Skip to content

Genombrott i behandlingen av spridd bröstcancer

10.2.2022 Kategorier: Artiklar | Pressmeddelanden
Bröstcancer Cancervård
10.2.2022 | Nya läkemedelsbehandlingar kan nästan fördubbla livslängden för patienter med spridd bröstcancer och möjliggöra behandling för tre gånger fler patienter.

På American Society of Clinical Oncologys (ASCO) cancerkonferens i juni 2022 presenterades forskningsresultat om två nya bröstcancerläkemedel som inte bara ökar den förväntade livslängden hos patienter med spridd bröstcancer, utan också lindrar symptom och möjliggör behandling för allt fler patienter.

Ur en vanlig människas synvinkel går cancerforskningen relativt långsamt framåt, men ibland sker genombrott på forskningsfronten som gör att cancerbehandlingen tar ett stort språng på en gång. Ett sådant språng togs i juni när resultaten från nya cancerbehandlingar presenterades för allmänheten.

– På denna årliga cancerkonferens gällde de viktigaste forskningsresultaten de senaste behandlingsmetoderna för bröstcancer, som cancerläkemedlen trastuzumab-deruxtekan och sacituzumabgovitekan. Dessa cancerläkemedel förbättrar avsevärt behandlingsresultatet hos vissa grupper av patienter med spridd bröstcancer. För närvarande finns det ingen botande behandling för långt framskriden bröstcancer, men nya behandlingsmetoder kan förlänga patienternas liv och sjukdomens spridningsfria tid samt lindra symptomen. Samtidigt har allt fler möjlighet att få effektiv vård, säger docent Tom Wiklund, specialist i cancersjukdomar på Docrates Cancersjukhus.

För att förstå betydelsen av prövningsresultaten är det enligt Wiklund viktigt att veta att det finns tre undertyper av spridd bröstcancer med olika behandlingsformer – och som de nya läkemedelsbehandlingarna påverkar på olika sätt.

Undertyper av långt framskriden bröstcancer:

  • HER2-positiv (östrogenreceptor positiv eller negativ)
  • Trippelnegativ (TNBC)
  • Östrogenreceptor-positiv (ER)-positiv och HER2-negativ

Den förväntade livslängden hos trippelnegativa cancerpatienter ökade

Hittills har i regel endast cytostatika använts för att behandla undertypen av trippelnegativ bröstcancer, men under de senaste åren har nya läkemedel utvecklats också för denna patientgrupp, såsom immuno-onkologiska läkemedel och PARP-hämmare, berättar Wiklund.

– På ASCO-konferensen fick vi nu färska resultat från behandlingen med sacituzumabgovitekan, som också vi på Docrates har introducerat för ungefär sex månader sedan. När man för den trippelnegativa undertypen jämförde den nya behandlingen med så kallade konventionella cytostatikabehandlingar ökade den förväntade livslängden betydligt. Med den nya behandlingen ökade den genomsnittliga livslängden till 12,1 månader, medan den med konventionella cytostatika var 6,7 månader. Två år efter att medicineringen inletts var 22,4 procent av patienterna vid liv tack vare läkemedlet, medan andelen av de som fått cytostatika var 5,2 procent.

Positiva resultat med sacituzumabgovitekan även vid hormonkänslig bröstcancer

Även i denna undergrupp observerades ett bättre behandlingsresultat för sacituzumabgovitekan jämfört med konventionella cytostatikabehandlingar.

– Den spridningsfria tiden var 5,5 månader, jämfört med i genomsnitt 4 månader vid konventionell cytostatikabehandling. 12 månader efter påbörjad medicinering levde 21,3 procent av de patienter som fått behandlingen. Hos de som fått konventionell cytostatikabehandling var andelen 7,1 procent. Prövningsresultatet uppvisade inte riktigt lika stor effekt som resultaten för trippelnegativ bröstcancer, men de här patienterna hade fått flera behandlingar mot spridd bröstcancer tidigare, vilket alltid minskar läkemedlens effekt och prövningsresultat. För noggrant utvalda patienter kan läkemedlet ändå potentiellt medföra betydande fördelar. Mer detaljerad information om denna prövning väntas under hösten.

