Skip to content

Behandling av prostatacancer: Fördelar och nackdelar med strålbehandling och kirurgi

5.6.2023 Kategorier: Artiklar
Prostatacancer
Vilka är fördelarna och nackdelarna med strålbehandling och kirurgi? På dessa frågor svarar specialisterna Timo Joensuu, överläkare i strålbehandling på Docrates och fysiker Timo Kiljunen.

Det finns många olika former av prostatacancer, och därför är det nödvändigt att alltid individuellt planera spridningsundersökningar och behandlingar av dessa cancerformer. Behandlingen av prostatacancer planeras omsorgsfullt utifrån sjukdomens allvarlighet och egenskaper, effekten av behandlingsalternativen samt relaterade biverkningar. Även patientens egna värderingar och önskemål är mycket viktiga för oss. Men vilka är fördelarna och nackdelarna med strålbehandling och kirurgi? På dessa frågor svarar specialisterna Timo Joensuu, överläkare i strålbehandling på Docrates och fysiker Timo Kiljunen.

Intern strålbehandling – HDR-brakyterapi

FÖRDELAR

 • Kan användas vid alla former av prostatacancer.
 • En bra behandling som syftar till tillfrisknande för patienter med lokal prostatacancer med låg risk.
 • Kan användas för att effektivisera den externa strålbehandlingen vid behandling av prostatacancer med medelhög och hög risk och med lokal spridning. I dessa fall uppkommer färre metastaser och den uppskattade livslängden är längre än i jämförelse med enbart extern strålbehandling eller kirurgi.
 • Kan även användas vid behandling av lokalt förnyad cancer, även om cancern tidigare behandlats med strålning.
 • Strålningen sker inuti prostatan, och då besparas frisk vävnad från strålning.
 • Stråldoserna kan begränsas mycket exakt och vara mycket höga vilket gör behandlingen effektiv och snabb. Vanligtvis behövs två till tre behandlingar.
 • Upprätthåller kontinensen och potensen bättre än operation eller extern strålbehandling.
 • Docrates Cancersjukhus har mest erfarenhet av HDR-brakyterapi i Finland.

 NACKDELAR

 • Ingreppet görs under narkos och lämpar sig därför inte för patienter som inte kan sövas.
 • Patienten övernattar på sjukhuset.
 • Passar nödvändigtvis inte patienter som har mycket urineringsbesvär eller en stor prostata.

Extern strålbehandling

FÖRDELAR

 • På Docrates Cancersjukhus används linjäracceleratorer av märket Varian för strålbehandling.
 • Tack vare RapidArc-behandlingstekniken som används på Docrates kan högsta möjliga stråldos som riktas mot målvävnaden (s.k. radikal dos) optimeras och lägsta möjliga stråldos riktas mot friska vävnader. Behandlingen är snabb och dynamisk och minskar därför risken för strålning av frisk vävnad p g a patientens eventuella rörelser.
 • Kombinerat med intern HDR-brakyterapi är det en effektiv behandlingsform som syftar till tillfrisknande vid behandling av lokal prostatacancer med medelhög och hög risk och med lokal spridning.
 • Den bågformade strålbehandlingstekniken gör det möjligt att behandla metastaser i bäckenområdet med användning av radikala doser samtidigt med strålbehandling av prostatan.
 • Kan även användas för cancer som spridit sig, bland annat för att lindra smärta som orsakas av metastaser i skelettet. Om metastaser behandlas med radikala doser sprids cancern nödvändigtvis inte.
 • Hypofraktionerad konform stereotaktisk strålbehandling (SBRT) är effektiv, trygg och syftar till patientens tillfrisknande vid behandling av lokal prostatacancer med låg risk. Behandlingen är kortare än andra strålbehandlingar och passar dessutom för palliativ vård av obstruktioner i urinvägarna.
 • Docrates Cancersjukhus har dessutom förstklassig bilddiagnostik och en högklassig klinisk kompetens inom bilddiagnostik, tack vare vilka tumören som bestrålas kan lokaliseras mycket noggrant.
 • Erfarna cancerläkare och fysiker gör gemensamt upp den exakta, hantverkskrävande strålbehandlingsplanen med hjälp av artificiell intelligens.
 • För att undvika biverkningar kan det enligt situationen och läkarens bedömning användas preparatet SpaceOAR som avsevärt minskar den strålning ändtarmen utsetts för.
 • Inkontinens- och potensbesvären är bara tillfälliga och i allmänhet aldrig allvarliga. Diarré och urinvägsobstruktion som tidigare förknippades med strålbehandling är tack vare dagens teknik ytterst ovanliga.
 • Lämpar sig även för patienter som inte kan sövas.

