Tom Wiklund

Specialist i cancersjukdomar
MKD, docent

Specialisering

Alla cancersjukdomar, särskilt bröstcancer, mjukdels- och skelettsarkom, testikulär cancer och lymfoma.

Visa tilläggsuppgifter

Göm tilläggsuppgifter