Astrosytooma

Astrosytoomat kuuluvat glioomaryhmän aivo- ja selkäydinkasvaimiin. Docrates Syöpäsairaalassa aivokasvaimiin perehtynyt hoitotiimimme tarjoaa potilaalle yksilöllisesti räätälöidyt ja kokonaisvaltaiset hoidot.

Astrosytooman yleisyys

Astrosytoomat kuuluvat glioomaryhmän aivo- ja selkäydinkasvaimiin. Aivojen ja selkäytimen alueelta kasvamaan lähteneistä kasvaimista noin puolet on glioomia eli tukisolukasvaimia. Glioomista n. 1/4 (25%) on astrosytoomia. Astrosytoomat on aiemmin jaettu luokan (gradus=gr) I, II, III ja IV, joista luokan IV kasvaimet ovat pahanlaatuisempia.

Luokan I astrosytoomista eli pilosyyttisistä astrosytoomista ei käsitellä seuraavassa, koska ne ovat monella tavoin hyvin erilaisia kasvaimia ja kudostyypiltään hyvänlaatuisia.

Luokan IV astrosytooma on nykyisin nimeltään glioblastooma.

Uusimman WHO 2016 luokituksen mukaan tietyt mutaatiot eli geenien muutokset luokittavat luokan II astrosytoomat IDH mutatoituneisiin ja IDH mutatoitumattomiin. Luokan III astrosytoomia kutsutaan myös anaplastisiksi.

Suomessa todetaan kaikkiaan runsaat 900 aivokasvainta vuodessa. Arvioidaan, että uusia, gr II ja III astrosytoomia ilmenee vuodessa n. 100. eli 1/5 kaikista glioomista.  Useimmat astrosytoomat tulevat aikuisille, keskimääräinen sairastumisikä on 30-40 vuotta gr II kasvaimille ja 45-55 vuotta gr III kasvaimille.

Astrosytooman sijainti

Astrosytoomia kasvaa kaikissa aivojen osissa, yleisemmin kuorikerroksessa, eniten otsalohkoissa. Hyvin harvoin pikkuaivoissa tai selkäytimessä.

Astrosytooman syy ja alkuperä

Monien kasvainten alkusyy on tuntematon, niin myös astrosytooman. Ainoa selkeästi tunnistettu riskitekijä on aiempi, aivojen alueelle kohdistettu sädehoito.

Aivoissa on hermosolujen ja verisuonten lisäksi paljon erilaisia tuki- eli gliasoluja. Astrosyytit eli tähtisolut ovat yksi tällainen tukisolujen eli gliasolujen ryhmä. Astrosytoomien arvellaan alkavan kasvaa sellaisista perimältään vaurioituneista gliasolujen kantasoluista, joiden vaurioita elimistö ei olekaan kyennyt korjaamaan eikä hävittämään. Astrosytoomien solut muistuttavat astrosyyttejä eli tähtisoluja, joista ne ovat saaneet nimensä.

Astrosytooman kuvantaminen

Magneettikuvissa astrosytoomat ovat melko epätarkkarajaisia ja epäsäännöllisen muotoisia ja epä­yhtenäisiä. Erityisesti anaplastisissa eli luokan III astrosytoomissa on usein varjoaineella tehostuvaa aluetta. Astrosytooman ympärillä voi olla vesipitoista, turvonnutta aivo­kudosta. Monesti magneettikuva on melko tyypillinen, mutta ei aina. Muut gr II glioomat voivat näyttää samnalisilta. Muiden syöpien etäispesäkkeet ja joskus jopa aivokalvo­kasvai­met  eli meningeoomat voivat olla samannäköisiä. Aiempien tutkimusten perusteella on arvioitu, että n. 10% kasvaintyypeistä tulee väärin arvioitua kuvantamisien perusteella. Pelkästään mag­eettikuvien perusteella ei taudinmääritystä siis voida luotettavasti tehdä.

Astrosytooman ominaisuudet

Astrosytoomat ovat yleensä epätarkkarajaisia, kirjavia kasvaimia. Raja normaaliaivoon ei ole tarkka.

Astrosytooman diagnoosi perustuu aina patologin näytteeseen. Tarvitaan kudosnäyte, jonka patologi arvioi mikroskooppisen ulkonäön, mutta myös geenimutaatioiden, eritysesti IDH1 ja IDH2 entsyymiä säätelevien geenien suhteen.

