Rintasyöpä

Rintasyöpään sairastuu vuosittain noin 5000 naista, ja se on naisten yleisin syöpä. Miesten rintasyöpä sen sijaan on harvinainen. Rintasyöpää voidaan hoitaa tehokkaasti. Tärkeää on rintasyövän mahdollisimman varhainen toteaminen, huolellinen tutkimus ja räätälöity hoito.

Rintasyövän hoito kehittyy huimaa vauhtia, ja hoitovaihtoehtoja on tarjolla useita. Hoitojen kehittymisen myötä myös rintasyövän ennuste paranee jatkuvasti. Noin yhdeksän kymmenestä rintasyöpäpotilaasta on elossa viiden vuoden kuluttua taudin toteamisesta, ja heistä suuri osa on parantunut taudista kokonaan.

Ennen hoitopäätöksiä rintasyövän diagnostiikka on syytä tehdä huolellisesti. Rintasyövän diagnostiikassa ja hoidon suunnittelussa tärkeässä roolissa ovat kuvantamistutkimukset ja kudosnäytteet. Tarpeelliset lisätutkimukset, kuten rintojen magneettikuvaus, tehdään Docrateella yleensä aina ennen leikkausta. Tutkimusten laadun takaavat asianmukaiset laitteet sekä radiologien ja röntgenhoitajien kokemus ja ammattitaito. Rintasyövän levinneisyyden selvittämiseksi Docrates Syöpäsairaalassa on edistykselliset tekniikat ja laitteet. Keskeistä on saada luotettava kokonaiskuva, jonka perusteella rintasyövän hoito pystytään optimoimaan alusta alkaen parhaalla mahdollisella tavalla.

Aivan viime vuosina on löytynyt myös uusia tehokkaiksi osoittautuneita lääkehoitoja, joita Docrateella hyödynnetään aktiivisesti.

Docrates Syöpäsairaalassa rintasyöpää hoitavat lääkärit ovat rintasyövän diagnostiikan ja hoidon kokeneita ammattilaisia. Potilaat pääsevät rintasyöpäleikkaukseen nopeasti. Teemme sinulle yksilöllisen suosituksen, joka perustuu syövän uusiutumisriskiin sekä arvioon eri hoitomuotojen soveltuvuudesta ja vaikuttavuudesta.

Rintasyövän hoito Docrateella

Docrateella rintasyöpää hoidetaan tehokkaasti räätälöimällä tutkimukset ja hoidot aina yksilöllisesti jokaiselle potilaalle. Meiltä saat korkeatasoisen kirurgisen osaamisen ja viimeisimmät hoitomuodot. Oma hoitotiimi on tukenasi koko hoitopolun. Rintasyöpään perehtyneen erikoislääkärimme vastaanotolle pääset nopeasti ilman lähetettä. Sivuiltamme löydät tietoa kokonaisvaltaisesta, yksilöllisestä ja viiveettömästä rintasyövän diagnostiikasta ja hoidosta.

1Rintasyövän oireet

Usein rintasyöpä huomataan esimerkiksi mammografiaseulonnan yhteydessä. Suurin osa paikallisista rintasyövistä on toteamishetkellä oireettomia. Tavallisin rintasyövän oire on aristamaton kyhmy, joka voi löytyä myös kainalosta. Rintoja kannattaa omatarkkailla säännöllisesti ja käydä kansallisissa seulonnoissa.

Oireita ovat

 • Kipu rinnassa
 • Kyhmy tai patti rinnassa
 • Nännin tai rinnan vetäytyminen
 • Vuoto nännistä
 • Rinnan turvotus

2Rintasyövän toteaminen

Diagnoosivaihe alkaa syöpätautien erikoislääkärin vastaanotolla. Erikoislääkärimme kartoittaa tilanteen ja tarvittaessa suosittelee jatkotutkimuksia. Tyypillisiä tarpeellisia tutkimuksia ovat mammografia, ultraäänitutkimuksen yhteydessä otettava neulanäyte ja magneettikuvaus, joka on yksi herkimmistä menetelmistä rintasyövän toteamisessa.

Menetelmät

 • Mammografia
 • Rintojen ultraäänitutkimus
 • Kudos- eli neulanäyte
 • Rintojen magneettikuvaus

3Rintasyövän hoito

Ennen hoidon aloittamista teemme tarkat tutkimukset levinneisyyden ja syövän ominaisuuksien kartoittamiseksi. Paikallisen rintasyövän ensimmäinen hoito on leikkaus. Syövän ominaisuuksien kuten uusiutumisriskin ja levinneisyyden perusteella suositellaan tilanteen mukaan lisähoitoja eli sädehoitoa ja lääkehoitoja.

