Skip to content

Mannen bakom Docrates Cancersjukhus

2.1.2018 Kategorier:
22.10.2022 | Vid mitten av 00-talet bestämde sig Timo Joensuu för att grunda Nordens första privata sjukhus specialiserat på cancervård. Han inspirerades av tanken att om man vill vårda cancerpatienter på bästa möjliga sätt så räcker det inte att göra som tidigare. På det nya sjukhuset ville han kunna kombinera avancerad cancerforskning och -vård med ett patientfokuserat tankesätt och multiprofessionellt vårdteam. Så föddes Docrates Cancersjukhus, ett sjukhus där patienter vårdas dagligen med de senaste behandlingsmetoderna, alltid med människan i fokus.

Allt började med att jag ville göra mitt eget arbete bättre, säger professor Timo Joensuu, grundare och överläkare i strålbehandling på Docrates Cancersjukhus. För honom har sådana här saker alltid legat varmt om hjärtat.

I början byggde Docrates vårdmodell på den outnyttjade potentialen inom finländsk strålbehandling. Timo visste redan från början att det fanns mycket som kunde göras bättre inom detta område.

– Redan tidigt förstod jag att Finland är föregångare inom strålbehandling och att vi har högt utvecklad kunskap när det gäller optimering av strålningsdoser. Samtidigt märkte jag att strålbehandling på sätt och vis var en underutnyttjad resurs och att man kunde, och borde, utnyttja denna i större mån. Istället för att vänta på att någon annan skulle reagera bestämde jag mig för att själv ta ansvar för utvecklingen i min bransch, minns Timo.

Strålbehandling var dock inte det enda området där det fanns potential för vidareutveckling.

– Strålbehandlingens utveckling var egentligen bara ett litet steg i detta projekt och jag visste att man kunde gå vidare även inom många andra områden.

Och så satte han igång.

Verksamhet uppbyggd på tre insikter om cancervård

Efter att han hade arbetat med sina idéer, utmynnade Timo Docrates affärsidé till tre huvudtankar:

1) Cancerpatienter måste vårdas med en helhetssyn och av ett vårdteam med starkt samarbete mellan experter i olika områden. I patientens personliga vårdteam måste det finnas en koordinerande person som ansvarar för patientens vård och svarar på de vårdrelaterade medicinska och praktiska frågor som patienten har.

2) Vetenskapligt beprövade behandlingsmetoder måste kombineras med patientfokuserade och etiska agerandesätt med tanken att varje människa ska bemötas lika.

3) Människor lever längre och blir mer förmögna, samtidigt som privat hälsovård blir mer efterfrågad och lättare att finansiera. Med andra ord lönar det sig att investera i den privata sjukvården.

– I olika skeden i min karriär märkte jag att även om dessa tankar uppmärksammades i varierande sammanhang så kunde man inte se dem som en del av en större helhet, eller implementera dem i praktiken. Då förstod jag att det enda sättet att få alla dessa idéer kombinerade vore att grunda mitt eget sjukhus, påpekar Timo.

När visionen över sjukhusets verksamhet var färdig började Timo utveckla sin dröm vidare med Pekka Aalto och Harri Puurunen, både utbildade fysiker. Från dem fick projektet den efterlängtade tekniska kunskapen om strålbehandling, samt kontakter till företag som levererar strålbehandlingsutrustning, men också kunskap om ekonomisk förvaltning.

Mellan juli och augusti 2006 var pappersarbetet som behövdes för att grunda företaget färdigt, och Docrates Cancersjukhus föddes. De första behandlingarna till en patient gavs i oktober 2007.

En expert bryr sig om patienten

Timo tycker att det är viktigt att folk har tillgång till meningsfull och lättförståelig information om cancervård. Hälsovårdsexperter måste ta ansvar för att hjälpa patienter att tolka den växande mängden cancerforskning och förstå forskningens betydelse för deras egen situation.

– Ny forskning om cancer publiceras ständigt, men forskningen kan vara svår att förstå för en vanlig människa. Jag vill att mina patienter får svar på frågan: ”Vad betyder allt detta för mig?”, säger Timo.

– Mitt första projekt för att uppnå det här målet var att skriva en bok om ämnet tillsammans med en patient. Senare skrev jag också en bok om sambandet mellan cancer och kost, tillsammans med näringsterapeut Reijo Laatikainen.

