Eturauhassyöpä

Eturauhassyöpä on miesten yleisin syöpä. Riski sairastua eturauhassyöpään kasvaa iän mukana. Vuosittain todetusta noin 5400 eturauhassyöpätapauksesta valtaosa parantuu täysin. Eturauhassyövän hoidon onnistumisen kannalta tärkeää on nopea tutkimuksiin ja hoitoihin hakeutuminen.

Eturauhassyöpä vaatii viiveetöntä hoidon aloitusta ja yksilöllistä diagnostiikkaa sekä hoitoa

Jos epäilet eturauhassyöpää eli prostatasyöpää tai olet saanut syöpädiagnoosin, pääset Docrates Syöpäsairaalassa erikoislääkärimme vastaanotolle viiveettä ja ilman lähetettä. Hoitotiimillämme on vuosien kokemus syövänhoidosta ja omistautunut asenne työhönsä. Jo ensimmäisestä vastaanotosta alkaen saat Docrateella oman syöpälääkärin. Koordinoiva hoitaja puolestaan vastaa siitä, että hoito sujuu mahdollisimman jouhevasti ja nopeasti. Hän auttaa sinua kaikissa käytännön asioissa.

Käytössämme olevien viimeisimpien diagnosointilaitteiden sekä kliinisen henkilökunnan ammattitaidon avulla eturauhassyövän tarkka luonne ja levinneisyys saadaan selville ja hoito kohdentuu näin optimaalisesti. Eturauhassyövän hoidon suunnittelussa punnitaan aina tarkoin sairauden vakavuus ja luonne, hoitovaihtoehtojen tehokkuus sekä niihin liittyvät sivuvaikutukset. Erittäin tärkeää on myös potilaan omat arvot ja tahto.

Eturauhassyövän hoito Docrateella

Eturauhassyövän hoito on kehittynyt huimaa vauhtia, ja hoitovaihtoehtoja on tarjolla useita. Docrates Syöpäsairaalassa eturauhassyöpää hoidetaan tehokkaasti räätälöimällä hoidot aina yksilöllisesti jokaiselle potilaalle. Paikallinen tai paikallisesti edennyt eturauhassyöpä voidaan parantaa yhä useammin ulkoisella ja/tai sisäisellä sädehoidolla.

1Eturauhassyövän oireet

Eturauhassyövän varhaisvaihe on usein vähäoireinen tai jopa kokonaan oireeton, ja eturauhassyövän oireet saattavat muistuttaa eturauhasen liikakasvun oireistoa. Sekä eturauhasen liikakasvuun että eturauhassyövän oireisiin kuuluvat tyypillisimmin erilaiset virtsanpidätykseen tai virtsarakon tyhjentymiseen liittyvät vaivat. Jos sinulla on eturauhasvaivoja, ota yhteyttä Docrateelle, selvitetään mistä on kyse.

Oireita ovat

 • Virtsanpidätysvaivat
 • Virtsarakon tyhjentymiseen liittyvät vaivat
 • Veri virtsassa
 • Luukipu
 • Kipu virtsatessa
 • Impotenssi

2Eturauhassyövän toteaminen

Eturauhassyövän hoidon onnistumisen kannalta on tärkeää, että syövästä saadaan mahdollisimman tarkka diagnoosi varhaisessa vaiheessa. Docrates Syöpäsairaalassa kattavaan kuvaan eturauhassyövästä, sen aggressiivisuudesta ja levinneisyydestä päästään nopeasti kokeneen henkilökunnan, nykyaikaisen laitteiston sekä uusimpien tutkimusten avulla.

Menetelmiä

 • PSA-testi
 • Tuseeraus eli tunnustelututkimus
 • Proclarix-testi
 • STHLM3-testi
 • Robottiavusteinen magneettibiopsia
 • Magneettitutkimus
 • PET-TT -tutkimus

3Eturauhassyövän hoito

Eturauhassyövän tehokkaaseen hoitoon on tänä päivänä enemmän mahdollisuuksia kuin koskaan. Eturauhassyövän hoito suunnitellaan aina yksilöllisesti taudin ominaisuuksien mukaan. Hoidon valintaan vaikuttavat muut mahdolliset sairaudet, mahdolliset viitteet niin sanottuun korkean riskin eturauhassyöpään, levinneisyystutkimusten tulokset sekä tietenkin potilaan omat toiveet.