Astrosytooma voi muuttua ajan kuluessa pahanlaatuisemmaksi.

Lausunnossa, jonka patologi astrosytooman kudosnäytteen perusteella antaa, kuvataan solujen ulkonäkö., uudet verisuonet, kuolioon menneet aueet, poikkeavannäköiset tumat jne. Peruslausunto perustuu siihen, mitä mikrosoopissa näkyy. Lisäksi kasvainnäytteistä tehdään harkinnan mukaan kromo­somien ja geenien sekä vasta-aineiden määrityksiä ja voidaan määrittää jakaantuvien solujen osuus kaikista soluista. Solujen energia-aineenvaihduntaan vaikuttavat IDH-entsyymit. Jos näitä entsyymejä säätelevä geeni tai geenit ovat vaurioituneet eli mutatoituneet, on astrosytooman ennuste parempi. Patologin lausunnossa lukee siis tältä osin: IDH1 tai 2 mutaatio/mutaatiot joko ne ilmenevät tai niitä ei ole. Kuinka suuri osa soluista näyttää olevan jakautumassa voidaan arvioida käyttäen nk. Ki-67 lukua. Ki-67-proteiini ilmenee vain jakaantuvissa soluissa, lepotilassa olevissa soluissa sitä ei tavata. Yleensä astrosytoomissa Ki-67 on matala, alle 10%, mutta tämä prosenttiosuus voi vaihdella eri osissa kasvainta.

Astrosytooman oireet

Astrosytooma saattaa olla kasvanut vuosia, vähintään kuukausia, ennen kuin se todetaan. Ylei­simpiä oireita ovat erilaiset kohtaukset, halvausoireet ja toiminnan ohjauksen, kuten arvostelukyvyn, tarpeettomien ärsyk­keiden poissulkemisen ja tahdikkuuden häiriöt. Kohtaukset saattavat usein olla hyvin lyhyitä enintään 1-2 minuuttia ja paikallisia, kuten outo hajutuntemus tai esim. yläraajan puutuminen. Joskus taas kohtauk­set ovat yleistyneitä eli nykivien liikkeiden lisäksi ilmenee tajunnan tason alenema. Joskus ilmenee päänsärkyä, mutta hyvin harvoin ainoana oireena. Oireet vaihtelevat kasvaimen sijainnin ja koon mukaan. Tarkemmin, katso aivokasvainten oireet.

Astrosytooman hoito

Jos kasvain sijaitsee niin, että sitä voidaan leikata, näin yleensä tehdään. Tavanomaisesti kasvaimesta poistetaan niin paljon kuin on mahdollista ilman että aiheutetaan liikaa oireita. Mikäli kasvain sijaitsee hyvin hankalasti tai potilas on huonokuntoinen, voidaan joutua tyytymään pelkkään koepalaan.

Astrosytoomaan annetaan useimmiten leikkauksen jälkeen sädehoito ja sen jälkeen solusalpaajia, yleisimmin temotsolamidia. Sitä annetaan suun kautta tyhjään vatsaan ja se kulkeutuu aivoihin hyvin. Tämä hoito on erityisesti lisännyt niiden potilaiden määrää, jotka elävät useita vuosia. Mikäli potilas on iäkkäämpi tai/ja huonokuntoisempi tyydytään usein lyhempään sädehoitoon ja solusalpaajat voidaan joutua jättämään pois hoidosta. Toisaalta, jos kasvain on ollut pieni, potilas alle 40-45 vuotias ja leikkaus ollut sellainen, ettei MRI-kuvissa enää näy kasvainta, voidaan jäädä tiiviiseen seurantaan. Lisähoidot annetaan vasta, jos kasvain osoittaa kasvun merkkejä MRI- eli magneettikuvissa.

Uusintakasvaimen hoidot vaihtelevat suuresti. Monesti kasvain on silloin muuttunut pahanlaatuisemmaksi. Usein hyväkuntoiset potilaat leikataan uudelleen, lisäsäde­hoitoja annetaan tai solusalpaajat aloitetaan uudestaan. Lisäksi on kokeellisia hoitoja.

Astrosytoooman seuranta

Yleensä potilaat jäävät seurantaan. Kasvainta seurataan magneettikuvin. Neurologiset oireet vaativat usein hoitoa ja huomioon ottamista. Seuranta voidaan yleensä lopettaa vasta, kun n. 15-20 vuotta on kulunut kasvaimen toteamisesta.