Timo försöker även främja patientens förståelse på de dagliga patientträffarna genom att förklara allt grundligt. Han vill framförallt vara en ansvarsfull läkare som strävar efter samförstånd med patienten så att patienten hela tiden vet vad som kommer att hända. Det är en sak som även patienterna uppskattar.

Till exempel Claes Lund från Stockholm säger att han var extremt nöjd med Timos sätt att gå till väga:

– På mottagningen sade Timo som det var och berättade om olika behandlingsalternativ och deras effekt. Han bad mig komma in och träffa honom och diskutera mera. När jag kom dit nästa dag ritade Timo ett diagram på ett A4-papper över hur prostatan fungerar och andra faktorer, till exempel Gleasons graderingssystem, som används för att ge en prognos för män med prostatacancer. Därefter förklarade han hur cancer sprider sig och vilka chanserna var för tillfrisknande. När jag ser tillbaka tror jag att det var det faktum att jag fick träffa en expert och fick svar direkt på alla frågor som gjorde att jag inte behövde ligga sömnlös och oroa mig för vad som skulle hända, menar Claes.

Ständig utveckling

Fastän cancervård i Finland är mycket avancerad och konkurrenskraftig på internationell nivå, anser Timo att hänsynen till patientens roll under vården ofta är dålig. Läkarens roll som patientens medhjälpare glöms och patienten lämnas ensam med sina besvär.

– När patienten ringer och frågar om hjälp, på andra ställen påpekar man ofta att läkaren inte har tid att sätta sig ner med patienten och förklara och diskutera. Och det är ju sant att läkare idag har mycket annat än göra än bara patientvård. Men tyvärr finns det en allt större mängd läkare som aldrig är i kontakt med patienten. Så borde det inte vara, säger Timo upprörd. – Man borde utgå från att läkaren finns på sjukhuset för patienten istället för att tänka att patienten är en belastning för allt annat som läkaren vill göra.

Samtidigt som Timo tycker att läkarens fokus borde vara i patientmöten, anser han även att det är viktigt att man som cancerläkare upprätthåller sin expertis och ständigt vill utveckla sig vidare.

– Det är farligt att tro att man kan allt och nöja sig med att sakerna rullar på tillräckligt bra på den tidigare inslagna vägen. Vår utmaning är att orka upprätthålla vårt intresse för ständig utveckling och viljan för nyare och bättre metoder. Det är lätt att man blir ensidig i sin tänkande. Därför söker jag själv regelbundet inspiration för nytt tänkande från internationella konferenser, seminarier och kurser, menar Timo.

Högklassig kundbetjäning och beprövad expertis ger resultat också i form av hög kundnöjdhet: upp till 90 % av Docrates patienter säger att de har varit mycket nöjda med vården de fått.

– När man behandlar individer är det trevligt när de berättar om sina goda erfarenheter till vänner, nära och kära. Rekommendationer leder till nya patienter, påpekar Timo.

– Därför måste vi varje dag göra vårt bästa.

Läs mer

Docrates är Finlands mest inspirerande arbetsplats för 6:e gången – Personalens entusiasm och engagemang återspeglas hos patienterna

Docrates Cancersjukhus fick återigen utmärkta resultat i årets personalundersökning och vårt företag är en av Finlands mest inspirerande arbetsplatser! Den...

Läs mer

Antalet norska patienter ökade under 2023

Docrates Cancersjukhus har behandlat finländska och internationella patienter i Helsingfors i över 15 år. År 2023 ökade särskilt antalet norska...

Nya finansieringslösningar för Docrates svenska patienter

Docrates Cancersjukhus strävar efter att underlätta svenska patienters tillgång till högkvalitativ cancervård utan dröjsmål. Docrates inleder samarbete med Medical Finance...

Docrates nya arbetskläder förbättrar trivseln på arbetsplatsen och patientsäkerheten

Docrates Cancersjukhus har anlitat Medanta, en föregångare inom arbetskläder för hälso- och sjukvården, för att skapa en mer funktionell kollektion...

Varför ska du komma till Docrates?

  • Ingen väntetid: Du får tid till cancerläkare inom några dagar och din behandling kan börja inom ett par veckor
  • Eget vårdteam: Du får en och samma läkare och sköterska som tar hand om dig under hela vårdtiden
  • Högklassig cancervård: Vi använder den senaste tekniken och har erfaren och kunnig svensktalande vårdpersonal
  • Second opinion: Du får en medicinsk bedöming av din vårdplan av våra cancerspecialister
+358 10 773 2020

Kontakta oss! Vi hjälper dig gärna.

Mån-fre kl. 9-16 (lokal tid)