Skip to content
Öppna menu

STHLM3-testet kompletterar diagnostiken av prostatacancer

Stockholm3-testet (STHLM3) är ett blodprov med hjälp av vilket man kan bättre bedöma risken för prostatacancer än om man enbart använder ett PSA-test.

Vad är Stockholm3 (STHLM3) -testet?

Stockholm3-testet (STHLM3) är ett blodprov med hjälp av vilket man kan bättre bedöma risken för prostatacancer än om man enbart använder ett PSA-test och vid ännu lägre PSA-värden än hittills (1,5-3 ng/ml ). Samtidigt kan man också minska antalet prostatabiopsier, dvs. vävnadsprover.  Om resultatet av STHLM3-testet är negativt behöver man inte nödvändigtvis ta något vävnadsprov, även om PSA är förhöjt (> 3 ng/ml). Dessutom kan STHLM3-testet bättre skilja mellan aggressiv prostatacancer och snällare varianter.

STHLM3-testet kombinerar information om fem proteinmarkörer (totalt PSA, fritt PSA, hK2, MSMB och MIC1), över hundra genetiska markörer och kliniska data (ålder, tidigare vävnadsprover, familjehistoria avseende prostatacancer och i vissa fall läkarens bedömning av prostatans konsistens och storlek).

STHLM3-testet har utvärderats i en studie som omfattade nästan 60 000 svenska män, och resultatet har publicerats i publikationen The Lancet Oncology år 2015 (Lancet 2015. Vol 16, no 16. p. 1667–1676).

Vem kan testas?

STHLM3-testet kan ersätta PSA-testet för alla män i åldern 50–70 år. Dessutom kan STHLM3-testet göras i situationer där PSA är > 1,5 ng/ml.

STHLM3-testet lämpar sig inte för män som redan har diagnostiserats med eller behandlats för prostatacancer.

Hur fungerar STHLM3-testet?

STHLM3-testet görs med ett vanligt blodprov.  Testresultat visar hur stor risken för prostatacancer är enligt skalan sänkt, normal eller höjd. Patienten får också en tydlig rekommendation om fortsatta undersökningar och/eller behovet av uppföljning.

Diagnostik innebär kontinuerligt utvecklingsarbete

De rekommendationer som grundar sig på STHLM3-testresultatet kan komma att ändras i ljuset av eventuella nya forskningsdata.

Ett nytt blodprov som stöder PSA-test i diagnostisering av prostatacancer

Ett nytt blodprov, Proclarix-test, är bra att använda vid situationer där patientens PSA-värde är en aning förhöjt och full klarhet inte finns om cancer i prostatan.

–Proclarix-testet ger en mer exakt bild av situationen och vi kan vid behov övergå till andra undersökningar som t.ex. biopsi och magnetavbildning, säger Docenten Timo Joensuu på Docrates Cancersjukhus som är specialistläkare i cancersjukdomar och strålbehandling samt expert för vård av prostatacancerpatienter.

– Det nya blodprovet vid sidan av PSA-test hjälper t.ex. att avskilja situationer där patienten har en förstorad prostata och inte cancer. När patienten slipper biopsi, sparar det patientens tid, besvär och även kostnader.

Om ändå en biopsi är nödvändig, kan det utföras mycket exakt och lokalt i prostatan med magnetkamerastyrd robotbiopsi på Docrates.

Om du vill veta mer om diagnostisering av prostatacancer på Docrates Cancersjukhus, hjälper våra svensktalande sjuksköterskor gärna dig. Kontakta oss på nordic(a)docrates.com eller tel. +358 10 773 2020.

Proclarix

Proclarix används för diagnostisering av prostatacancer vid situationer där patientens PSA-värde är förhöjt (2-10 ng/ml) och prostatan förstorad. Proclarix-testet ger ett riskvärde, som via forskning har bevisats trovärdigt för att göra kliniskt märkbara upptäckter av prostatacancer.

Blodprovet är validerat i internationella forskningar. Läs mer om de nyaste diagnostiseringsmetoderna inom prostatacancer här.

Läs mer

Docrates Cancersjukhus blir en del av Mehiläinen

Docrates Cancersjukhus, som är specialiserat på diagnostik, behandling och uppföljning av cancersjukdomar, fusioneras med Mehiläinen genom ett företagsförvärv som undertecknades...

Läs mer

Lovande preliminära behandlingsresultat från stereotaktisk strålbehandling av njurcancer

I Finland diagnostiseras årligen cirka 1 000 nya fall av njurcancer. Upp till hälften av dessa upptäcks av en slump...

Cancern tar inte sommarlov

Under sommaren är det oftare längre väntetider till cancerutredningar och -behandlingar. Väntan kan vara psykiskt påfrestande, men är inte heller...

Närmare 1 000 patienter från Sverige har fått cancerbehandling i Finland 2020–2023

Ungefär 1 000 patienter från Sverige har fått cancerbehandling i Finland på privata Docrates Cancersjukhus under 2020-talet. Av dessa patienter...

Varför ska du komma till Docrates?

  • Ingen väntetid: Du får tid till cancerläkare inom några dagar och din behandling kan börja inom ett par veckor
  • Eget vårdteam: Du får en och samma läkare och sköterska som tar hand om dig under hela vårdtiden
  • Högklassig cancervård: Vi använder den senaste tekniken och har erfaren och kunnig svensktalande vårdpersonal
  • Second opinion: Du får en medicinsk bedöming av din vårdplan av våra cancerspecialister
+358 10 773 2020

Kontakta oss! Vi hjälper dig gärna.

Mån-fre kl. 9-16 (lokal tid)