Skip to content

Möt oss på Docrates: Intervju med plastikkirurg Jari Viinikainen

24.1.2023 Kategorier: Artiklar
Bröstcancer Karriärberättelse
För patienten betyder en noggrant planerad och väl genomförd operation av bröstcancer ökad trygghetskänsla och snabbare återhämtning. Bröstens utseende efter operationen har även en stor betydelse för patientens självkänsla. Jari Viinikainen, specialist i plastikkirurgi och bröstkirurgi delar med sig av sina tankar om behandling av bröstcancer med individen i fokus.

För en plastikkirurg är snyggt resultat en hederssak

Jari Viinikainen, specialist i plastikkirurgi på Docrates Cancersjukhus, är en extremt noggrant och skarpsinnig plastik- och bröstcancerkirurg. På Docrates opererar Jari bl a bröstcancer- och hudcancerpatienter, men är också erfaren inom estetisk plastikkirurgi och små kirurgiska operationer som t ex borttagning av leverfläckar.

Förutom att ha ärvt skicklighet och intresse för hantverk från sin silversmidande far, har Jari alltid varit fascinerad av människokroppen. Han uppfattar även plastikkirurgi som hantverk, där ett snyggt resultat är en hederssak. Dessutom anser han det viktigt att allt går så smidigt som möjligt för patienten.

– Bröstcancerpatienter har alltid legat mig varmt om hjärtat och mitt intresse på området är stort. Genom att börja jobba på Docrates ville jag ytterligare fördjupa min kompetens inom detta område. Att operera och behandla patienter här är väldigt trevligt eftersom man har tillgång till de nyaste behandlingsmetoderna och stödtjänster, och patienten har samma behandlingsteam under hela vårdkedjan. Det utgör en perfekt bas för patientfokuserad behandling av cancer, säger Jari.

– På Docrates finns det till exempel inte traditionella gränser mellan olika specialistområden. Komplicerade problem löses tillsammans i ett multiprofessionellt team, vilket tryggar en snabb, säker och effektiv behandling för patienten och tar hänsyn till varje patients individuella önskemål.

Hela operationen genomförs på en gång

På Docrates har Jari två sorters arbetsdagar: mottagningsdagar och operationsdagar. På mottagningsdagar träffar han nya patienter eller patienter under uppföljning samt gör mindre kirurgiska ingrepp. Dessutom deltar han regelbundet i multiprofessionella bröstcancermöten med resten av bröstcancervårdteamet.

Operationerna utför han på sjukhuset Aava Kampen.

– I operationsrummet börjar vi med avlägsnandet av vaktpostlymfknutarna, som omgående skickas på patologundersökning med taxi. Medan vi väntar på patologisvaret gör jag enligt vårdplanen antingen en bröstbevarande operation eller borttagning av hela bröstet.

 width=

Patologisvaret, som kommer till operationsrummet inom 45–60 minuter, anger om cancern har spridit sig till lymfkörtlarna. Svaret avgör vad som kommer att hända därnäst: om man konstaterar en metastas i en lymfkörtel, måste hela armhålsområdet rensas från alla metastaser.

– På grund av osäkerheten med cancerns spridningsnivå är det svårt att planera operationen alltigenom på förhand: man kan inte veta om armhålan måste rensas eller inte. Därför diskuterar vi oftast med patienten redan på förhand vad som ska göras om man måste rensa armhålan: ska  man till exempel rekonstruera hela bröstet eller endast symmetrisera det andra bröstet. Men målet är alltid att få hela operationen avklarad på en gång.

När såren har blivit sydda skriver Jari operationsjournal och patienten överförs till uppvakningsrum. När patienten har vaknat från anestesin går Jari igenom operationens gång med patienten och ger patienten nödvändiga post-operationella upplysningar. Efter operationen är Jari alltid tillgänglig för patienten på telefon för akutvård. Följande dag vid patientens utskrivning ger Jari alla nödvändiga recept samt fortsatta vårdinstruktioner för patienten, och sedan kan man åka hem.

Vårdprocessen måste fungera sömlöst

När man har cancer är det viktigt att ha omedelbar tillgång till undersökningar och behandlingar. Allt måste hända snabbt och på en gång, utan att patienten själv måste oroa sig över hur allt ska ordnas. För att detta ska lyckas måste vårdprocessen vara väl genomtänkt på förhand.

– Om det så bara är en liten del av processen som inte fungerar så kommer hela insatsen att misslyckas. Vi har jobbat hårt för att få den här hela vårdkedjan för behandling av bröstcancer på Docrates att fungera sömlöst. Men samtidigt som det är viktigt att vi har fungerande system och rutiner är det allra viktigaste att kommunikationen mellan vårdpersonalen fungerar, betonar Jari.

