HDR-brakyhoito on eturauhassyövän tehokas täsmäsädehoito

HDR on tehokas kudoksensisäinen sädehoidon muoto, jossa säteilyannos pystytään nostamaan eturauhasen sisällä hyvin suureksi ilman, että potilas saa merkittäviä haittavaikutuksia. Docrates Syöpäsairaala on Suomen kokenein HDR-brakyhoitojen antaja.

Mitä kudoksensisäinen HDR-brakyhoito on?

HDR on tehokas kudoksensisäinen sädehoidon muoto, jossa säteilyannos pystytään nostamaan eturauhasen sisällä hyvin suureksi ilman, että potilas saa merkittäviä haittavaikutuksia.

LDR-brakyterapiaan verrattuna HDR-brakyterapia tarjoaa merkittäviä etuja

Brakyhoitoa on kahta tyyppiä, LDR (low dose rate) eli matalan annosnopeuden ja HDR (high dose rate) eli korkean annosnopeuden kudoksensisäinen sädehoito. LDR-brakyhoidosta ollaan luopumassa Suomessa ja sen on korvaamassa korkean annosnopeuden brakyhoito eli HDR-brakyterapia, jossa säteilylähteenä käytetään korkea-aktiivista iridium-isotooppia (Ir-192).

Katso video HDR-brakyhoidosta:

Aiemmin Docrates Syöpäsairaalassakin käytössä olleeseen LDR-brakyterapiaan verrattuna HDR-brakyterapia tarjoaa merkittäviä etuja. Toisin kuin LDR-brakyhoito, HDR-brakyhoito soveltuu myös eturauhaskapselin ulkopuolelle levinneisiin eturauhassyöpiin. HDR-brakyterapiassa hetkellinen sädeannos on laskennallisesti jopa kymmeniä tuhansia kertoja suurempi kuin LDR-brakyterapiassa ja siten se myös tuhoaa syöpäsoluja tehokkaammin.

Milloin HDR-brakyhoitoa voidaan käyttää?

HDR (High Dose Rate) -brakyhoitoa käytetään ensisijaisesti tehostamaan eturauhassyövän ulkoista sädehoitoa, mutta se soveltuu tietyissä tapauksissa myös eturauhassyövän ainoaksi hoitomuodoksi.

Ainoana hoitomuotona HDR:ää voidaan käyttää paikallisissa matalan riskin eturauhassyövissä. Keskikorkean ja korkean riskin sekä paikallisesti levinneissä syövissä HDR annetaan yhdessä ulkoisen sädehoidon kanssa, jolloin syöpä uusiutuu eturauhasessa huomattavasti epätodennäköisemmin ja etäpesäkkeiden ilmaantumisen todennäköisyys pienenee kuin jos syöpä hoidettaisiin pelkällä ulkoisella sädehoidolla tai leikkauksella.

Vaikka sädehoitoannos on HDR-brakyterapiassa hyvin korkea, ei ulkopuolisten tervekudosten, kuten virtsarakon tai peräsuolen, sädeannos nouse haitallisen korkeaksi, sillä sädetys pystytään rajaamaan millintarkasti vain eturauhasen alueelle. Näin ollen myös haittavaikutukset jäävät hyvin vähäisiksi. Tämä on myös syy, miksi matalan riskin eturauhassyövissä aktiiviselle seurannalle ei enää juurikaan ole perustetta.

HDR-brakyhoitoa käytetään myös ns. salvage eli ”pelastushoitona” aikaisemmin suoritetun ulkoisen sädehoidon jälkeen taudin uusiutuessa. Salvage-sädehoito edustaa uudenlaista ajattelua: aikaisemmin katsottiin, ettei samaa aluetta voi sädettää uudelleen ja julkaisut salvage-hoidoista olivat harvinaisia. Sittemmin julkaisut ovat lisääntyneet voimakkaasti ja alustavat tulokset ovat erittäin lupaavia.

HDR-brakyhoitoa voidaan käyttää myös osana laajemmin levinneen eturauhassyövän hoitoa.

HDR-brakyhoito toimenpiteenä

HDR-brakyhoito tapahtuu yhteistyössä urologin ja sädehoidon tekniikan sekä annoslaskennan hallitsevan fyysikon kanssa. Tiimiin kuuluu myös anestesialääkäri, syöpätautien erikoislääkäri, anestesiahoitaja sekä avustavat röntgen- ja sairaanhoitajat.

