Skip to content

Jari Viinikainen

Specialist i plastikkirurgi
ML

På Docrates behandlar jag patienter med bröstcancer och hudcancer. Jag gör också estetisk plastikkirurgi och mindre kirurgiska ingrepp, såsom borttagning av leverfläckar och knölar.

Jag har mer än 10 års erfarenhet av onkoplastisk bröstcancerkirurgi. Noggrant planerad och genomförd bröstcanceroperation innebär säkerhet och ett snabbt tillfrisknande för patienten. Jag uppmärksammar även det estetiska slutresultatet.

Sensitiv interaktion är särskilt viktig för mig vid patientmöten. Jag vill etablera en konfidentiell patientrelation där patienten vet att hen är i trygga händer. Jag utvärderar alltid patientens situation ur många olika synvinklar: medicinskt, cancerkirurgiskt och humant. Jag fattar alltid det slutgiltiga behandlingsbeslutet tillsammans med patienten. Ingrepp och operationer utför jag på Läkarcentralen Aava.

Språkkunskap

Finska, engelska

Utbildning

Specialist i plastikkirurgi, Helsingfors universitet 2011
ML, Åbo universitet 2003

Arbetserfarenhet

  • Docrates Cancersjukhus, Specialist i plastikkirurgi 2014–
  • Sairaala Siluetti, Specialist i plastikkirurgi 2013–2014

Biografi

Jari Viinikainen är extremt noggrann och en tekniskt skicklig plastik- och bröstcancerkirurg. Hans intresse för människokroppen och silverhantverksskicklighet som han har ärvt av sin far har fört honom till det medicinska och kirurgin. Viinikainen anser att kirurgi är ett handarbete i vilket slutresultatet är en stor ära för aktören. En väl förberedd och utförd bröstoperation betyder trygghet och snabb återhämtning för patienten. Plastikkirurgi ger goda verktyg åt kirurgen i cancervården. Ett vackert operationsärr är ofta av stor betydelse för kvinnans självförtroende. Ett estetiskt slutresultat är även betydelsefullt för bröstcancerpatientens återhämtning i sin helhet.

Viinikainen utexaminerades som läkare från Åbo universitet år 2003. Specialiseringen i sina basstudier utförde han på Satakunta centralsjukhus i Pori och själva specialiseringsfasen på Tölö sjukhus i Helsingfors. Efter utexamineringen 2011 arbetade Jari Viinikainen på intensivavdelningen ansvarande för plastikkirurgipatienter på Jorvs sjukhus och fördjupade sin kompetens inom bröstkonstruktioner och mikrokirurgi. Åren 2012-2013 arbetade Viinikainen som plastikkirurg på HUS Helsingfors universitetssjukhus bröstkirurgiska avdelning för onkoplastisk bröstkirurgi samt med protesrekonstruktioner.

På våren 2013 erbjöds Viinikainen möjligheten att arbeta heltid inom estetisk kirurgi på Siluetti sjukhus och iochmed det utveckla relevanta kompetensområden inom plastikkirurgi. Efter allt det nylärda fick han idén att kombinera sin estetiska kompetens med bröstcancerkirurg. Snart därefter grundade Viinikainen en operationsavdelning för bröstcancer på Siluetti sjukhus. Samarbetet mellan Docrates Cancersjukhus och Siluetti Sjukhus publicerades på sommaren 2013. Nu arbetar Viinikainen heltid inom bröstcancer på Docrates Cancersjukhus och opererar patienter på Lääkärikeskus Aava Kampen.

På Docrates har läkarna och sköterskorna ett nära samarbete och vårdteamet är det samma under hela vårdprosessen. Detta garanterar smidig, snabb, trygg och effektiv vård där individuella behov tas hänsyn till. Vårdpersonalens djupa kompetens, teamarbetet och möjligheten att konsultera branschens experter är enligt Viinikainen sällsynt inom den privata sektorn. Även omhändertagandet av patienten är en mycket förankrad kultur på Docrates anser Viinikainen.

Viinikainen anser att ett sensitivt samspel på mottagningen är mycket viktigt. En operation är alltid ett stort beslut och det kräver tillit utav båda parter. Viinikainen bedömer patientens situation från många olika perspektiv: medicinsk, cancerkirurgisk och humant. Inom operationsvården finns oftast flera olika alternativ och dessa har sina för- och nackdelar. För att kirurgen skall kunna rekommendera det bästa vårdalternativet, anser Viinikainen att man skall använda tillräckligt med tid till patienten. Det slutliga vårdbeslutet gör ändå alltid tillsammans. Viinikainen tycker att tiden då kirurgen bara vårdade cancer har passerats – nu vårdas människan som en helhet.

Bröstcanceroperation är ändå inte en one man show, utan det behövs många specialisters kompetens. En smidig bröstcanceroperation kräver systematik, noggrannhet och ansvarfullhet och därför har Viinikainen själv sammanställt sitt operationsteam på Aava sjukhus. Viinikainen är väldigt nöjd med sitt teams verksamhet: god motivation och en trevlig arbetsmiljö lägger grunden för optimala operationer.

Viinikainen är väldigt tillmötesgående och tillitsfull – samt väldigt ansvarsfull. Kirurgi är inte någon hobby för honom, utan Viinikainen är motiverad av sitt arbete och vill utveckla sig vidare. Han analyserar sitt arbete och vill alltid förbättra sitt utförande. Han följer noggrannt sin bransch utveckling och utbildar sig vidare och han vill alltid uppnå absolut noggrannhet, perfektionism. Viinikainen kommer lätt överens med olika människor och har inga fördomar. Han blir aldrig nervös och inte lätt sårad; han har förståelse för patientens situation med möjlig rädsla och ångest som kan riktas mot läkaren.

Som motvikt kräver allt detta mycket privat och personlig tid. För Jari Viinikainen betyder det sport; längdskidåkning, löpning, cyckling och hiking. Även musik är en viktig del av Viinikainens avkoppling. Musiken får människan att höja sig över vardagen och via det förbättra sina prestationer. Speciellt Verdis och Mozarts opera är i hans smak, och kärleken till opera delar han numera med sin 4-årige son. Den senaste passionen för Viinikainen är yoga som är ett fantastiskt verktyg för såväl kropp som själ och får människan att böja sig både fysiskt som psykiskt. Mottot för Jari Viinikainen är: ” Life begins at the end of your comfort zone.” – dvs. Utvecklingen börjar när man tar steget ur ens bekvämlighetsområde. Och Viinikainen är inte rädd för att ta det steget, out of the comfort zone.