Skip to content

Docrateella hyödynnetään uusimpia rintasyövän lääkehoitoja

21.7.2023 Kategoriat: Artikkelit
Rintasyöpä
Uusia syöpälääkkeitä kehitetään koko ajan, ja jo käytössä oleville lääkkeille löydetään myös uusia käyttökohteita.

Ennen kuin uusi lääke otetaan käyttöön Docrates Syöpäsairaalassa, tulee sen tehosta ja turvallisuudesta olla riittävä lääketieteellinen tutkimuksiin perustuva näyttö. Lisäksi lääkäri arvioi aina jokaisen potilaan kohdalla lääkkeen käytön oletetut hyödyt ja mahdolliset haitat ja harkitsee niiden perusteella ko. lääkkeen käyttöönottoa. Lääkkeen käytössä noudatetaan sitä koskevia suosituksia ja varotoimia. Samoin lääkeainetta koskevia uusia tietoja seurataan jatkuvasti. Tavoitteena on hoidon toteutuminen riskejä ja sivuvaikutuksia minimoiden.

Yksilöllisen rintasyövän hoidon tulee perustua aina huolelliseen diagnostiikkaan. Kuvantamistutkimusten lisäksi esimerkiksi molekyyliprofiloinnin hyödyntäminen on oleellinen osa rintasyövän diagnostiikkaa. Molekyyliprofiloinnin avulla hoito voidaan kohdentaa siihen potilasryhmään, jolle siitä on todennäköisesti eniten hyötyä. Tärkeimmät rintasyövän hoitoa ohjaavat biologiset tekijät ovat estrogeeni- ja progesteronireseptoripitoisuus (hormonireseptoripitoisuus) ja HER2-geenin ilmentyminen. Uudempia ovat mm. PD-L1 määritys ja muut geenimääritykset.  Hoitoja pyritäänkin Docrateella kohdistamaan syöpien alatyyppeihin, mikä on parantanut monien huonomman ennusteen potilasryhmien hoitotuloksia.

Uusia lääkehoitoja HER2-positiivista rintasyöpää sairastaville potilaille

Docrates Syöpäsairaalan syöpätautien erikoislääkäri Tom Wiklund kertoo, että Docrateella on otettu käyttöön uusimpia HER2-positiiviseen, triplanegatiiviseen sekä hormoniherkkään rintasyöpään tarkoitettuja lääkehoitoja.  

Uudet lääkeaineet, trastutsumabi-derukstekaani ja tukatinibi, on tarkoitettu ensisijaisesti potilaille, joilla on metastasoitunut HER2-positiviinen rintasyöpä, ja jotka ovat saaneet aiemmin vähintään kaksi hoitoa HER2-positiiviseen rintasyöpään. Trastutsumabi-derukstekaanin toiminta perustuu siihen, että lääkeaine voidaan täsmällisesti kohdennetun vasta-aineen avulla viedä suoraan kasvaimeen syöpäsoluihin vähentäen vahinkoa terveisiin soluihin. Lääke on osoittautunut nykyisiä lääkkeitä tehokkaammaksi.

Toinen HER2-positiivista rintasyöpää sairastaville potilaille suunnattu uusi lääkeaine on tukatinibi, joka estää HER2-proteiiniin toiminnan. Koska HER2 auttaa syöpäsoluja kasvamaan ja jakautumaan, sen salpaaminen auttaa pysäyttämään näiden solujen kasvun, minkä seurauksena solut kuolevat ja syövän eteneminen hidastuu. Tämä lääke on erityisen sovelias potilaille, joilla on etäpesäkkeitä aivoissa.

Kolmoisnegatiivisen rintasyövän uusi täsmälääke jo käytössä Docrateella

Paikallisesti edennyttä tai levinnyttä kolmoisnegatiivista rintasyöpää sairastaville potilaille suunnattu uusi lääkeaine on sasitutsumabigovitekaani. Sitä voidaan antaa potilaille, jotka ovat saaneet aiemmin vähintään kaksi systeemistä hoitoa, joista ainakin yhtä on annettu pitkälle edenneeseen syöpään.

Syöpätautien erikoislääkäri Tom Wiklund kertoo, että sasitutsumabigovitekaani on otettu Docrateella käyttöön joulukuussa 2021 ensimmäisenä Suomessa.

– Omakohtaisia tuloksia on vielä liian varhaista arvioida, mutta lääke on tutkimuksissa todettu hyvin siedetyksi ja tehokkaaksi , toteaa Wiklund.

Lääke koostuu molekyylistä, jossa monoklonaalinen vasta-aine tunnistaa syöpäsolun ja kiinnittyessään syöpäsoluun vasta-aineeseen kiinnitetty sytostaatti vapautuu syöpäsolun sisään ja estää syöpäsolujen jakaantumisen.

Uusimmista lääkehoidoista lupaavia tutkimustuloksia

Tom Wiklund mainitsee myös muita eri rintasyöpätyypeille tarkoitettuja uusia lääkehoitomahdollisuuksia, kuten kolmoisnegatiivisessa rintasyövässä ovat PARP-estäjät potilailla, joilla on edennyt rintasyöpä ja jotka ovat BRCA-geenivirheen kantajia, ja näin ollen perinnöllinen suurentunut riski sairastua rintasyöpään. Levinneen kolmoisnegatiivisen rintasyövän hoidossa puolestaan uusi hoitomuoto ovat myös immunologiset hoidot.

