Skip to content

Miksi rintasyöpä uusiutuu ja miten sitä hoidetaan?

30.8.2021 Kategoriat: Artikkelit
Rintasyöpä
Rintasyövän liitännäishoitojen päättyessä tunteet voivat heitellä laidasta laitaan: moni on onnellinen hoitojen päättymisestä, toiset tuntevat jäävänsä yksin, ja luonnollisesti monet naiset pelkäävät syövän uusiutumista. Docrates Syöpäsairaalan syöpätautien erikoislääkäri Tom Wiklund vastaa yleisimpiin kysymyksiin rintasyövän uusiutumiseen liittyen.

Kuinka usein rintasyöpä uusiutuu?

Nykypäivänä syöpä todetaan usein varhaisessa vaiheessa, hoidot ovat tehokkaita ja suurimmalla osalla syöpä ei uusiudu. Uusiutumisriski vaihtelee hyvin paljon kasvaimen ominaisuuksien ja hoitojen mukaan, ja jokaiselle potilaalle voidaan potilaan niin halutessa laskea karkea uusiutumisen riski sekä antaa karkea arvio siitä miten paljon hoidot parantavat ennustetta.

Rintasyöpä voi uusiutua paikallisesti tai levinneenä. Valtaosa uusiutumisista ilmenee viiden vuoden sisään, ja myös uusiutumisajankohta riippuu kasvaimen ominaisuuksista. Joissakin kasvaimissa uusiutumisen riski voi olla pieni, mutta olla silti suurentunut loppuelämän, kun taas toisilla syöpä uusiutuu nopeasti, jos se on uusiutuakseen.

Voidaanko rintasyövän uusiutumista ennustaa?

Rintasyövän uusiutumisriskiä voidaan arvioida tiettyjen ennustetekijöiden perusteella ja nyt myös uuden nestebiopsiamenetelmän avulla.

Eniten uusiutumisriskiä lisäävät kainaloimusolmukkeisiin levinneet etäpesäkkeet (kainaloimusolmukemetastaasit) ja niiden lukumäärä. Muita tärkeitä uusiutumista ennustavia tekijöitä ovat esimerkiksi kasvaimen koko ja syöpäsoluissa havaitut estrogeenin kiinnittymiskohdat (reseptorit) ja syövän erilaistumisaste (gradus).

Rintasyöpäleikkauksen jälkeen patologi tutkii rinnasta poistetun syöpäkasvaimen huolellisesti määritelläkseen sen ominaisuuksia. Niiden perusteella voidaan paitsi määrittää ennustetta, myös määrittää mitkä leikkauksen jälkeen annettavat ns. liitännäishoidot hyödyttävät eniten. Tärkeitä ovat hormonireseptoreiden (estrogeeni ja progesteroni) ilmentyminen solun pinnalla, solujen jakautumisnopeus sekä HER-2-ilmentymä. Estrogeenireseptoripositiivisuus ja HER2-ilmentymä mahdollistavat molemmat täsmälääkityksen.

Uusi nestebiopsia paljastaa rintasyövän uusiutumisriskin

Docrateella vuonna 2023 käyttöön otettu, nestebiopsia voi identifioida mikroskooppisen syövän leikkauksen jälkeen, tai vasta molekyylitasolla kehittymässä olevan syövän ja uusiutuneen syövän nopeammin kuin perinteisemmät menetelmät jäljittämällä verestä kasvainperäistä DNA:ta, jota syöpäsolusta vapautuu vereen.

Lääkärit saavat testituloksesta tietoa hoitopäätösten ja seurannan optimointiin. Voit lukea lisää testausmenetelmästä täällä.

Nestebiopsiaa hyödyntämällä voi olla mahdollista aloittaa hoidot ajoissa ennen kuin syöpä alkaa kehittyä. Lisäksi testausmenetelmä voi auttaa säästämään potilaita haittavaikutuksia aiheuttavilta lääkehoidoilta tai vähentämään niiden määrää, jos testin perusteella näyttää, ettei syövän kasvainperäistä DNA:ta ole havaittavissa veressä. Sen sijaan tilannetta seurataan tiiviisti yksilöllisesti laaditun hoitosuunnitelman mukaan.

