Skip to content

Tom Wiklund

Specialist i cancersjukdomar
MKD, docent

Jag behandlar särskilt bröstcancerpatienter. Du kan komma till min mottagning till exempel när du precis har diagnostiserats med bröstcancer, då cancern återkommit eller för canceruppföljning. Du kan också komma till min mottagning på grund av problem under behandlingen och uppföljningen av bröstcancer eller på grund av misstanke om återfall, eller om du vill ha mer information om din situation eller den behandling du fått.

Jag behandlar även patienter med mjukdels- och skelettsarkom, testikelcancer och lymfom. Jag har behandlat cancerpatienter och bedrivit klinisk forskning i mer än 30 år. Mitt mål är att vända varje sten och hitta den mest effektiva behandlingen för patienten, samt minimera den potentiella skadan som behandlingen orsakar så att behandlingen blir så individuellt anpassad som möjligt.

Jag reserverar tid på min mottagning för att möjliggöra en lugn diskussion om situationen och behandlingsalternativen för varje patient, om patienten så önskar i närvaro av en följeslagare.

Språkkunskap

Finska, svenska, engelska

Utbildning

Docent i strålbehandling och onkologi, Helsingfors universitet 1996
MD, Medicin och kirurgi, Helsingfors universitet 1993
Specialistläkare i strålbehandling och onkologi, Helsingfors universitet 1989
ML, Helsingfors universitet 1983

Arbetserfarenhet

  • Docrates Cancersjukhus, specialist i cancersjukdomar 2014– (Ledande Överläkare 2014–2020)
  • Pfizer Oy och Roche Oy, medicinsk direktör 2003–2014
  • HUCS Kliniken för cancersjukdomar, 1987–2002
  • Vasa centralsjukhus, klinik för cancersjukdomar, 1985–1986

Medlemskap och förtroendeuppdrag

American Society of Oncology, Suomen Onkologiayhdistys, Suomen Rintasyöpäryhmä, Finlands Läkarförbund, Finska Läkaresällskapet

Vetenskaplig verksamhet

Tom Wiklunds vetenskapliga verksamhet omfattar bröstcancerbehandling, diagnostik och behandlingar av mjukdels- och skelettsarkom, behandlingar av lymfoman samt symptom efter cancerbehandlingar.

Biografi

Tom Wiklund arbetar på Docrates Cancersjukhus som Specialist i cancersjukdomar med speciell expertis inom bröstcancer, mjukdels- och skelettsarkom, testikulär cancer och lymfoma samt uppföljning av cancerpatienter och effekter efter behandlingar.

Wiklund har bred erfarenhet av kliniskt arbete, internationellt forskningssamarbete och kliniska forskningar. Han har deltagit aktivt i många nordiska cancerarbetsgrupper samt samarbetat med finska och amerikanska cancerregistren.

Han utexaminerades som läkare i Helsingfors och specialiserade sig i cancersjukdomar i Vasa och utexaminerades som specialistläkare i cancersjukdomar på HUCS Kliniken för cancersjukdomar. Wiklund har disputerat till professor i mjukdels- och skelettsarkom under ledning av professor Inkeri Elomaa och professor Carl Blomqvist. År 1998 utnämndes Wiklund till docent i onkologi i Helsingfors universitet. I läkemedelsbranschen arbetade Tom Wiklund med läkemedelsutveckling. Hans intresse för cancersjukdomar grundar sig på att patientarbetet är helhetsgripande och för att cancerbehandlingarna ständigt utvecklas och nya forsknings- och behandlingsmöjligheter uppstår. Wiklund tar emot patienter som precis har fått cancerdiagnos och även patienter med spridd eller återkommande cancer. Han fokuserar sig på patientens bakgrundsinformation och diskuterar olika behandlingsalternativ med patienten, varefter den optimala vården påbörjas. Detta kräver ofta tilläggsundersökningar, t.ex. specialavbildning eller genprofilering av tumörens vävnader.

För patienter som precis har insjuknat i cancer, gör Wiklund en helhetsvärdering av situationen och diskuterar möjliga tilläggsundersökningar, och avgör tillsammans med t.ex. bröstcancerkirurg om vården av en bröstcancerpatient bör påbörjas med operation eller kemoterapi. Han diskuterar med patienten om möjliga önskemål och olika bröstcancerbehandlingar samt vårdprocessen. Han överväger även behovet av möjlig genprofilering med vilken man kan bedöma om det finns ett ärftligt genfel som kan påverka vården av bröstcancern. Wiklund bedömer samt om tilläggsundersökningar av vävnadsprov bör göras för att överväga om man kan avstå cytostatikabehandlingarna. Han arbetar med ett multiprofessionellt behandlingsteam om t.ex. strålbehandling påbörjas.

Wiklund betonar att det är ytterst viktigt att grundligt fokusera sig på patientens situation och dess sjukdom; alla stenar vänds. Det finns ofta flera olika behandlingsalternativ i vården av cancer. Wiklund strävar efter att hitta den optimala vården och behandlingarna för varje patient genom en öppen dialog med patienten.