Allt mindre behov av biopsi – omvälvande förändringar i diagnostiken av prostatacancer på Docrates Cancersjukhus

Kategorier: Artiklar
Behandlingen av prostatacancer har utvecklats enormt under det senaste årtiondet. De progressiva behandlingarna på Docrates Cancersjukhus får ofta välförtjänt uppmärksamhet, men strålkastarljuset bör även riktas mot den nya högklassiga diagnostiken för prostatacancer.

– Diagnostiken förtjänar åtminstone en delad förstaplats med de framgångsrika behandlingarna, säger Timo Joensuu som är specialistläkare inom strålbehandling och cancersjukdomar på Docrates Cancersjukhus.

– Endast med hjälp av den bästa möjliga diagnostiken kan vi uppnå de bästa möjliga behandlingsresultaten vid prostatacancer.

Joensuu säger att till exemplel med hjälp av STHLM3-testet, som har använts på sjukhuset en längre tid, får man en betydligt bättre uppfattning om risknivån för mannens prostatacancer än med enbart PSA-mätningar. Testet ger värdefull tilläggsinformation, särskilt när PSA-nivån är tämligen låg.

– Om STHLM3-resultaten är förhöjd trots att PSA-nivån är låg bör mannen genomgå en magnetkameraundersökning. Utifrån denna fattar man sedan beslut om man ska ta en provbit, dvs. göra en biopsi. I vissa situationer behövs ingen biopsi när man har utfört de ovan nämnda undersökningarna, berättar Joensuu.

Docrates har också tagit tekniken för diagnostiska biopsier från prostatan till en helt ny nivå. I januari började sjukhuset som det första i Finland utföra magnetkamerastyrda robotbiopsier av prostatan, med vilka man kan undvika de utmaningar som fusion av magnetkamerabilder och ultraljudsbilder i realtid innebär.

– Med den nya mycket exakta metoden behöver man endast 2–3 provbitar av den misstänkta förändringen, eftersom man med hjälp av magnetkameran direkt kan rikta provtagningen till tumören. Vid traditionell biopsi tas provbitarna slumpmässigt med hjälp av endast ultraljudsstyrning från tolv olika ställen i prostatakörteln. Det verkar också som om direkt magnetkamerastyrning är en betydligt bättre lösning jämfört med att magnetkamerabilderna på ett komplicerat sätt fusioneras med ultraljudsstyrningen, säger Joensuu.

Målet med de betydligt färre biopsierna är förutom att få en noggrannare diagnos även att minska risken för komplikationer, såsom blödningar, smärta och infektioner. På Docrates används utöver den avancerade robotbiopsin även fusionsbiopsi där ultraljud kombineras med magnetkamera samt traditionell ultraljudsstyrd slumpmässig biopsi. I vissa situationer väljer man att ta proven via mellangården, dvs. perineum, i stället för via ändtarmen, varvid patienten sövs ner inför provtagningen.

Bilder med bättre kvalitet och markörer som lämpar sig för prostatacancer

Vid magnetkameraundersökningar på Docrates används en 3 Tesla Vida MRI-apparat, som enligt vår bedömning för närvarande är den bästa apparaten på marknaden för magnetkameraundersökningar vid cancer. Apparaten anskaffades till sjukhuset förra sommaren. Jämfört med traditionell magnetkamera producerar Vida MRI mer signaler, vilket ger bättre bildkvalitet.

– Med hjälp av de utmärkta bilder som apparaten producerar samt de nyaste programmen kan radiologerna se prostatacancern och dess lokala utbredning på bästa sätt. Jämfört med andra avbildningsmetoder får vi nu mer säkra fynd, vilket medför att vi kan behandla cancern effektivare, säger Joensuu.

Med lokal spridning av prostatacancer avses att cancern har vuxit igenom prostatakapseln eller spritt sig till sädesblåsan eller närliggande organ.

Joensuu berättar att det vid misstanke om prostatacancer med en mer omfattande spridning, vanligen till skelettet och lymfkörtlarna, krävs ytterligare undersökningar.