NACKDELAR

 • Strålbehandling med Rapid Arc-teknik som syftar till tillfrisknande pågår vanligtvis under två månader.
 • Ökat urineringsbehov är den vanligaste biverkningen, men den avtar med tiden.

Operativ behandling av prostatacancer – radikal prostatektomi

FÖRDELAR

 • Behandlingsform som gör det möjligt att tillfriskna om cancern inte har spridits.
 • Operationen kan utföras med den mest utvecklade Da Vinci-robottekniken, som i jämförelse med öppen kirurgi ger mindre blödningar och snabbare återhämtning efter operationen samt minskar biverkningarna, såsom erektions- och inkontinensbesvär.
 • Operation rekommenderas särskilt då prostatan är förstorad och orsakar urineringsbesvär.

NACKDELAR

 • De omedelbara biverkningarna är större i jämförelse med strålbehandling. De allvarligaste riskerna är total eller delvis förlorad kontinens och potens.
 • Kräver ett gott hälsotillstånd och en uppskattad livstid om minst tio år.
 • Operation är främst till nytta vid cancer av medelhög och hög risk och som inte har spridits.
 • Lämpar sig inte för patienter som inte kan sövas.
 • Efter en operation med öppen kirurgi är patienten vanligtvis tvungen att stanna på avdelningen i 4–7 dygn och blir sjukskriven i 6–8 veckor. Efter en robotassisterad operation skrivs patienten ut snabbare och sjukskrivs för en kortare tid.

Vill du boka tid?

Om du vill veta mer om vad Docrates Cancersjukhus har att erbjuda, hjälper våra svensktalande sjuksköterskor gärna dig. Kontakta oss tel. +358 10 773 2020 eller lämna kontaktförfrågan.

Tidsbeställning

Lämna en kontaktförfrågan

Läs mer

“Framtidens cancervård” används redan i Finland – genprofilering kan vara till nytta för alla cancerpatienter

Genprofilering är en ny metod där man kartlägger cancertumörers egenskaper. För närvarande används den vid uppgörandet av vårdplanen för var...

Läs mer

Mikael Lagström: Nu ska jag leva livet fullt ut varje stund

När Mikael Lagström, 67, som hade avancerad och aggressiv prostatacancer, sökte sig till Docrates för cancerbehandling hoppades han på att...

Varför kommer svenska prostatacancerpatienter till Finland för behandling?

Patienter söker sig till Finland för privatvård av prostatacancer bland annat på grund av den snabba vården, det individuella och...

Hans fick effektiv specialistvård för spridd prostatacancer hos Docrates

I sammanlagt 15 år har Hans pendlat mellan hopp och förtvivlan. Men idag har Hans fått tillbaka livskvalitén, och vill...

Varför ska du komma till Docrates?

 • Ingen väntetid: Du får tid till cancerläkare inom några dagar och din behandling kan börja inom ett par veckor
 • Eget vårdteam: Du får en och samma läkare och sköterska som tar hand om dig under hela vårdtiden
 • Högklassig cancervård: Vi använder den senaste tekniken och har erfaren och kunnig svensktalande vårdpersonal
 • Second opinion: Du får en medicinsk bedöming av din vårdplan av våra cancerspecialister
+358 10 773 2020

Kontakta oss! Vi hjälper dig gärna.

Mån-fre kl. 9-16 (lokal tid)