Miten uusiutunutta rintasyöpää hoidetaan?

Jos rintasyöpä uusiutuu valitaan hoito sen mukaan onko syöpä uusiutunut paikallisesti (rintaan) tai lähettänyt etäpesäkkeitä. Jos syöpä uusiutuu paikallisesti on hoito yleensä leikkaus, jota usein seuraa liitännäislääkehoito. Tavoitteena on silloin syövästä paraneminen. Etäpesäkkeitä lähettäneen syövän hoito on useimmiten lääkehoitoa, joskin joissakin tilanteissa lääkehoitoa voidaan täydentää leikkauksella tai sädehoidolla.  Etäpesäkkeitä lähettäneestä rintasyövästä voidaan harvoin parantua pysyvästi, mutta usein levinneen syövän kanssa voi elää pitkiä aikoja ja suhteellisen normaalia elämää.

Rintasyöpä leviää useimmiten luustoon, maksaan ja keuhkoihin, mutta voi käytännössä levitä mihin tahansa elimiin. Olennaista on tehdä perusteellinen ns. levinneisyystutkimus, eli kartoittaa missä elimissä etäpesäkkeitä löytyy. Usein tehdään ensin vartalon tietokonetomografiatutkimus, täydennettynä luuston isotooppikuvauksella. Näitä tutkimuksia voidaan täydentää tarvittaessa FDG-PET -tutkimuksella, jolla voidaan saada tarkempi käsitys tietokonetomografiatutkimuksen löydöksistä. Usein pyritään myös ottamaan näyte etäpesäkkeestä, jotta voidaan tutkia, onko kasvain esimerkiksi muuttunut HER2-positiiviseksi oltuaan alkuperäisessä rintanäytteessä HER2-negatiivinen. Tämä vaikuttaa lääkityksen valintaan. Jos syöpä on levinnyt, on hoitona ensisijaisesti lääkehoito eli hormonihoito, solunsalpaajat, HER2 kohdistetut hoidot ja/tai luuston tukihoidot. Jos etäpesäkkeitä on vain muutama, tai jos jokin etäpesäke aiheuttaa oireita, voidaan niitä hoitaa sädehoidolla.

Käymällä hoitavan syöpälääkärin kanssa perusteellisesti läpi syövän ennustetekijät ja hoitovastetta ennustavat tekijät sekä odotettavissa oleva hyöty leikkauksen jälkeisestä ns. liitännäislääkehoidosta ja eri lääkehoitojen haitoista voidaan yhteisymmärryksessä valita sopiva hoito. Esimerkiksi rintasyöpäleikkauksen jälkeinen useammankin vuoden kestävä lääkehoito saatetaan sivuvaikutusten vuoksi myös joutua vaihtamaan toiseen valmisteeseen, ja silloin on tärkeä tiedostaa vaihdon merkitys.

Mitä voin itse tehdä uusiutumisriskin pienentämiseksi?

Suurimmassa osassa syöpätapauksia ei voida osoittaa yksittäistä syytä, joka olisi aiheuttanut sairauden tai sairauden uusiutumisen. Liikkumalla säännöllisesti, syömällä terveellisesti, välttämällä tupakointia ja runsasta alkoholin käyttöä voi pyrkiä pienentämään riskiään sairastua syöpään.

Miten uusiutuman huomaa ajoissa?

On tärkeää seurata itse muutoksia leikatussa rinnassa tai sen ympärillä. Aluksi voi olla haastavaa tietää, miltä rinnan tulisi näyttää tai tuntua hoitojen jälkeen. Rinta voi tuntua kyhmyiseltä, tunnottomalta tai aralta. Hiljalleen rinnat tulevat taas tutuiksi, ja nainen oppii tietämään mikä on itselle normaalia. Tutkimalla rinnat säännöllisesti saa varmuutta, ja on helpompaa kertoa niistä omalle hoitajalle tai lääkärille. Jos rinnassa huomaa muutoksia, on niistä heti kerrottava omalle lääkärille.