Bröstcanceroperation är ju inte en enmansshow utan den kräver insatser från flera olika experter. Det är viktigt att alla i vårdteamet är sammansvetsade, noggranna och ansvarsfulla, och därför har Jari själv satt ihop sitt operationsteam i Aava Kampen. Bra motivation inom teamet och lugn arbetsmiljö ger idealiska förhållanden för en lyckad operation.

Patienten är i trygga händer

– Som en bröstcancerkirurg måste man vara noga, vaksam, tålmodig och brinna för det man gör. Man måste kunna ifrågasätta saker och behandla allt från flera olika synvinklar. När man behandlar en allvarlig sjukdom har man inte råd att göra fel, säger Jari.

Som en perfektionist analyserar Jari ständigt sitt arbete och strävar alltid efter extrem noggrannhet. Dessutom följer han med i utvecklingen inom sin bransch och vidareutbildar sig regelmässigt.

– Förutom teknisk kompetens behöver man som kirurg ha social kompetens och kommunikationsförmåga eftersom man måste kunna övertyga patienten om att hon är i trygga händer.

Jari förstår även att patienten ibland ventilerar rädslor och ångest för läkaren.

– En person som nyligen har fått ett cancerbesked är nästan alltid orolig och ångestfull. Därför är det ytterst viktigt att man på mottagningen är lyhörd och har en bra växelverkan med patienten. Bröstcanceroperation är en stor sak och den kräver ömsesidig tillit, begrundar Jari.

Händerna fulla även på fritiden

Familj, motion, natur och musik är saker som ger Jari glädje på fritiden. Klassisk musik är för honom en kär hobby som han har upptäckt på äldre dar. Speciellt Verdis och Mozarts operor ligger Jari varmt om hjärtat.

Hantverkandet fortsätter även på fritiden. Han berättar att han alltid brukar ha något sorts renoverings- eller snickeriprojekt på gång. Lyckligtvis har han mycket utrymme för sina projekt i sitt bilstall.

– På det sättet är jag väldigt likadan med min far att jag alltid måste ha något att göra med händerna. Man kunde ju också bevara sin bil på bilstallen, men för mig är snickeri en prioritet, säger Jari och ler.

Man är alltid välkommen på besök

Jari berättar att hans jobb är framförallt att hjälpa människor. Därför hoppas han att patienter inte avstår från att ta kontakt bara därför att de tänker att deras problem är för obetydliga jämfört med andras.

– Det lönar sig alltid att utreda orsaken för problem som man har. Om man oroar sig över någonting så har man här snabb tillgång till specialistens mottagning. Ju tidigare man kan börja behandla sjukdomen, desto bättre, uppmuntrar Jari.

– Du behöver inte ens ha en diagnos för att kunna ta kontakt, inte heller veta vad som borde göras. Vi hjälper alltid med att utreda vilka undersökningar som är nödvändiga i ditt individuella fall.

Jari uppmuntrar patienter att hålla kontakten även efter behandlingarna.

– Man kan vara i kontakt med mig även när behandlingarna har tagit slut. Jag har patienter som regelbundet har kommit till uppföljningsbesök på min mottagning redan i flera år, och det känns väldigt trevligt.

Om du misstänker cancer eller har cancer och vill veta mer om vad Docrates Cancersjukhus har att erbjuda, hjälper våra svensktalande sjuksköterskor gärna dig.

Tidsbeställning

Läs mer

Avlägsnande av hela bröstet eller bröstbevarande operation? Läkaren och patienten kommer överens tillsammans

Lokal bröstcancer behandlas först och främst genom kirurgi. En bröstcanceroperation kan utföras på flera olika sätt, och en smart kirurg...

Läs mer

Genombrott i behandlingen av spridd bröstcancer

10.2.2022 | Nya läkemedelsbehandlingar kan nästan fördubbla livslängden för patienter med spridd bröstcancer och möjliggöra behandling för tre gånger fler...

Varför behandla bröstcancer på ett privat sjukhus?

Kvinnor från Sverige kommer till Finland för behandling av bröstcancer. De kommer för behandling av bröstcancer bland annat på grund...

Varför är det bra att göra en magnetkameraundersökning vid misstanke om bröstcancer?

Mammografi är den vanligaste undersökningsmetoden för screening och tidig diagnostisering av bröstcancer. I vissa situationer rekommenderas dock magnetkameraundersökning som förstahandsundersökning.

Varför ska du komma till Docrates?

  • Ingen väntetid: Du får tid till cancerläkare inom några dagar och din behandling kan börja inom ett par veckor
  • Eget vårdteam: Du får en och samma läkare och sköterska som tar hand om dig under hela vårdtiden
  • Högklassig cancervård: Vi använder den senaste tekniken och har erfaren och kunnig svensktalande vårdpersonal
  • Second opinion: Du får en medicinsk bedöming av din vårdplan av våra cancerspecialister
+358 10 773 2020

Kontakta oss! Vi hjälper dig gärna.

Mån-fre kl. 9-16 (lokal tid)