Hoitomuodot

 • Ulkoinen sädehoito
 • HDR-brakyhoito
 • Lääkehoito
 • Isotooppihoito
 • Immunoterapia
 • Leikkaus

Eturauhassyövän hoidon huippuyksikkö

 • Nopeasti tutkimuksiin ja hoitoon
 • Eturivin asiantuntijat saman katon alla
 • Täsmädiagnostiikka: Ainoana Suomessa magneettiohjatut robottibiopsiat ja 3T magneettitutkimus jo ennen biopsiaa
 • Levinneisyyskuvantamisen täydellinen työkalupakki: perinteinen UÄ, luuston gammakuvaus, vartalon TT sekä herkimmät syövän kuvantamiseen kehitetyt isotooppitutkimukset
 • Yksilöllisesti räätälöity sädehoito & Suomen laaja-alaisin kokemus eturauhasen HDR-brakyhoidoista
 • Uusimmat hoidot myös levinneeseen eturauhassyöpään (kuten lutetium -isotooppihoito)
 • Potilastyytyväisyytemme on korkea

Eturauhassyövän oireet

Eturauhassyövän varhaisvaihe on usein vähäoireinen tai jopa kokonaan oireeton, ja eturauhassyövän oireet saattavat muistuttaa eturauhasen liikakasvun oireistoa. Sekä eturauhasen liikakasvuun että eturauhassyövän oireisiin kuuluvat tyypillisimmin erilaiset virtsanpidätykseen tai virtsarakon tyhjentymiseen liittyvät vaivat. Kaikki eturauhasvaivat on syytä käydä tutkituttamassa asiantuntijan luona, sillä vain tarkempien tutkimusten avulla selviää liittyvätkö oireet eturauhassyöpään.

Lue lisää

Oireita ovat

 • Virtsaamisvaivat
 • Veri virtsassa
 • Luukipu, esim. alaselässä tai lonkissa ja lantiossa
 • Kipu virtsatessa
 • Impotenssi

Eturauhassyövän diagnostiikka

Eturauhassyövän hoidon onnistumisen perusta on oikea ja tarkka syöpädiagnoosi mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Eturauhassyövän toteaminen alkaa urologian tai syöpätautien erikoislääkärin vastaanotolla perusteellisilla tutkimuksilla. Lääkäri tekee myös tunnustelututkimuksen eli tuseerauksen, joka antaa tärkeää tietoa eturauhasen, virtsaelinten ja sukuelinten tilasta. Lisäksi lääkäri voi tehdä eturauhasen ultraäänitutkimuksen. Mikäli tässä vaiheessa on syytä epäillä syöpää esimerkiksi kohonneen PSA-arvon tai poikkeavan eturauhasen tunnustelututkimuksen perusteella, lääkäri määrää lisätutkimuksia diagnoosin tekemiseksi, esimerkiksi Proclarix- tai STHLM3-testin ja eturauhasen magneettitutkimuksen. Syöpä varmennetaan ja sen aggressiivisuus selvitetään kudosnäytetutkimuksella.

Edustavimmat näytteet epäilyttävistä syöpämuutoksista saadaan magneettiohjaukseen perustuvalla robottiavusteisella navigaatiobiopsialla. Jotta eturauhassyöpää voidaan hoitaa tehokkaasti, pitää syövän mahdollinen levinneisyys paikantaa mahdollisimman tarkasti. Eturauhasen magneettitutkimus on tarpeellista tehdä aina ennen lopullista leikkaus- tai sädehoitopäätöstä. Magneettitutkimus paljastaa syövän mahdollisen kasvun eturauhasen ulkopuolelle.

Lue lisää

Menetelmiä ovat

 • PSA-testi
 • Tuseeraus eli tunnustelututkimus
 • Proclarix-testi
 • STHLM3-testi
 • Robottiavusteinen magneettibiopsia
 • 3T magneettitutkimus
 • PET-TT -tutkimus

Eturauhassyövän hoito

Eturauhassyövän hoito tulee aina suunnitella yksilöllisesti taudin ominaisuuksien mukaan. Hoidon valintaan vaikuttavat muut mahdolliset sairaudet, mahdolliset viitteet korkean riskin eturauhassyöpään, levinneisyystutkimusten tulokset sekä potilaan omat toiveet. Paikallinen tai paikallisesti edennyt eturauhassyöpä voidaan parantaa yhä useammin sädehoidolla. Eturauhassyövän ominaisuuksista riippuen sädehoito voidaan räätälöidä monella eri tavalla. Ulkoisessa sädehoidossa on valittavana useita eri tekniikoita ja sädehoito voidaan antaa myös kudoksensisäisenä HDR-brakyhoitona. Aggressiivisissa syövissä paras hoitotulos saadaan todennäköisimmin yhdistämällä ulkoinen sädehoito kudoksensisäiseen korkean annosnopeuden HDR-hoitoon.

Riskitekijöiden perusteella sädehoitoon voidaan yhdistää myös lääkehoitoja. Yleisimmin lääkehoitoa annetaan levinneessä eturauhassyövässä, mutta myös korkean riskin paikallisissa syövissä lisähoitona. Uudet lääkkeet soveltuvat usein myös iäkkäille, monisairaille potilaille sekä käytettäväksi osana yhdistelmähoitoja. Nämä uudet eturauhassyöpälääkkeet ovat usein sekä tehokkaampia että paremmin siedettyjä kuin aikaisemmat lääkkeet, ja ne voivat olla tehokkaita myös aikaisempien lääkkeiden jo menetettyä tehonsa. Uusilla lääkkeillä voidaan helpottaa oireita, hidastaa taudin etenemistä erityisesti luustossa ja pidentää elinaikaa.

