Tom Wiklund

Syöpätaudit

Syöpätautien erikoislääkäri
LKT, Syöpätautien dosentti

Erityisosaaminen

Kaikki syöpätaudit, erityisesti rintasyöpä, kivessyöpä, luu- ja pehmytkudossarkoomat ja lymfoomat.

Palvelut

Hoidan sekä potilaita, joilla on juuri todettu syöpä että potilaita, joilla syöpä on uusiutunut. Lisäksi vastaanotolleni voi tulla syövän pitkäaikaisseurantaa varten.

Kielitaito

Ruotsi, suomi, englanti

Näytä lisätiedot

Piilota lisätiedot

Biografia

Toimin Docrates Syöpäsairaalassa syöpätautien erikoislääkärinä. Olen paneutunut erityisesti rintasyövän, kivessyövän, sarkoomien ja lymfoomien hoitoon ja syöpäpotilaiden pitkäaikaisseurantaan sekä hoidon myöhäishaittoihin.

Minulla on laaja kokemus kliinisestä työstä, kansainvälisestä tutkimusyhteistyöstä ja kliinisestä tutkimustoiminnasta. Olen ollut aktiivisesti mukana monissa pohjoismaisissa syöpätyöryhmissä. Olen myös tehnyt yhteistyötä Suomen ja Yhdysvaltojen syöpärekistereiden kanssa.

Lääkäriksi valmistuin Helsingissä. Erikoistumiseni syöpätauteihin aloitin Vaasassa, ja valmistuin syöpätautien erikoislääkäriksi HYKS Syöpätautien klinikalta. Väittelin tohtoriksi pehmytkudossarkoomista professori Inkeri Elomaan ja professori Carl Blomqvistin ohjauksessa. Vuonna 1998 minut nimitettiin Helsingin yliopiston syöpätautien dosentiksi. Lääkealalla tutustuin tarkemmin mm. lääkekehitykseen. Olen kiinnostunut syöpätaudeista sen takia, että potilastyö on kokonaisvaltaista ja koska syövän hoitojen kehittyessä uusia tutkimus- ja hoitomahdollisuuksia tulee koko ajan lisää.

Vastaanotollani hoidan sekä potilaita, jotka ovat juuri saaneet tietää sairastavansa syöpää, että potilaita joiden syöpä on uusiutunut tai edennyt. Paneudun huolellisesti potilaan taustatietoihin, ja keskustelen potilaan kanssa erilaisista hoitovaihtoehdoista, jonka jälkeen aloitamme potilaalle optimaalisen hoidon. Tämän määrittämiseksi tarvitaan usein lisätutkimuksia, esimerkiksi erikoiskuvantamistutkimuksia tai geenitutkimuksia syövän kudosnäytteistä.

Potilaalle, joka on juuri sairastunut syöpään, teen kokonaisarvion, keskustelemme tarvittavista lisätutkimuksista, ja esimerkiksi rintasyöpäpotilaan kohdalla arvioin yhdessä rintasyöpäkirurgin kanssa tulisiko hoito alkaa leikkauksella tai lääkehoidolla. Keskustelen potilaan kanssa hänen mahdollisista toiveistaan ja rintasyövän hoidon kulmakivistä ja hoidonkulusta. Tässä vaiheessa harkitsen mm. tarvetta geenitutkimuksille, jonka avulla voidaan arvioida, onko rintasyövän taustalla periytyvä geenivirhe, joka saattaisi vaikuttaa rintasyövän hoitoon. Lisäksi arvioin tulisiko kudosnäytteestä tehdä lisätutkimuksia sen arvioimiseksi, voidaanko sytostaattihoidosta luopua. Teen yhteistyötä moniammatillisessa tiimissämme muiden erikoisalojen edustajien kanssa, esimerkiksi kun potilaani tarvitsee sädehoitoa.

Syövän hoidossa tärkeää on, että potilaisiin ja heidän sairauteensa tutustutaan perusteellisesti, ja jokainen kivi käännetään. Syövän hoidossa on monesti useita vaihtoehtoja. Pyrin aina keskustellen löytämään jokaiselle potilaalle hänelle parhaiten sopivan hoidon.

Koulutus

Sädehoidon ja syöpätautien dosentti, Helsingin Yliopisto 1996
Lääketieteen ja kirurgian tohtori, Helsingin Yliopisto 1993
Sädehoidon ja syöpätautien erikoislääkäri, Helsingin Yliopisto 1989
Lääketieteen lisensiaatti, Helsingin Yliopisto 1983

Työhistoria

  • Docrates Syöpäsairaala, Syöpätautien erikoislääkäri 2014- (Johtava ylilääkäri 2014-2020)
  • Pfizer Oy ja Roche Oy, lääketieteellinen johtaja 2003-2014
  • HYKS Syöpätautien klinikka, 1987-2002
  • Vaasan keskussairaalan syöpätautien klinikka 1985-1986

Tieteellinen toiminta

Tieteellinen toimintani käsittelee rintasyövän hoitoa, luu- ja pehmytkudossarkoomien diagnostiikkaa ja hoitoa, lymfoomien hoitoa sekä syövän hoidon myöhäisvaikutuksia.

Jäsenyydet ja luottamustehtävät

American Society of Oncology
Suomen Onkologiayhdistys
Suomen Rintasyöpäryhmä
Suomen Lääkäriliitto, Finska Läkaresällskapet