Oireet etäpesäkkeistä voivat olla hyvin erilaiset, riippuen sitä missä elimessä pesäkkeet ovat. Useimmat ovat varsin pitkään oireettomia. Mikäli ilmenee uusi oire, joka ei häviä muutamassa päivässä, ja erityisesti jos oire vähitellen pahenee, on syytä hakeutua tutkimuksiin.

Rintasyövän sairastaneen on tärkeää:

  • Käydä rintasyövän seurantatutkimuksissa. Jos on tehty rintaa säästävä leikkaus suositellaan vuosittaista mammografiatutkimusta (sen tilalle voi valita myös magneettikuvauksen). Lisäksi on suositeltavaa käydä vähintään vuosittain hoitaneen lääkärin vastaanotolla, vähintään viiden vuoden ajan hoitojen päättymisestä. Näissä tapaamisissa lääkäri etsii merkkejä syövän uusiutumisesta tai leviämisestä, jotta se voidaan hoitaa heti kun mahdollista. Tärkeää on myös näiden tapaamisten yhteydessä huomioida mahdolliset lääkitykseen liittyvät haitat ja hoitojen myöhäishaitat sekä keskustella terveellisistä elintavoista.
  • Tutkia rinnat kuukausittain, vaikka kävisikin säännöllisesti lääkärin tutkimuksissa (lue ohjeemme rintojen omatarkkailuun)
  • Pitää huolta itsestään kokonaisvaltaisesti
  • Kertoa omalle lääkärille heti, jos huomaa uusia oireita, jotka eivät häviä tai pahenevat.

Kun uusiutumisen pelko ahdistaa

Lähes jokainen syövän sairastunut murehtii syövän mahdollista uusiutumista. Voi olla, että jokainen kipu tai särky pelästyttää ja saa varpailleen. Ajan kuluessa oppii ottamaan rennommin, kun huomaa, että havaitut oireet ovat ohimeneviä tai johtuvat esimerkiksi jostakin infektiosta, rasituksesta tai vammasta. Jos läheinen sairastuu tai kuolee syöpään, pelko voi nostaa taas päätään. Myös lähestyvä seurantatarkastus voi aiheuttaa stressiä.

Jokainen selviytyy peloistaan omalla tavallaan ja siihen ei ole helppoja vastauksia. Puhuminen jollekin, omalle hoitajalle, lääkärille tai ystävälle, yleensä auttaa. Pelkoa ja ahdistusta ei kannata pitää sisällään. Jos psyykkiset oireet jatkuvat pitkään tai vaikeuttavat elämää, saattaa ammattilaisen antamasta psyykkisestä tuesta olla apua. Docrates Syöpäsairaala tarjoaa psykologin vastaanotoilla keskustelutukea syöpään sairastuneille ja heidän läheisilleen. Myös ratkaisukeskeinen voimavaravastaanotto tarjoaa yksilöllistä tukea kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin syöpään sairastuneelle ja hänen läheisilleen kaikissa sairauden eri vaiheissa.

Hoitojen jälkeen tärkeälle sijalle nousee säännöllinen seuranta

Docrates Syöpäsairaalan henkilökunnalla on vankkaa kokemusta erilaisten, myös uusiutuvien ja levinneiden rintasyöpien hoidosta. Docrateelle tulee hoitoon usein myös seurantapotilaita, jotka ovat jo aiemmin saaneet hoitoa muualla. Lääkärimme ottavat kantaa esimerkiksi liitännäishormonihoitojen mahdollisiin sivuvaikutuksiin ja hoidon jatkoon sekä selvittävät mahdollisia uusia oireita. Jos epäillään syövän uusiutumista, voidaan tutkia sekä laboratoriokokeita, kuvantamistutkimuksia (ultraääni, magneetti, tietokonetomografia, PET-TT) että kudosnäytteitä, joita otetaan joko epäilyttävästä muutoksesta tai verestä (verenkierrossa kiertävät syöpäsolut, verestä eristettävää syövän perimätietoa/DNA:ta). Uuden nestebiopsian avulla voidaan selvittää rintasyövän uusiutumisriski jo hyvin varhaisessa vaiheessa. Testituloksesta saadaan tietoa hoitopäätösten ja seurannan optimointiin.