Tredubbelt fler patienter kan få precisionsbehandling

I och med de resultat som presenterades på ASCO-konferensen kommer klassificeringen av undertyp HER2 att bli alltmer omfattande. Detta innebär att allt fler patienter kommer att kunna få en precisionsbehandling med trastuzumab-deruxtekan, som utnyttjar mekanismen för HER2-inriktat läkemedel.

– Tidigare stod HER2-positiva bröstcancerfall för ungefär en fjärdedel av alla fall av spridd bröstcancer, men genom behandling med trastuzumab-deruxtekan utgör HER2-patienter i praktiken upp till 75 procent av alla fall med långt framskriden bröstcancer, säger Wiklund.

Behandlingen av bröstcancer har som helhet gjort framsteg

Prognosen för bröstcancer har förbättrats avsevärt under årtiondena. Detta anser man att beror på en bättre tidig diagnostik och den tilläggsbehandling som ges före eller efter operationen. Enligt Wiklund visade junikonferensen också för första gången att den genomsnittliga förväntade totala livslängden för alla bröstcancerpatienter också har ökat i och med utvecklingen av läkemedel mot spridd bröstcancer.

– Det är viktigt att vi i behandlingen av spridd bröstcancer har tillgång till allt fler effektiva läkemedel som avsevärt ökar livslängden för svårt sjuka patienter. Det har skett stora genombrott i cancerbehandlingen under de senaste åren. Spridd bröstcancer kan idag ofta behandlas som en kronisk sjukdom. På Docrates använder vi redan aktivt de senaste behandlingarna, säger Tom Wiklund.

Tom Wiklund, Specialist i cancersjukdomar MKD, docent

Tom Wiklund är docent och specialist i cancersjukdomar på Docrates Cancersjukhus. Han har särskilt specialiserat sig på behandling av bröstcancer, testikelcancer, sarkom och lymfom samt på långtidsuppföljning av cancerpatienter och sena biverkningar av behandling. Wiklund har bred erfarenhet av kliniskt arbete, internationellt forskningssamarbete och klinisk forskning. Han har också deltagit aktivt i många nordiska cancerarbetsgrupper samt samarbetat med cancerregistren i Finland och USA.

”Vid behandling av cancer är det viktigt att patienterna och deras sjukdom studeras noggrant och att man vänder på varje sten. Det finns ofta flera alternativ för behandling av cancer. Genom att diskutera med patienterna strävar jag alltid efter att hitta den bästa vården för varje patient”, säger Wiklund.

Läs mer

Noggrann diagnos och snabb, mänsklig vård betydande för behandlingen när Jaana fick i bröstcancer

Företagaren Jaana Nurmi, som insjuknade i bröstcancer sommaren 2017, delar med sig av sina erfarenheter av bröstcancer. Hon vill speciellt...

Läs mer

Vid Docrates används de senaste läkemedlen för behandling av bröstcancer

Nya cancerläkemedel utvecklas hela tiden och nya användningsområden hittas för de läkemedel som redan är i bruk.

“Framtidens cancervård” används redan i Finland – genprofilering kan vara till nytta för alla cancerpatienter

Genprofilering är en ny metod där man kartlägger cancertumörers egenskaper. För närvarande används den vid uppgörandet av vårdplanen för var...

En cancervård som är genuint individuell – Vad handlar det om och vad betyder det för patienten?

En genuint individuell cancervård baserar sig på gener och individuella behov. Vid Docrates Cancersjukhus övervakas den individuella cancervården av överläkare...

Varför ska du komma till Docrates?

  • Ingen väntetid: Du får tid till cancerläkare inom några dagar och din behandling kan börja inom ett par veckor
  • Eget vårdteam: Du får en och samma läkare och sköterska som tar hand om dig under hela vårdtiden
  • Högklassig cancervård: Vi använder den senaste tekniken och har erfaren och kunnig svensktalande vårdpersonal
  • Second opinion: Du får en medicinsk bedöming av din vårdplan av våra cancerspecialister
+358 10 773 2020

Kontakta oss! Vi hjälper dig gärna.

Mån-fre kl. 9-16 (lokal tid)