Lue lisää

Hoito

 • Ulkoinen sädehoito
 • HDR-brakyhoito
 • Lääkehoito
 • Isotooppihoidot
 • Leikkaus

Levinneen eturauhassyövän hoito

Levinneen eturauhassyövän hoito tulee aina suunnitella yksilöllisesti. Ensilinjan hoitoon kuuluu aina lääkehoito, yleisimmin hormonaalinen hoito ja solunsalpaajahoito, tai niiden yhdistelmä sekä usein luustoa vahvistava lääke, jos syöpä on levinnyt laajasti luustoon. Erikoistekniikoilla hoitoon voidaan liittää myös sädehoito, vaikka etäpesäkkeitä olisi laajastikin.

Mikäli eturauhassyöpä saadaan lääkehoidoilla etenemättömään vaiheeseen, pyrimme Docrates Syöpäsairaalassa aina antamaan myös eturauhasen paikallisen sädehoidon, joka on myös osoittautunut tehokkaaksi levinneen eturauhassyövän hoidossa, ja jolla pyritään mm. ehkäisemään muutoin myöhemmin uhkaavaa virtsaumpi-tilannetta.

Hormoni- ja solunsalpaajahoidot voivat tehota pitkäänkin, mutta yleensä hoitojen teho lakkaa ennemmin tai myöhemmin. Näissä tilanteissa toisen linjan hoitona isotooppihoito luustoon hakeutuvalla radioaktiivisella lääkkeellä (radium tai samarium) on osoittautunut tehokkaaksi ja turvalliseksi, silloin kun etäpesäkkeitä on vain luustossa. Yksittäisiä luuston etäpesäkkeitä voidaan hoitaa myös tarvittaessa ulkoisella sädehoidolla. Radiumin ja samariumin rinnalle on löytynyt uusi radioaktiivinen lääke: 177-lutetium-PSMA. Nämä hoidot voivat olla lisämahdollisuus etenkin iäkkäille potilaille, joille perinteinen solunsalpaajahoito voi olla haasteellista ja jopa vasta-aiheista muun muassa rankkojen sivuvaikutusten vuoksi.

Lue lisää
Potilastarina

Eturauhassyöpään sairastunut Risto Laitinen valitsi leikkauksen sijaan sädehoidon

Entinen aktiiviurheilija, automaatioinsinööri Risto Laitinen tukee muita eturauhassyöpään sairastuneita, jotta heillä olisi kaikki tarvittava tieto sairauden voittamiseksi.

Lue lisää

Maksuttomat lääketutkimukset

Docrates Syöpäsairaala tarjoaa syöpään sairastuneille mahdollisuuden osallistua maksuttomiin kliinisiin syöpälääketutkimuksiin. Lääketutkimukseen osallistuminen merkitsee potilaalle mahdollisuutta saada uusimpia syövänhoitoon tarkoitettuja lääkkeitä, joita ei ole vielä muuten saatavilla. Tutkimukset tehdään aina viranomaisten tarkasti valvomissa tutkimusolosuhteissa.

Lääketutkimuksista kiinnostunut potilas ei tarvitse lääkärin lähetettä vaan voi ottaa suoraan yhteyttä Docrates Syöpäsairaalaan. Tutkimukseen voi osallistua riippumatta asuinkunnasta.

Lue lisää täältä

Lue lisää eturauhassyövän hoidosta

/

Levinnyt eturauhassyöpä: Esan elämä oli vaakalaudalla, mutta uusi radiolääke tehosi

Kun Päijänteen rannalla syntyneen, nykyisin Espoossa asuvan 88-vuotiaan Esa Rantahakalan aggressiivinen eturauhassyöpä levisi, hoidot lopetettiin ja Esaa oltiin siirtämässä saattohoitoon....

Lue lisää
/

Eturauhassyöpä: Sädehoidon ja leikkauksen hyödyt ja haitat

Leikkaus vai sädehoito? Mitä hyötyä ja haittaa sädehoidosta tai leikkauksesta on eturauhassyövän hoidossa?

Lue lisää
/

Ensimmäisenä Suomessa – Eturauhasen magneettiohjattu robottiavusteinen biopsia

Docrates Syöpäsairaala on ensimmäisenä Suomessa aloittanut eturauhassyövän diagnostiikkaan tarkoitetun robottiavusteisen magneettiohjattujen koepalojen oton. 

Lue lisää
/

Eturauhassyövän hoidon perusta on oikea ja tarkka tieto syövän aggressiivisuudesta ja levinneisyydestä

Eturauhassyöpä on länsimaissa miesten yleisin syöpä. Usein se on varhaisvaiheessaan oireeton.  – Oireettomankin eturauhassyövän varhainen toteaminen on mahdollista, kertoo syöpätautien...

Lue lisää

Miksi valita Docrates
Syöpäsairaala?

 • Nopeus: syöpälääkärille muutamassa päivässä ja hoitoon viiveettä
 • Korkeatasoinen hoito: laitteet ja syövänhoidon osaajat huipputasoa
 • Yksilöllisyys: omalääkäri ja oma hoitotiimi
 • Toinen mielipide: asiantuntijan arvio nykyisestä hoitosuunnitelmasta
010 773 2000

Puhelinpalvelu

ma-to 8-18, pe 8-16