Astrosytooman ennuste

Astrosytoomien ennuste vaihtelee. Kasvainta ei yleensä voida parantaa. Tarkkaa ennustetta yksittäisen potilaan kohdalla ei yleensä voida antaa. Voidaan korkeintaan kertoa ennusteesta ryhmätasolla. Astrosytoomapotilaiden mediaani eloonjäänti = se eloonjäänti, jonka puolet potilaista ylittää, vaihtelee. IDH mutatoituneilla , gr II astrosytoomilla se on n. 10 vuotta, anaplastisissa, gr III kasvaimissa n. 5-9 vuotta.

Astrosytoomien hoito Docrates Syöpäsairaalassa

Aivokasvaimiin perehtynyt hoitotiimimme tarjoaa potilaalle yksilöllisesti räätälöidyt ja kokonaisvaltaiset hoidot. Hoitotiimillämme on vuosien kokemus sädehoidoista ja solusalpaajista. Hoidamme potilaita uusimpien kansainvälisten ja kotimaisten hoitosuositusten mukaisesti. Hoitotiimiimme kuuluu useita asiantuntijoita: neurologi, sädehoitolääkäri, isotooppilääkäri, radiologi, sairaalafyysikko, patologi sekä kokeneet sairaanhoitajat ja röntgenhoitajat. Moniammatillinen hoitotiimi tekee yhteistyötä päästääkseen parhaaseen hoitosuunnitelmaan.

Jos teillä on todettu astrosytooma, pääsette Docrateen erikoislääkärin vastaanotolle viiveettä ja ilman lähetettä. Ystävällinen henkilöstömme ymmärtää syöpään liittyvän pelkoja ja huolia ja antaa tukea heti ensi kontaktista lähtien. Tarjoamme parantumisen tueksi myös tukipalveluja kuten fysio- ja ravitsemusterapiaa.

Lue uusimpia tiedotteita

Julkaistu: 15.10.2021

HUSin entinen toimitusjohtaja Juha Tuominen Docrates Syöpäsairaalan hallitukseen – ”Yhteiskunta, jossa on vaihtoehtoja, on hyvä asia”

Docrates Syöpäsairaala on nimittänyt hallituksensa jäseneksi professori Juha Tuomisen (sisätautien erikoislääkäri, dosentti). Tuominen, 58, tunnetaan Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin HUSin...

Lue lisää
Julkaistu: 12.10.2021

Pandemiasta seuraa yllättäen jotain hyvääkin? Docrateen johtava ylilääkäri: RNA-rokotteista voi olla merkittävä apu myös syövänhoidossa

Docrates Syöpäsairaalan johtava ylilääkäri Juha Kononen arvioi, millaisia vaikutuksia pandemia-ajalla on ollut ja tulee olemaan syövänhoitoon. Pelkona on, että syövän...

Lue lisää
Julkaistu: 13.09.2021

Keuhkosyövän riskikartoituksella ja varhaisen vaiheen tutkimuksilla voi olla ratkaiseva merkitys potilaan ennusteelle

Oireettoman keuhkosyövän varhainen toteaminen on erittäin tärkeää hoitojen tuloksellisuuden ja elämänlaadun kannalta. Jos oireita, kuten pitkittynyttä yskää tai hengenahdistusta, ilmenee,...

Lue lisää
Julkaistu: 30.08.2021

Miksi rintasyöpä uusiutuu ja miten sitä hoidetaan?

Rintasyövän liitännäishoitojen päättyessä tunteet voivat heitellä laidasta laitaan: moni on onnellinen hoitojen päättymisestä, toiset tuntevat jäävänsä yksin, ja luonnollisesti monet...

Lue lisää

Miksi valita Docrates
Syöpäsairaala?

  • Nopeus: syöpälääkärille ja hoitoon viikossa, myös epidemia-aikana
  • Korkeatasoinen hoito: laitteet ja syövänhoidon osaajat huipputasoa
  • Yksilöllisyys: omalääkäri ja oma hoitotiimi
  • Toinen mielipide: asiantuntijan arvio nykyisestä hoitosuunnitelmasta
010 773 2000

Puhelinpalvelu

ma-pe 8-16