Hoitomuodot

 • Leikkaushoito
 • Sädehoito
 • Lääkehoidot

Rintasyövän hoidon huippuyksikkö

 • Nopeasti leikkaukseen ja jatkohoitoon
 • Kirurginen osaaminen säästävissä leikkauksissa
 • Oma lääkäri ja hoitotiimi
 • Rintasyöpäkirurgi, syöpälääkäri ja radiologi suunnittelevat hoidon tiiviissä yhteistyössä
 • Yksilöllisesti räätälöity sädehoito
 • Uusimmat lääkehoidot
 • Potilastyytyväisyytemme on korkea
Potilastarina

Rintasyövästä toipunut Jaana: Docrateella korostuu elämänlaadun merkitys, täällä ei hoideta tilastoja

Istumme Jaana Nurmen kanssa Arabianrannan asukastalo Bokvillanissa vapaaehtoisvoimin pyörivän Kaffilan sohvalla. Aurinko valaisee huoneen, joka on aikanaan toiminut Arabian tehtaanjohtajan...

Lue lisää

Rintasyövän oireet

Tavallisin rintasyövän ensioire on aristamaton kyhmy, joka voi löytyä myös kainalosta. Suurin osa paikallisista rintasyövistä on toteamishetkellä oireettomia ja rintasyöpä huomataan esimerkiksi mammografiaseulonnan yhteydessä.

Mahdollisia rintasyöpäoireita ja syitä hakeutua rintojen tutkimukseen ovat esimerkiksi kipu, kyhmy, vuoto tai turvotus rinnassa. On hyvä muistaa, että edellä mainitut oireet voivat liittyä myös moniin muihin seikkoihin kuin rintasyöpään. Suosittelemme kuitenkin tilanteen tarkistuttamista asiantuntijalla, jotta oireet voidaan diagnosoida ja hoitaa asianmukaisesti.

Lue lisää

Oireita ovat

 • Kipu rinnassa
 • Kyhmy tai patti rinnassa
 • Nännin tai rinnan ihon vetäytyminen
 • Vuoto
 • Turvotus

Rintasyövän diagnostiikka

Rintasyövän toteaminen eli diagnoosivaihe alkaa tyypillisesti syöpätautien erikoislääkärin vastaanotolla. Docrates Syöpäsairaalassa erikoislääkäri kartoittaa tilanteen tutkimalla ja haastattelemalla potilaan. Tarvittaessa lääkäri suosittelee potilaalle sopivia jatkotutkimuksia.

Tyypillisimpiä jatkotutkimuksia ovat mammografia ja ultraääni. Tarvittaessa rinnasta otetaan ultraäänitutkimuksen yhteydessä neulanäyte. Myös magneettitutkimusta voidaan suositella. Magneettikuvaus on yksi herkimmistä menetelmistä rintasyövän toteamisessa. Se antaa arvokasta lisätietoa erityisesti silloin, kun tutkitaan tarkemmin syövän kokoa ja paikallista levinneisyyttä. Magneettikuvausta voidaan näin ollen hyödyntää muun muassa rintasyöpäleikkausta suunniteltaessa.

Lue lisää

Menetelmät

 • Mammografia
 • Ultraäänitutkimus
 • Magneettitutkimus
 • Kudosnäyte

Rintasyövän leikkaus-, säde- ja lääkehoito

Paikallisen rintasyövän ensimmäinen hoito on leikkaus. Docrates Syöpäsairaalassa pääset rintasyöpäleikkaukseen viiveettä. Tarvittavat tutkimukset, kuten vartijaimusolmukekartoitus, tehdään Docrateella ennen leikkausta. Asiantuntijamme suosittelevat magneettitutkimusta ennen leikkausta rintasyövän levinneisyyden kartoittamiseksi.

Korkeatasoinen kirurginen hoitotiimi sekä Docrateen oma lääkäri, koordinoiva hoitaja ja muut erikoisosaajat toimivat tiiviissä yhteistyössä, jotta rintasyöpäleikkaus toteutuu nopeasti ja onnistuu mahdollisimman hyvin. Pienikokoinen rintasyöpä pyritään Docrates Syöpäsairaalassa aina leikkaamaan rintaa säästäen. Osassa tapauksista tarvitaan rinnanpoistoleikkaus. Rinta voidaan haluttaessa rekonstruoida samassa leikkauksessa tai vasta hoitojen jälkeen lähtötilanteesta riippuen.

Potilaan hoitosuunnitelma laaditaan aina yksilöllisesti potilaan tilanne huomioiden. Rintasyövän sädehoidon kesto on yleensä kolme viikkoa. Sädehoito on mahdollista toteuttaa myös nopeutetussa aikataulussa yhden viikon aikana. Tällöin sädehoidossa käytetään suurempia kerta-annoksia. Hoitava lääkäri tekee päätöksen sädehoitohoitojakson kestosta aina tapauskohtaisesti. Vastaanotolla käydään yhdessä potilaan kanssa läpi sädehoidon toteutus, hyödyt, haitat ja huomioidaan potilaan omat toiveet ennen lopullisen suunnitelman tekoa.

