Avlägsnande av hela bröstet eller bröstbevarande operation? Läkaren och patienten kommer överens tillsammans

Kategorier: Artiklar
Lokal bröstcancer behandlas först och främst genom kirurgi. En bröstcanceroperation kan utföras på flera olika sätt, och en smart kirurg fattar beslutet om en lämplig operationsmetod i samråd med patienten. Med hjälp av plastikkirurgiska metoder kan man också få ett funktionellt och estetiskt slutresultat.

Hos en del kvinnor som drabbats av bröstcancer kan man bevara bröstet när cancern opereras bort, medan man hos andra tvingas ta bort hela bröstet, alltså genomföra en mastektomi. Det finns också olika sätt för rekonstruktionsoperation. Hur väljer man operationsmetod?

– Varje bröst och varje fall av bröstcancer är unikt, vilket innebär att en operationsmetod som passar en patient inte nödvändigtvis passar en annan. Vi planerar varje bröstcanceroperation individuellt utifrån tumörens och bröstens storlek och tumörens egenskaper, samt kvinnans önskemål, livssituation, andra möjliga sjukdomar och ålder. Vi går också igenom de olika alternativens risker och fördelar tillsammans med varje patient, berättar Jari Viinikainen, bröstcancerkirurg på Docrates Cancersjukhus.

Bröstbevarande operationer blir allt vanligare

Rintasyopaleikkaus

Ibland kan rädslan och osäkerheten inför framtiden få en bröstcancerpatient att tänka att ett avlägsnande av det ena eller båda brösten hindrar cancern från att sprida sig eller återkomma. Det här stämmer dock inte.  – Ett avlägsnande av hela bröstet garanterar inte ett bättre vårdresultat.

I dag är resektion dvs. bröstbevarande operation en mer säker och vanlig operationsmetod vid bröstcancer. Vid en resektion avlägsnar man tumören och sparar den friska vävnaden.

– En bröstbevarande operation kompletteras med strålbehandling efter operationen. Efter bröstbevarande operation och strålbehandling är prognosen lika bra eller i vissa fall även bättre än efter avlägsnande av hela bröstet, förklarar Viinikainen.

Det finns olika alternativ för rekonstruktion av bröst

Numera kan ett bröst som förloras vid en bröstcanceroperation rekonstrueras redan i samband med canceroperationen. Vilket i bästa fall innebär att hela den kirurgiska behandlingen kan avklaras med en enda operation. I vissa fall är det dock säkrare att först operera bort cancern och få läkemedels- och strålbehandlingar innan rekonstruktion för att få det bästa möjliga resultatet.

Det finns olika alternativ för rekonstruktion av bröst. Vid bröstbevarande operationer använder man plastikkirurgiska tekniker för att uppnå ett optimalt slutresultat. Om man opererar bort hela bröstet kan man överväga att under samma operation konstruera ett nytt bröst med hjälp av patientens egen vävnad, ett implantat eller en kombination av dessa. Metoden väljs i samråd med patienten och med hänsyn till patientens kroppstyp, önskad storlek på bröstet och hur mycket egen vävnad som kan utnyttjas. Om det rekonstruerade bröstet skiljer sig från det andra bröstet i storlek eller form kan man minska eller redigera det andra bröstet.

En bröstbevarande operation kan ha stor betydelse för kvinnans självkänsla, eftersom bröstet efter operationen är mer funktionellt och naturligt än vid avlägsnande av hela bröstet och bröstrekonstruktion. Efter en bröstbevarande operation behövs det inte nödvändigtvis någon rekonstruktion av bröstet.

– Eftersom bröstcancer är en allvarlig sjukdom är det vanligt att patienten inte fäster så stor vikt vid bröstets framtida utseende i början av behandlingen. Ett funktionellt och estetiskt slutresultat är ändå något som många patienter är tacksamma över i efterhand. Många upplever att det har stor betydelse för livskvaliteten att inte behöva skämmas över eller dölja spåren efter cancern, då utomstående ofta inte ens kan se att brösten har genomgått en canceroperation, berättar Viinikainen.

Information om olika metoder för rekonstruktion av bröst

Lambåteknik innebär att man bygger upp ett nytt bröst genom att flytta patientens egen hud- och fettvävnad från en plats till en annan.