HDR-brakyhoidossa välilihan ja edelleen eturauhasen läpi laitetaan 10 – 20 paksuudeltaan 1,5 mm neulaa. Toimenpide tehdään anestesiassa, joko yleisnukutuksessa tai selkäydinpuudutuksessa. Lääkäri piirtää annossuunnittelutyöasemassa eturauhasen rajat ja määrittää virtsaputken paikan. Fyysikko tekee tämän jälkeen alustavan annossuunnitelman ja määrittää neulojen määrän ja paikat. Sädehoito kohdistuu koko eturauhaseen, mutta annossuunnittelussa huomioidaan erityisesti koepaloissa ja kuvantamisessa todetut eturauhassyöpäalueet, joissa sädeannos pyritään maksimoimaan.

Neulojen asetus niille määritellyille paikoille tapahtuu ulkoisen koordinaatiston avulla. Neulojen laitto muuttaa jonkin verran eturauhasen tilaa. Tämä huomioidaan korjaamalla siirtymän aiheuttamat muutokset eturauhasen ja virtsaputken ääriviivoihin. Viimeistään tässä vaiheessa piirretään myös muut säteilyherkät tervekudokset, kuten peräsuoli ja rakko. Tämän jälkeen fyysikko tekee lopullisen annossuunnitelman, jossa huomioidaan neulojen todellinen sijainti.

Kun annossuunnitelma on valmis, yhdistetään jälkilataushoitolaitteen johdinlangat jokaiseen neulaan. Iridium-192 –säteilylähde käy johtimien kautta jokaisessa neulassa ja viipyy niissä annoslaskelman mukaisen ajan. Säteilylähdettä ohjataan etänä 2,5 mm siirroksin. Mitä kauemmin lähde viettää aikaa tietyssä paikassa, sitä suurempi paikallinen sädeannos on. Kokonaisuudessaan sädetys kestää 10-20 minuuttia. Kun toimenpide on valmis, neulat poistetaan, rakkokatetri avataan, potilas herätetään ja hänet siirretään osastolle yön yli seurantaan. Hoitokertoja tarvitaan tyypillisesti 2-3.

 width=
Kuvituskuva HDR-brakytoimenpiteestä

HDR-brakyhoidosta lupaavia tuloksia meillä ja maailmalla

Kansainvälisessä lääketieteellisessä kirjallisuudessa julkaistut raportit kertovat HDR-tekniikan tehokkuudesta matalan, keskikorkean ja korkean riskin potilasryhmissä. Tunnetun saksalaisen HDR-keskuksen, Offenbach sädehoitoklinikan, raportin mukaan 95 % 718 potilaasta oli tautivapaita HDR-yksittäisterapian jälkeen keskimäärin viiden vuoden seuranta-ajan jälkeen.

Hollantilaisten vuonna 2011 julkaistussa tutkimuksessa 264 potilaan matalan ja keskikorkean riskin potilasryhmissä 97 % oli tautivapaita seitsemän vuoden kohdalla.  Niin ikään tunnetu newyorkilaisen syöpäkeskuksen, Memorial Sloan  Ketteringin, 229 potilaan aineistossa korkean riskin  potilaat  saivat erittäin korkean, 199 Gy annoksen ja heidän tautivapaaprosenttinsa seitsemän vuoden kohdalla oli 81 %.

Erityisesti korkean riskin potilasryhmässä ulkoisen sädehoidon ja HDR-hoidon yhdistelmä vaikuttaa olevan tehokkaampi kuin pelkkä ulkoinen sädehoito. Haittavaikutukset yhdistelmähoidossa eivät ole yleisempiä tai vakavampia kuin ulkoisessa sädehoidossa.

Docrates Syöpäsairaalassa HDR-brakyhoidoista vastaa kirurgian ja urologian erikoislääkäri Lauri Taipale. Docrates Syöpäsairaala aloitti eturauhassyövän HDR-brakyhoidot ensimmäisenä Suomessa vuonna 2009, ja yli tuhannella toimenpiteellä on Suomen kokenein HDR-brakyhoitojen antaja.

Sädehoidon haittavaikutukset vähäisemmät kuin eturauhasen poiston

Kokemuksemme mukaan eturauhassyövän sädehoidossa, sekä ulkoisessa että kudoksensisäisessä, sivuvaikutukset ovat huomattavasti vähäisemmät kuin eturauhasen poistoleikkauksessa. Tämä johtuu siitä, että nykyaikainen, moderni sädehoito pystytään rajaamaan hyvin tarkasti vain niille alueille, joissa syöpää on, jolloin tervekudokset säästyvät turhalta säteilyltä.

