Patienter söker sig till Finland för privatvård av prostatacancer bland annat på grund av den snabba vården, det individuella och...