Docrateella hyödynnetään aktiivisesti uusimpia tehokkaiksi osoittautuneita lääkehoitoja.

Teemme sinulle yksilöllisen suosituksen, joka perustuu syövän uusiutumisriskiin sekä arvioon eri hoitomuotojen soveltuvuudesta ja vaikuttavuudesta.

Lue lisää

Hoito

 • Leikkaus
 • Sädehoito
 • Lääkehoito
Hoitoonpääsyajat Docrates Syöpäsairaalassa

Syöpälääkärin vastaanotolle ja rintasyöpäleikkaukseen

Docrates Syöpäsairaalassa syövänhoitoon erikoistuneen lääkärin vastaanotolle pääsee nopeasti ja ilman lähetettä. Järjestämme tarvittavat tutkimukset heti ja kaikki kätevästi saman katon alla. Sairaaloiden tulee ilmoittaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle (THL) yleisimpien syöpähoitojen jonotusajat lähetteen saapumisesta erikoislääkärin vastaanottoon ja toimenpiteisiin. Tiedot ovat olennaisia, jotta potilaat voivat arvioida hoitoon pääsynsä nopeutta sekä tehdä tietoon perustuvia päätöksiä hoitopaikkansa valinnasta.

Keskimääräiset hoitoonpääsyajat ensimmäisestä yhteydenotosta:

 • Syöpälääkärin vastaanotolle keskimäärin 1 vuorokaudessa*
 • Rintasyöpäleikkaukseen keskimäärin 20 päivän kuluessa ensimmäisestä yhteydenotosta*

*Ajalla 1.4.-30.6.2023

010 773 2000

Ota yhteyttä!

ma-pe 8-18, pe 8-16

Maksuttomat lääketutkimukset

Docrates Syöpäsairaala tarjoaa syöpään sairastuneille mahdollisuuden osallistua maksuttomiin kliinisiin syöpälääketutkimuksiin. Lääketutkimukseen osallistuminen merkitsee potilaalle mahdollisuutta saada uusimpia syövänhoitoon tarkoitettuja lääkkeitä, joita ei ole vielä muuten saatavilla. Tutkimukset tehdään aina viranomaisten tarkasti valvomissa tutkimusolosuhteissa.

Lääketutkimuksista kiinnostunut potilas ei tarvitse lääkärin lähetettä vaan voi ottaa suoraan yhteyttä Docrates Syöpäsairaalaan. Tutkimukseen voi osallistua riippumatta asuinkunnasta.

Lue lisää täältä.

Lue lisää

/

Docrateella hyödynnetään uusimpia rintasyövän lääkehoitoja

Uusia syöpälääkkeitä kehitetään koko ajan, ja jo käytössä oleville lääkkeille löydetään myös uusia käyttökohteita. Ennen kuin uusi lääke otetaan käyttöön...

Lue lisää
/

Läpimurtoja syövänhoidossa: Uusiutuva syöpä voidaan paljastaa ennen kuin se ehtii painaa kaasun pohjaan

20.4.2023 | Syöpäsolujen verenkiertoon vapauttamia merkkiaineita hyödyntävä nestebiopsia voi paljastaa syövän mahdollisen uusiutumisen ja syöpähoitojen jälkeisen jäännöstaudin jo paljon ennen...

Lue lisää
/

Miksi rintasyöpä uusiutuu ja miten sitä hoidetaan?

Rintasyövän liitännäishoitojen päättyessä tunteet voivat heitellä laidasta laitaan: moni on onnellinen hoitojen päättymisestä, toiset tuntevat jäävänsä yksin, ja luonnollisesti monet...

Lue lisää
/

Rintasyövän ennuste on hyvä, kun jäljille päästään ajoissa – Näin se onnistuu parhaiten

Mitä aiemmin rintasyöpä löydetään, sitä todennäköisempää on, ettei syöpä ole ehtinyt levitä ja sitä parempi on ennuste. Varhain löydetty rintasyöpä...

Lue lisää

Miksi valita Docrates
Syöpäsairaala?

 • Nopeus: syöpälääkärille muutamassa päivässä ja hoitoon viiveettä
 • Korkeatasoinen hoito: laitteet ja syövänhoidon osaajat huipputasoa
 • Yksilöllisyys: omalääkäri ja oma hoitotiimi
 • Toinen mielipide: asiantuntijan arvio nykyisestä hoitosuunnitelmasta
010 773 2000

Puhelinpalvelu

ma-to 8-18, pe 8-16