Kundenkät och väntetider till vård

På Docrates Cancersjukhus är fokuset för alla aktiviteter själva patienten. Vi satsar mycket på våra tjänster och behandlingar i linje med vårt värde “Människan vid männsika”. I praktiken innebär detta, att cancerbehandlingen som erbjuds till var och en av våra patienter är individuell och patientorienterad.

Vi reserverar alltid tillräckligt med tid för våra patienter, och varje patient får både en egen läkare och en egen sjuksköterska under hela behandlingen. Vi vill överskrida förväntningarna och vårt mål är att varje patient ska känna sig som vår viktigaste patient.

Det är också av största vikt för oss att följa med våra patienter tillfredsställelse, eftersom vi vill satsa i att upprätthålla vår utmärkta kundbetjäning och i att utveckla våra tjänster och behandlingar.

Resultaten av kundenkäten 2019

90 %

Kundenkät

90 % av våra patienter är mycket nöjda med den vård och service de har fått.

89

NPS-rekommendationsindex

Våra patienter rekommenderar oss: Docrates Cancersjukhus NPS-tal* är imponerande 89.

* NPS-rekommendationsindex (Net Promoter Score) är en internationell mätare för mätning av kundupplevelser (på skala -100 – +100). Talet mätas med en fråga som gäller hur sannolikt det är att kunden vill rekommendera företaget eller tjänsterna till sina släktingar, vänner och bekanta (på skalan 1–10). Svaren 9–10 klassificeras som Rekommenderare, svaren 7–8 som Passiva och svaren 0–6 som Kritiker.

Våra patienter är mycket nöjda med följande delområden

  • Docrates läkares medicinsk expertis inom cancervård är i världsklass
  • Högkvalitativ utrustning och kunnande inom avbildning
  • Snabb tillgång till vård och undersökningar
  • Högkvalitativ kompetens inom läkemedelsbehandling

Väntetider till vård för cancerpatienter på Docrates Cancersjukhus

På Docrates Cancersjukhus får du snabbt och utan remiss tid hos en läkare som är specialiserad på cancervård. Vi ordnar alla nödvändiga undersökningar genast och behändigt under samma tak. Sjukhusen är ålagda att till Institutet för hälsa och välfärd (THL) meddela kötiderna för de vanligaste cancerbehandlingarna från det att remissen har anlänt till ett mottagningsbesök hos en specialistläkare och till åtgärder. Uppgifterna är av yttersta vikt för att patienterna ska kunna bedöma hur snabbt de får komma till vård och utifrån denna information fatta beslut om valet av vårdställe. Docrates Cancersjukhus meddelar de genomsnittliga kötiderna till vård på sin webbplats varje kvartal.

Kötid till cancerläkarens mottagning från den första kontakten

2020 Januari – mars 1 dygn

Bröstcancer, från första kontakten till bröstcanceroperation

2020 Januari – mars 11 dygn

+358 10 773 2020

Kontakta oss!

Mån-fre 9-16 (GMT +2)

Våra patienter berättar om sina egna erfarenheter vid behandling hos Docrates Cancersjukhus. Läs mer.

Publicerad: 26.06.2020

Kenneth delar sina erfarenheter av spridd prostatacancer

När Kenneth Adenskog fick vänta på vård i Stockholm vände han sig till Helsingfors för hjälp. Hos Docrates fann han...

Läs mer
Publicerad: 26.06.2020

Tomas kom till Docrates med spridd prostatacancer

Tack vare sin sjukförsäkring kunde Tomas få snabb hjälp och betald specialistvård hos Docrates Cancersjukhus.

Läs mer
Publicerad: 07.06.2020

Cancerbehandling i coronatider: Leif 64, prostatacancer

När cancern kom tillbaka tog Leif snabbt beslutet att söka privat cancervård i Finland. Trots Covid 19-pandemi och strikta restriktioner...

Läs mer
Publicerad: 27.04.2020

Hans fick effektiv specialistvård för spridd prostatacancer hos Docrates

I sammanlagt 15 år har Hans pendlat mellan hopp och förtvivlan. Men idag har Hans fått tillbaka livskvalitén, och vill...

Läs mer
Alla patientberättelserna

Varför ska du komma till Docrates?

  • Ingen väntetid: Du får tid till cancerläkare inom några dagar och din behandling kan börja inom en vecka även under coronatiden
  • Eget vårdteam: Du får en och samma läkare och sköterska som tar hand om dig under hela vårdtiden
  • Högklassig cancervård: Vi använder den senaste tekniken och har erfaren och kunnig svensktalande vårdpersonal
  • Second opinion: Du får en medicinsk bedöming av din vårdplan av våra cancerspecialister
+358 10 773 2020

Kontakta oss! Vi hjälper dig gärna.

Mån-fre kl. 9-16 (GMT +2)