Vi genomför en kundnöjdhetsenkät varje år. Resultaten från år 2016 blev färdig på våren 2017. Ett stort tack till alla som svarade! Även i fortsättningen satsar vi starkt på att utveckla våra tjänster och vård samt på att upprätthålla den utmärkta kundservicenivån.

Resultaten av kundenkäten 2016 visar att

  • 90 % av våra patienter är mycket nöjda med den vård och service de har fått
  • Våra patienter rekommenderar oss: Docrates Cancersjukhus NPS-tal är imponerande 83
NPS-rekommendationsindex (Net Promoter Score) är en internationell mätare för mätning av kundupplevelser (på skala -100 – +100). Talet mätas med en fråga som gäller hur sannolikt det är att kunden vill rekommendera företaget eller tjänsterna till sina släktingar, vänner och bekanta (på skalan 1–10). Svaren 9–10 klassificeras som Rekommenderare, svaren 7–8 som Passiva och svaren 0–6 som Kritiker.

Våra patienter är mycket nöjda med följande delområden:

  • Docrates läkares medicinsk expertis inom cancervård är i världsklass
  • Högkvalitativ utrustning och kunnande inom avbildning
  • Snabb tillgång till vård och undersökningar
  • Högkvalitativ kompetens inom läkemedelsbehandling

I mätningarna av alla de delområden som nämns ovan var medelvärdet över 6,5. I enkäten används skalan 1–7 där medelvärde 6–7 anger utmärkt nöjdhet.

Vi fick rikligt med respons i form av fritt formulerade svar.
Nedan några direkta citat som väl beskriver responsen om var vi har lyckats:

“Början och genomföringen av behandlingsprocessen”

“Man fick tid till mottagningen utan dröjsmål. Symptomen togs på allvar”

“Utrustningen var av toppkvalitet”

“Utmärkt medicinisk kompetensnivå hos läkaren, jag fick informationen som jag behövde och ängslan försvann”

“Jag kände mig som den allra viktigaste patienten i huset”

“Jag antog det bästa, och nu ser jag att det fick jag!”

“Docrates kompetens inom cancervård är av högsta nivån i Finland!”

“Kunden lyssnades, önskemål uppfylldes och frågor svarades”

“Bra och vänlig service, att kunna kontakta via internet var toppen”

“Snabb och effektiv tillgång till vård”

“Läkaren var grundligt i hans redogörelser”

“När jag fick cytostatika fanns det speciellt en sjuksköterska som varje gång var lugn, höll i handen och skapade trygg känsla för mig”

“Personalen som genuint bryr sig!”

“Fast jag har själv betalat alla kostnader förknippat till mitt cancervård har jag inte ångrat. Vården var utmärkt. Tusen tack!”

 

Varför ska du komma till Docrates?

  • Ingen väntetid: Du får tid till cancerläkare inom några dagar och din behandling kan börja inom en vecka
  • Eget vårdteam: Du får en och samma läkare och sköterska som tar hand om dig under hela vårdtiden
  • Högklassig cancervård: Vi använder den senaste tekniken och har erfaren och kunnig svensktalande vårdpersonal
  • Second opinion: Du får en medicinsk bedöming av din vårdplan av våra cancerspecialister

Kontakta oss! Vi hjälper dig gärna.

+358 10 773 2020

(mån-fre kl. 9-16, finsk tid GMT +2)

Kontakt