Sädeannoksen kohdistuksen ollessa tarkkaa esimerkiksi virtsankarkailua ja impotenssia esiintyy vähemmän kuin leikkauksen jälkeen.

Docrates Syöpäsairaalassa haittavaikutuksia ehkäistään lisäksi käyttämällä SpaceOAR-valmistetta osana jokaisen sädehoitoa saavan eturauhassyöpäpotilaan standardihoitoa. SpaceOar on eturauhasen ja peräsuolen väliin ruiskutettava geeli, joka siirtää peräsuolen pois eturauhasen välittömästä läheisyydestä. Näin ollen peräsuoleen kohdistuva sädeannos pienenee merkittävästi, minkä ansiosta miehille ei kehity esimerkiksi juuri lainkaan aiemmin varsin tavallista pitkäaikaista ripulia.

SpaceOAR:n avulla eturauhasen saamaa sädeannosta voidaan turvallisesti nostaa ja täten tehostaa hoitoa entisestään mm. korkeariskisen eturauhassyövän potilailla. SpaceOAR mahdollistaa myös ns. salvage-sädehoidot taudin uusiuduttua aiemman sädehoidon jälkeen.

Geeli voidaan asettaa paikoilleen joko paikallispuudutuksessa tai nukutuksessa. Toimenpide onnistuu myös kultajyvien tai -lankojen asettamisen yhteydessä. Sädehoito voidaan tarvittaessa aloittaa jo seuraavana päivänä. Aine liukenee ja imeytyy pois itsestään 3-6 kk kuluttua paikoilleen asentamisesta.

Laitteisto

 width=

 

 

 

 

 

  • Nucletron MicroSelectron HDR
  • Kudoksensisäisen sädehoidon hoitolaite
  • 30 hoitokanavaa
  • Ir-192 lähde (10 Ci, high dose rate)
  • Ohjelmistot HDR -hoitojen yleissuunnitteluun sekä erityislaitteisto ja -ohjelmisto (Oncentra Prostate) eturauhassyövän hoidon suunnitteluun

Lue uusimpia tiedotteita

Julkaistu: 24.09.2020

Docrates Syöpäsairaala aloittaa yksityisen syövän riskikartoitus- ja seulontapalvelun – Haluatko mukaan testaajaksi?

Docrates Syöpäsairaala on lanseeraamassa loppuvuodesta yksityistä syövän riskikartoituspalvelua sekä rintasyövän, eturauhassyövän, suolistosyövän ja ihosyöpien seulontaohjelmaa. Haemme nyt sopivia henkilöitä testaamaan...

Lue lisää
Julkaistu: 07.09.2020

Docrates Syöpäsairaalaan huipputeknologiaa edustava PET-TT-laite

Docrates Syöpäsairaalaan on asennettu Suomessa vielä harvinainen, uuden sukupolven PET-TT-kuvantamisen laite. Uusi laite tarjoaa aiempaa tarkempia kuvia, lyhyempiä kuvausaikoja sekä...

Lue lisää
Julkaistu: 01.09.2020

Miksi hoitaa eturauhassyöpää yksityisessä syöpäsairaalassa?

Yksityiseen eturauhassyövän hoitoon hakeudutaan muun muassa nopeuden, yksilöllisen ja aktiivisen hoito-otteen, maailmanluokan sädehoidon sekä elämänlaadullisten seikkojen vuoksi.

Lue lisää
Julkaistu: 28.08.2020

Voidaanko kohdunkaulan syöpä hävittää maailmasta?

Tie kohdunkaulan syövän hävittämiseen on rokottaminen, kirjoittaa naistentautien ja synnytysten sekä gynekologisen onkologian erikoislääkäri, prof., Johanna Mäenpää.

Lue lisää
Katso lisää

Miksi valita Docrates
Syöpäsairaala?

  • Nopeus: syöpälääkärille ja hoitoon viikossa, myös epidemia-aikana
  • Korkeatasoinen hoito: laitteet ja syövänhoidon osaajat huipputasoa
  • Yksilöllisyys: omalääkäri ja oma hoitotiimi
  • Toinen mielipide: asiantuntijan arvio nykyisestä hoitosuunnitelmasta
010 773 2000

Puhelinpalvelu

ma-pe 8-16