DIEP, TRAM & SIEA är olika typer av bröstrekonstruktioner som görs med hjälp av vävnad från buken. En bröstrekonstruktion med hjälp av vävnad från den nedre delen av buken är ofta det bästa alternativet vad slutresultatet beträffar, eftersom det i detta område oftast finns tillräckligt med material för att skapa ett nytt bröst. Ett bröst som konstruerats av vävnadsflikar från den nedre delen av buken brukar dessutom både se ut och kännas naturligt.

TMG, LAP, I-GAP & S-GAP är hudflikar som tas från innerlåren eller skinkorna och den nedre delen av ryggen. Dessa tekniker lämpar sig bland annat när det inte finns så mycket hud att ta av nedre delen av buken.

LD-lambå syftar på en stjälkad vävnadsflik från ryggen som används för att konstruera ett nytt bröst. Denna teknik kan dock kräva att bröstet fylls ut med ett implantat.

Implantat är en bröstprotes av silikon som placeras under huden och bröstmuskeln. Implantat lämpar sig särskilt väl för unga kvinnor med ganska små bröst som inte har tillräckligt med vävnad för en lambårekonstruktion.

Fettransplantation är en åtgärd där fettceller som samlats in med en fettsug flyttas till bröstet med en kanyl. Metoden behöver oftast upprepas 2–3 gånger för att få optimal effekt och används i första hand för att plana ut ojämnheter efter bröstbevarande kirurgi och bröstrekonstruktioner. Att återskapa ett helt bröst med fettransplantation är möjligt men betydligt mer komplicerat.

Några ordförklaringar

  • Resektion är ett annat namn för en bröstbevarande operation. En bröstbevarande operation kombineras nästan alltid med strålbehandling för att uppnå bästa möjliga resultat.
  • Mastektomi innebär att det ena eller båda brösten tas bort i sin helhet. En mastektomi kan vara nödvändig exempelvis när man behandlar en tumör som är multifokal eller stor i jämförelse med bröststorlek. Mastektomi används oftare vid behandling av unga patienter eftersom de löper en större risk för återfall.
  • Bröstrekonstruktion innebär att man bygger upp ett nytt bröst efter operationen. Bröstrekonstruktioner kan göras med flera olika tekniker. Vid valet av en lämplig metod tar man bland annat hänsyn till bröstets storlek, mängden underhudsfett och dess fördelning över kroppen samt patientens egna önskemål. Ett nytt bröst kan konstrueras av hud från exempelvis buken, ryggen eller låren eller muskelvävnad.
  • Onkoplastikkirurgi innebär att bröstet rekonstrueras eller formas i samband med bröstbevarande canceroperation. Vid behov kan man redigera det andra bröstet också för ett gott estetiskt resultat och symmetri.

 

Om du misstänker cancer eller har cancer och vill veta mer om vad Docrates Cancersjukhus har att erbjuda, hjälper våra svensktalande sjuksköterskor gärna dig. Kontakta oss på nordic(a)docrates.com eller tel. +358 10 773 2020.

Läs mer

Publicerad: 19.04.2021

Nya målstyrda läkemedel ger hopp åt insjuknade i gynekologisk cancer

Patienter från Sverige reser till Finland för behandling av gynekologisk cancer. Professor i kvinnosjukdomar och förlossningar: ”Ålder får inte vara...

Läs mer
Publicerad: 15.03.2021

Ett nytt blodprov för diagnostisering av prostatacancer

Docrates Cancersjukhus har först i Finland tagit i bruk ett nytt blodprov som stöder PSA-test i diagnostisering av prostatacancer Ett...

Läs mer
Publicerad: 01.12.2020

Cancer och coronavirus – Frågor och svar

Corona orsakar oro bland cancerpatienter. Vi listade de vanligaste oro väckande sakerna och svaren till dem.

Läs mer
Publicerad: 16.11.2020

För- och nackdelar med PSA-test. Lönar det sig att ta ett test?

Det finns för- och nackdelar med PSA-test. Samhället ordnar inte omfattande screening av prostatacancer, men lönar det sig att ta...

Läs mer

Varför ska du komma till Docrates?

  • Ingen väntetid: Du får tid till cancerläkare inom några dagar och din behandling kan börja inom en vecka även under coronatiden
  • Eget vårdteam: Du får en och samma läkare och sköterska som tar hand om dig under hela vårdtiden
  • Högklassig cancervård: Vi använder den senaste tekniken och har erfaren och kunnig svensktalande vårdpersonal
  • Second opinion: Du får en medicinsk bedöming av din vårdplan av våra cancerspecialister
+358 10 773 2020

Kontakta oss! Vi hjälper dig gärna.

Mån-fre kl. 9-16 (GMT +2)