Skip to content

Tom Wiklund

Syöpätautien erikoislääkäri
LKT, Syöpätautien dosentti

Hoidan erityisesti rintasyöpäpotilaita. Vastaanotolleni voit tulla esimerkiksi kun sinulla on juuri todettu rintasyöpä, syövän uusiuduttua tai syövän seurantaa varten. Vastaanotolleni voit tulla myös rintasyövän hoidon ja seurannan aikaisten ongelmien tai uusiutumisepäilyn vuoksi tai halutessasi lisää tietoa tilanteestasi tai saamastasi hoidosta. Lisäksi hoidan luu- ja pehmytosasarkoomaa, kivessyöpää ja lymfoomaa sairastavia potilaita.

Olen hoitanut syöpäpotilaita ja tehnyt kliinistä tutkimustyötä yli 30 vuoden ajan. Tavoittenani on kääntää jokainen kivi ja löytää potilaalle tehokkain mahdollinen hoito minimoiden hoidon mahdolliset haitat, siten että hoito olisi mahdollisimman yksilöllisesti rätälöity.

Varaan vastaanotollani aikaa mahdollistaen rauhallisen keskustelun kunkin potilaan tilanteesta ja hoitovaihtoehdoista, potilaan niin halutessaan seuralaisen läsnäollessa.

Kävimme lääkäri Tom Wiklundin vastaanotolla. Erittäin pätevä ja ystävällinen lääkäri. Kuuntelee rauhallisena ja tarkkaan potilastaan. Antoi sellaisen turvallisen olon, että potilasta oikeasti kuunnellaan ja halutaan hoitaa parhaalla mahdollisella tavalla.

- Asiakaspalaute

Kielitaito

Ruotsi, suomi, englanti

Koulutus

Sädehoidon ja syöpätautien dosentti, Helsingin yliopisto 1996
Lääketieteen ja kirurgian tohtori, Helsingin yliopisto 1993
Sädehoidon ja syöpätautien erikoislääkäri, Helsingin yliopisto 1989
Lääketieteen lisensiaatti, Helsingin yliopisto 1983

Työhistoria

  • Docrates Syöpäsairaala, Syöpätautien erikoislääkäri 2014– (Johtava ylilääkäri 2014–2020)
  • Pfizer Oy ja Roche Oy, lääketieteellinen johtaja 2003–2014
  • HYKS Syöpätautien klinikka, 1987–2002
  • Vaasan keskussairaalan syöpätautien klinikka 1985–1986

Jäsenyydet ja luottamustehtävät

American Society of Oncology
Suomen Onkologiayhdistys
Suomen Rintasyöpäryhmä
Suomen Lääkäriliitto, Finska Läkaresällskapet

Tieteellinen toiminta

Tieteellinen toimintani käsittelee rintasyövän hoitoa, luu- ja pehmytkudossarkoomien diagnostiikkaa ja hoitoa, lymfoomien hoitoa sekä syövän hoidon myöhäisvaikutuksia.

Biografia

Toimin Docrates Syöpäsairaalassa syöpätautien erikoislääkärinä. Olen paneutunut erityisesti rintasyövän, kivessyövän, sarkoomien ja lymfoomien hoitoon ja syöpäpotilaiden pitkäaikaisseurantaan sekä hoidon myöhäishaittoihin.

Minulla on laaja kokemus kliinisestä työstä, kansainvälisestä tutkimusyhteistyöstä ja kliinisestä tutkimustoiminnasta. Olen ollut aktiivisesti mukana monissa pohjoismaisissa syöpätyöryhmissä. Olen myös tehnyt yhteistyötä Suomen ja Yhdysvaltojen syöpärekistereiden kanssa.

Lääkäriksi valmistuin Helsingissä. Erikoistumiseni syöpätauteihin aloitin Vaasassa, ja valmistuin syöpätautien erikoislääkäriksi HYKS Syöpätautien klinikalta. Väittelin tohtoriksi pehmytkudossarkoomista professori Inkeri Elomaan ja professori Carl Blomqvistin ohjauksessa. Vuonna 1998 minut nimitettiin Helsingin yliopiston syöpätautien dosentiksi. Lääkealalla tutustuin tarkemmin mm. lääkekehitykseen. Olen kiinnostunut syöpätaudeista sen takia, että potilastyö on kokonaisvaltaista ja koska syövän hoitojen kehittyessä uusia tutkimus- ja hoitomahdollisuuksia tulee koko ajan lisää.

Vastaanotollani hoidan sekä potilaita, jotka ovat juuri saaneet tietää sairastavansa syöpää, että potilaita joiden syöpä on uusiutunut tai edennyt. Paneudun huolellisesti potilaan taustatietoihin, ja keskustelen potilaan kanssa erilaisista hoitovaihtoehdoista, jonka jälkeen aloitamme potilaalle optimaalisen hoidon. Tämän määrittämiseksi tarvitaan usein lisätutkimuksia, esimerkiksi erikoiskuvantamistutkimuksia tai geenitutkimuksia syövän kudosnäytteistä.

Potilaalle, joka on juuri sairastunut syöpään, teen kokonaisarvion, keskustelemme tarvittavista lisätutkimuksista, ja esimerkiksi rintasyöpäpotilaan kohdalla arvioin yhdessä rintasyöpäkirurgin kanssa tulisiko hoito alkaa leikkauksella tai lääkehoidolla. Keskustelen potilaan kanssa hänen mahdollisista toiveistaan ja rintasyövän hoidon kulmakivistä ja hoidonkulusta. Tässä vaiheessa harkitsen mm. tarvetta geenitutkimuksille, jonka avulla voidaan arvioida, onko rintasyövän taustalla periytyvä geenivirhe, joka saattaisi vaikuttaa rintasyövän hoitoon. Lisäksi arvioin tulisiko kudosnäytteestä tehdä lisätutkimuksia sen arvioimiseksi, voidaanko sytostaattihoidosta luopua. Teen yhteistyötä moniammatillisessa tiimissämme muiden erikoisalojen edustajien kanssa, esimerkiksi kun potilaani tarvitsee sädehoitoa.

Syövän hoidossa tärkeää on, että potilaisiin ja heidän sairauteensa tutustutaan perusteellisesti, ja jokainen kivi käännetään. Syövän hoidossa on monesti useita vaihtoehtoja. Pyrin aina keskustellen löytämään jokaiselle potilaalle hänelle parhaiten sopivan hoidon.