Sairaalassamme rintasyöpäpotilas käy aina omalla lääkärillään yksilöllisen suunnitelman mukaisilla seurantakäynneillä. Jatkotutkimuksiin pääsee välittömästi, mikäli hoitojen jälkeen ilmenee oireita tai huolta, jotka vaativat lisäselvittelyjä.

Syöpään sairastuneelle on elämänlaadun kannalta erittäin keskeistä kiinnittää huomiota kokonaisvaltaiseen terveydentilaan ja hyvinvointiin. Docrates Syöpäsairaalan Terveys- ja Hyvinvointipalvelut koostuvat syöpäpotilaan hoitoon perehtyneistä huippuammattilaisista. Yhdessä syövästä toipumiseen perehtyneen asiantuntijan kanssa voidaan laatia toipumissuunnitelma, joka vastaa potilaan yksilöllisiin tarpeisiin. Rintasyövän jälkeen tyypillisiä toipumista tukevia hoitoja ovat esimerkiksi fysioterapia, seksuaalineuvonta sekä ravitsemusterapia.

Asiantuntijana artikkelissa Docrates Syöpäsairaalan syöpätautien dosentti Tom Wiklund.


Haluatko varata ajan?

Kysy lisää ajanvarauksestamme +358 10 773 2000, jossa kokeneet sairaanhoitajamme vastaavat mielellään kysymyksiisi ajanvarausnumerossa.

Yhteydenottopyyntö

Varaa aika verkossa

Miksi magneettikuvauksesta on hyötyä, kun epäillään rintasyöpää?

Mammografia on yleisin rintasyövän seulontaan ja varhaisdiagnostiikkaan käytetty tutkimusmenetelmä. Joissakin tilanteissa ensisijaiseksi menetelmäksi voidaan kuitenkin suositella magneettikuvausta.

Lue lisää

Läpimurtoja syövänhoidossa: Uusiutuva syöpä voidaan paljastaa ennen kuin se ehtii painaa kaasun pohjaan

Syöpäsolujen verenkiertoon vapauttamia merkkiaineita hyödyntävä nestebiopsia voi paljastaa syövän mahdollisen uusiutumisen ja syöpähoitojen jälkeisen jäännöstaudin jo paljon ennen perinteisiä menetelmiä...

Docrateella hyödynnetään uusimpia rintasyövän lääkehoitoja

Uusia syöpälääkkeitä kehitetään koko ajan, ja jo käytössä oleville lääkkeille löydetään myös uusia käyttökohteita.

Miksi hoitaa rintasyöpää yksityisessä syöpäsairaalassa?

Yksityiseen rintasyövän hoitoon hakeudutaan muun muassa nopeuden, uusimpien ja yksilöllisten diagnostiikka- ja hoitomenetelmien sekä sinun hoitoosi ja hyvinvointiisi sitoutuneen ja...

Miksi valita Docrates
Syöpäsairaala?

  • Nopeus: syöpälääkärille muutamassa päivässä ja hoitoon viiveettä
  • Korkeatasoinen hoito: uusimmat hoidot ja tutkimukset, kokeneet ammattilaiset
  • Yksilöllisyys: oma hoitotiimi, räätälöity diagnostiikka ja hoito
  • Toinen mielipide: asiantuntijan arvio nykyisestä hoitosuunnitelmasta
010 773 2000

Puhelinpalvelu

ma-to 8-18, pe 8-16