– Vid spridningsundersökningar använder vi radioaktivt märkta markörer som mycket lätt identifierar och lokaliserar cancerceller och metastaser. Den markör som lämpar sig för prostatacancer och som ges till patienten vid en PET-DT-undersökning söker sig till cancercellernas ytstrukturer eller till exempel till skelettmetastaser som har en ökad ämnesomsättning. Vid avbildningen kan man sedan med hjälp av den radioaktiva strålningen se var metastaserna finns.

De markörer för diagnostisering av prostatacancer som används på Docrates är F-PSMA (prostate specific membrane antigen) och natriumfluorid (NaF). Den första används för kartläggning av den totala spridningen av prostatacancer och den andra för utredning av spridningen i skelettet. Jämfört med tidigare markörer är fördelen med F-PSMA dess känslighet, eftersom markören söker sig till de ytstrukturer som finns på prostatacancercellernas cellmembran, och därmed kan man se metastaser av cancern ännu bättre än förut. På grund av detta är F-PSMA särskilt bra för identifiering av återfall av cancer efter operation eller strålbehandling vid mycket låga PSA-värden, varvid man kan sätta in behandlingen i ett så tidigt skede som möjligt.

Fördelar med behandling av prostatacancer på Docrates

 • Erfarna experter med spetskompetens inom prostatacancer
 • Individuell precisionsdiagnostik
 • Urologer, onkologer, radiologer och specialistläkare inom isotopmedicin arbetar under samma tak – helhetsperspektiv
 • Individuellt utformad strålbehandling
 • Störst erfarenhet i Finland av HDR-brakyterapi, dvs. stereotaktisk strålbehandling som ges inne i vävnaden

Snabb tillgång till vård och nöjda patienter

 • Diagnos inom några dagar
 • Behandlingen påbörjas inom en vecka
 • All vård koordineras under samma tak
 • Egen läkare och sjuksköterska
 • Lätt att ta sig hit (spårvagn, metro, buss), egna avgiftsfria parkeringsplatser
 • Mycket nöjda patienter – 90 % (2018)
Ta kontakt och fråga mer om noggrann diagnos av prostatacancer och de nyaste behandlingarna. Du kan komma till Docrates Cancersjukhus utan remiss och du får en tid till specialistläkare utan dröjsmål.
Ring till oss: 010 773 2020. Vi hjälper dig gärna!

Läs mer

Cancern tar inte sommalov

Under sommaren är det oftare längre väntetider till cancerutredningar och -behandlingar. Väntan kan vara psykiskt påfrestande, men är inte heller...

Läs mer

Grunden för behandlingen av prostatacancer utgörs av en korrekt information om cancerns aggressivitet och spridning

I västvärlden är prostatacancer den vanligaste cancerformen bland män. Den är ofta symtomfri i tidiga stadier. – Det är möjligt...

Läs mer

Professorn vid cancersjukhuset: här är de 5 största myterna om cancer jag har stött på under min karriär

Docrates Cancersjukhus grundare, Professor Timo Joensuu, har en kvart sekel lång karriär i branschen. Nu avslöjar han, överläkare för strålbehandling...

Läs mer

Så här har cancervården utvecklats under tio år – ett stort språng särskilt gällande lungcancer och melanom

Juha Kononen, ledande överläkare vid Docrates Cancersjukhus, förklarar vilka cancerformers prognos som har påverkats mest av läkemedelsutvecklingen under det senaste...

Läs mer

Varför ska du komma till Docrates?

 • Ingen väntetid: Du får tid till cancerläkare inom några dagar och din behandling kan börja inom ett par veckor
 • Eget vårdteam: Du får en och samma läkare och sköterska som tar hand om dig under hela vårdtiden
 • Högklassig cancervård: Vi använder den senaste tekniken och har erfaren och kunnig svensktalande vårdpersonal
 • Second opinion: Du får en medicinsk bedöming av din vårdplan av våra cancerspecialister
+358 10 773 2020

Kontakta oss! Vi hjälper dig gärna.

Mån-fre kl. 9-16 (GMT +3)