskomna mottagningar och undersökningar. Det...

Läs mer
Publicerad: 01.10.2020

Till Finland för cancerbehandling i coronatider

När coronapandemin tynger den offentliga hälsovården oroar sig många för att behandlingar eventuellt skjuts upp. När det är fråga om...

Läs mer

Varför ska du komma till Docrates?

  • Ingen väntetid: Du får tid till cancerläkare inom några dagar och din behandling kan börja inom en vecka även under coronatiden
  • Eget vårdteam: Du får en och samma läkare och sköterska som tar hand om dig under hela vårdtiden
  • Högklassig cancervård: Vi använder den senaste tekniken och har erfaren och kunnig svensktalande vårdpersonal
  • Second opinion: Du får en medicinsk bedöming av din vårdplan av våra cancerspecialister
+358 10 773 2020

Kontakta oss! Vi hjälper dig gärna.

Mån-fre kl. 9-16 (GMT +2)