Varhaisemman vaiheen rintasyövässä on kolmoisnegatiivisessa rintasyövässä mahdollista käyttää immunologisia hoitoja (esim. pembrolitsumabi) leikkausta edeltävänä, ns. neoadjuvanttihoitona sytostaattihoitojen rinnalla. Lisäksi niillä rintasyöpäpotilailla, jotka ovat BRCA geenivirheen kantajia, voidaan harkita PARP-estäjien käyttöä osana liitännäishoitoa. PARP-estäjät (esim. olaparibi) sitoutuvat PARP-entsyymin aktiiviseen kohtaan ja estävät sen irtoamisen DNA:sta, mikä johtaa jakautuvissa soluissa DNA-kaksoiskierteen katkoksiin ja näiden DNA-vaurioiden kertyminen johtaa edelleen näiden solujen kuolemaan.

Hormoniherkkää rintasyöpää sairastavien potilaiden liitännäishoidoissa on mahdollista käyttää uutta lääkeainetta abemasiklibia hormonaalisen hoidon rinnalla.

Wiklund kertoo, että kaikki nämä uudet lääkkeet ovat tukatinibiä lukuun ottamatta jo käytössä Docrateella.

– Näistä kyseisistä uusista lääkehoidoista on olemassa useita satunnaistettuja tutkimuksia, joissa nämä lääkkeet on todettu merkittävästi tehokkaimmiksi kuin aiempi hoito, kuvaa Wiklund tyytyväisenä lähtökohtia uusien lääkkeiden käyttöönotolle.

Syöpälääkkeen kehityskaari – edistysaskeleet näkyvät viiveellä

– Sen lisäksi, että tällä hetkellä etsitään uusia täsmälääkkeitä, joita voidaan kohdentaa tarkasti yhä useamman syöpäpotilaan tautiin, niin pyritään myös löytämään ne potilaat, joiden tautityyppi ja -tilanne on sellainen, että he hyötyvät näistä lääkehoidosta mahdollisimman paljon, kuvailee Wiklund syöpälääkkeiden kehityskaarta.

– Uudet lääkkeet ovat lähes poikkeuksetta ensin käytössä sellaisilla potilailla, joilla on levinnyt syöpä, johon he ovat jo saaneet muuta hoitoa. Yksittäisille potilaille uudet lääkkeet voivat olla todella merkittäviä kehitysaskeleita, hän lisää.

– Tutkimustiedon ja kokemuksen karttuessa lääkkeet siirtyvät useimmiten yhä varhaisempaan käyttöön, ja lopuksi myös liitännäishoitoihin, summaa Wiklund.

Wiklund näkee uusien yksittäisten täsmälääkkeiden löytymisen tuovan lohduttavaa tietoa kaikille syöpää sairastaville potilaille, syöpätyypistä riippumatta.

– Jokainen uusi lääke on aina osoitus siitä, että kehitystä tapahtuu. Yksittäisen syöpäpotilaan syöpätyyppi voi myös muuttua taudin edetessä, sillä syövän biologia muuttuu ajan kuluessa. Tästä syystä on myös tärkeää, että koepaloja otetaan tasaisin väliajoin sairauden edetessä. HER-positiivisena löydetty rintasyöpä voi sairauden edetessä ollakin triplanegatiivinen rintasyöpä, kertoo Wiklund.

Lähteet:

https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/EPAR/tukysa

https://www.mediuutiset.fi/uutiset/olaparibi-hidasti-metastaattisen-rintasyovan-etenemista/746b1bbb-cefb-334f-aee7-cf07391c704c

https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/EPAR/verzenios

https://www.dagensps.se/life-science/astra-zenecas-nya-brostcancerbehandling-kan-nu-anvandas/

https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/EPAR/trodelvy

Potilastarina

Rintasyöpä - Yhteisellä matkalla Eila ja Esko

Vuosi 2020 ei alkanut niin kuin Eila Hämäläinen ja Esko olivat ajatelleet. Kun Eila sai vuodenvaihteessa rintasyöpädiagnoosin, vaihtuivat pariskunnan haaveet...

Lue lisää

Miksi rintasyöpä uusiutuu ja miten sitä hoidetaan?

Rintasyövän liitännäishoitojen päättyessä tunteet voivat heitellä laidasta laitaan: moni on onnellinen hoitojen päättymisestä, toiset tuntevat jäävänsä yksin, ja luonnollisesti monet...

Lue lisää

Miksi hoitaa rintasyöpää yksityisessä syöpäsairaalassa?

Yksityiseen rintasyövän hoitoon hakeudutaan muun muassa nopeuden, uusimpien ja yksilöllisten diagnostiikka- ja hoitomenetelmien sekä sinun hoitoosi ja hyvinvointiisi sitoutuneen ja...

Miksi magneettikuvauksesta on hyötyä, kun epäillään rintasyöpää?

Mammografia on yleisin rintasyövän seulontaan ja varhaisdiagnostiikkaan käytetty tutkimusmenetelmä. Joissakin tilanteissa ensisijaiseksi menetelmäksi voidaan kuitenkin suositella magneettikuvausta.

Miksi valita Docrates
Syöpäsairaala?

  • Nopeus: syöpälääkärille muutamassa päivässä ja hoitoon viiveettä
  • Korkeatasoinen hoito: uusimmat hoidot ja tutkimukset, kokeneet ammattilaiset
  • Yksilöllisyys: oma hoitotiimi, räätälöity diagnostiikka ja hoito
  • Toinen mielipide: asiantuntijan arvio nykyisestä hoitosuunnitelmasta
010 773 2000

Puhelinpalvelu

ma-to 8-18, pe 8-16