Tom Wiklund

Oncology

Johtava ylilääkäri
Syöpätautien ja sädehoidon erikoislääkäri
LKT, Syöpätautien ja sädehoidon dosentti

Erityisosaaminen

Kaikki syöpätaudit, erityisesti rintasyöpä, luu- ja pehmytosasarkoomat, kivessyöpä ja lymfoomat.

Näytä lisätiedot

Piilota lisätiedot

Biografia

Docrates Syöpäsairaalan johtavana ylilääkärinä Tom Wiklund vastaa sairaalan kliinisestä toiminnasta sekä hallinnollisesti sairaalan lääkäreistä ja fyysikoista. Lisäksi hän osallistuu aktiivisesti potilastyöhön. Wiklundin pääosaamisalueita ovat sarkoomat, lymfoomat sekä rinta- ja kivessyövät.

Wiklund haluaa ylläpitää ja kehittää edelleen Docrateen ainutlaatuista potilaskeskeistä hoitokonseptia. Hän kokee hallinnollisen työn merkittävänä nimenomaan systemaattisen kliinisen johtajuuden osalta: tämä tarkoittaa potilaiden johdonmukaista hoitamista parhaan saatavilla olevan tiedon ja taidon mukaan, jokainen potilas erityistarpeineen huomioon ottaen.

Wiklundilla on laaja kokemus kliinisestä työstä ja kansainvälisestä yhteistyöstä. Hän on ollut aktiivisesti mukana monissa pohjoismaisissa syöpäryhmissä, joko hallituksissa tai työryhmissä (mm. Skandinaavinen Rintaryhmä SBG, Pohjoismainen Lymfoomaryhmä NLG ja Skandinaavinen Sarkoomaryhmä SSG.) Hän on myös tehnyt yhteistyötä Suomen ja USA:n syöpärekistereihin perustuvassa tutkimuksessa, jossa tutkittiin syöpähoidon myöhäisvaikutuksia.

Lääkäriksi Wiklund valmistui Helsingissä vuonna 1983. Erikoisalana syöpätaudeissa häntä kiinnosti alan laaja-alaisuus ja kehitysnäkymät sekä se, että syöpätautien yksikössä jokaiselle potilaalle annetaan sama aika ja arvo, olipa kyseessä parantava hoito tai loppuvaiheen kivunlievitys ja elämänlaadun kohennus. Syöpätautien erikoisopinnot Wiklund aloitti Vaasassa ja tutkinnon hän saatti loppuun Helsingissä vuonna 1986. Hän oppi hoitamaan erityisesti nuoria potilaita ja sarkoomaa, kivessyöpää sairastavia potilaita sekä antamaan vaativia sytostaattihoitoja. Vuonna 1993 Wiklund väitteli tohtoriksi pehmytkudossarkoomista professorien Inkeri Elomaan ja Carl Blomqvistin ohjauksessa.

Kliinisen uran kohokohta Wiklundilla on ollut veren kantasolukorvaushoitoihin erikoistuneen yksikön perustaminen ja johtaminen Helsingin Yliopistollisessa keskussairaalassa. Tutkimusten kautta kantasoluhoitoja opittiin käyttämään tarkoituksenmukaisesti. Suuriannoksisten sytostaattihoitojen myötä Wiklundin mielenkiinto siirtyi myös rintasyöpään ja lymfoomiin.

Lääkealalle Wiklund siirtyi vuonna 2003, jolloin hän aloitti Roche Oy:n lääketieteellisenä johtajana. Roche on erityisesti syövän lääketutkimukseen keskittyvä lääkealan yritys. Wiklund sai perustaa yritykseen lääketieteellisen osaston, joka vastasi kliinisten tutkimusten lisäksi tieteellisestä palvelusta, lääketurvallisuudesta, lääkerekisteröinnistä ja lääketiedottamisesta tieteentekijöille, lääkäreille ja potilaille.

Vuonna 2007 Wiklund siirtyi Pfizer Finlandin lääketieteelliseksi johtajaksi vastaten kliinisen tutkimuksen, lääketiedotuksen ja -turvallisuuden lisäksi myös lääkekorvattavuusasioista ja yhteiskuntasuhteista.

Wiklund on kehitysorientoitunut ja paneutuu kehitykseen myös Docrateella. Hän uskoo, että syöpähoidot ja ala kokonaisuudessaan tulevat kehittymään monella tavalla: tiede etenee nopeasti ja syöpäpotilaita on entistä enemmän. Kun syöpää opitaan hoitamaan entistä paremmin, on hoitoa saaneita potilaita ja syövästä parantuneita entistä enemmän.

Lääketeollisuudessa työskennellessään Wiklund oppi ymmärtämään lääketutkimusta ja lääkkeen elinkaarta. Hän pyrkii hyödyntämään tätä osaamista myös Docrateella. Hän arvioi, että alalla kehittyminen tulee ilman muuta olemaan vilkkainta nimenomaan lääke- ja diagnostiikkapuolella, kun uusia lääkkeitä syntyy uusiin kohteisiin, mutta lisäksi niin uusia kuin vanhojakin lääkkeitä opitaan käyttämään oikein ja kohdennetusti.

Tärkeintä tässäkin kehityksessä on se, että potilaat ja heidän sairautensa tunnetaan mahdollisimman hyvin. Syövän hoidossa on monesti useita vaihtoehtoja, mikä antaa keskusteluvaraa hoidon suunnitteluun. Lääkärinä Wiklund pyrkii siksi aina perehtymään potilaiden asioihin syvällisesti ja ymmärtämään jokaisen yksilöllistä persoonaa ja tilannetta. Potilaan kanssa yhdessä keskustellen Wiklund pyrkii aina löytämään potilaalle parhaiten sopivia ratkaisuja.

Koulutus

Sädehoidon ja syöpätautien dosentti, Helsingin Yliopisto 1996
Lääketieteen ja kirurgian tohtori, Helsingin Yliopisto 1993
Sädehoidon ja syöpätautien erikoislääkäri, Helsingin Yliopisto 1989
Lääketieteen lisensiaatti, Helsingin Yliopisto 1983

Työhistoria

  • Docrates Syöpäsairaala, Johtava ylilääkäri 2014-
  • Pfizer Finland Oy, Lääketieteellinen johtaja 2007-2014
  • Roche Finland Oy, Lääketieteellinen johtaja 2003-2007
  • HUS Syöpätautien klinikka, Osastonylilääkäri / Erikoislääkäri / Apulaislääkäri 1987-2002
  • Vaasan keskussairaala, Onkologian klinikka, Erikoislääkäri 1985-1986

Tieteellinen toiminta

Tieteellinen toimintani käsittelee luu- ja pehmytosasarkoomien diagnostiikkaa ja hoitoa, rintasyövän ja lymfoomien hoitoa, erityisesti korkea-annossolunsalpaajahoitoa ja veren kantasolusiirtoa sekä syövän hoidon myöhäishaittoja.

Jäsenyydet ja luottamustehtävät

Lääkehoitotyöryhmän jäsen, Scandinavian Sarcoma Group 1986-2002
Aivolymfooman työryhmäjäsen 1994-1996 & Suurisoluisen lymfooman työryhmän jäsen 1996-2002, Nordic Lymphoma Group
Hallituksen jäsen, Scandinavian Breast Group 1994-1996
Muut jäsenyydet: American Society of Oncology, Suomen Onkologiayhdistys, Suomen lääkäriliitto, Suomen rintasyöpäryhmä