HDR-brakyhoito on eturauhassyövän tehokas täsmäsädehoito

HDR on tehokas kudoksensisäinen sädehoidon muoto, jossa säteilyannos pystytään nostamaan eturauhasen sisällä hyvin suureksi ilman, että potilas saa merkittäviä haittavaikutuksia. Docrates Syöpäsairaala on Suomen kokenein HDR-brakyhoitojen antaja.

Brakyhoitoa on kahta tyyppiä, LDR (low dose rate) eli matalan annosnopeuden ja HDR (high dose rate) eli korkean annosnopeuden kudoksensisäinen sädehoito. Docrates on käyttänyt HDR-brakyhoitoja jo vuodesta 2009. Muuallakin Suomessa ollaan luopumassa LDR-hoidosta ja sen on korvaamassa HDR-brakyterapia.

HDR on tehokas kudoksensisäinen sädehoidon muoto, jossa säteilyannos pystytään nostamaan eturauhasen sisällä hyvin suureksi ilman, että potilas saa merkittäviä haittavaikutuksia. Säteilylähteenä käytetään korkea-aktiivista iridium-isotooppia (Ir-192).

HDR-brakyterapia tarjoaa merkittäviä etuja verrattaessa vanhempaan LDR-terapiamuotoon. Toisin kuin LDR-brakyhoito, HDR-brakyhoito soveltuu myös eturauhaskapselin ulkopuolelle levinneisiin eturauhassyöpiin. HDR-brakyterapiassa hetkellinen sädeannos on laskennallisesti jopa kymmeniä tuhansia kertoja suurempi kuin LDR-brakyterapiassa ja siten se myös tuhoaa syöpäsoluja tehokkaammin.

Docrates on yli tuhannella toimenpiteellä ja yli 11 vuoden kokemuksella Suomen kokenein HDR-brakyhoitojen antaja.

Milloin HDR-brakyhoitoa voidaan käyttää?

HDR-brakyhoito on kaikkien eturauhassyöpätyyppien hoitoon soveltuva uusi hoitomuoto, joka on tehokas myös uusiutuneen eturauhassyövän hoidossa.

Pitkäaikaisseurannan perusteella HDR-hoito ainoana hoitomuotona on turvallinen ja tehokas menetelmä matalan riskin paikallista eturauhassyöpää sairastaville potilaille. Korkean riskin ja paikallisesti levinneessä eturauhassyövässä HDR-brakyhoito sen sijaan mahdollistaa tehostehoitona yhdessä tavanomaisen ulkoisen sädehoidon kanssa samanaikaisesti sekä sädeannoksen kasvattamisen että sivuvaikutusten todennäköisyyden minimoinnin. Korkea sädeannos on tärkein tekijä eturauhassyövän hoidon vaikuttavuuden varmistamisessa. HDR-hoidoissa annettu sädeannos (>116Gy) on suurin, mitä nykytekniikalla voidaan antaa.

Uusimpana sovellutuksena HDR-brakyhoitoa on alettu käyttää ns. salvage- eli pelastushoitona aikaisemmin toteutetun sädehoidon jälkeen taudin uusiutuessa. Salvage-sädehoito edustaa melko uutta ajattelua: aiemmin katsottiin, ettei samaa aluetta voi uudelleen sädettää, ja julkaisut näistä hoidoista olivat harvinaisia. Viime vuosina julkaisut salvage HDR-brakyhoidosta ovat kuitenkin voimakkaasti lisääntyneet, ja hoidot on todettu tehokkaiksi ja turvallisiksi.

Tuoreen tutkimustiedon mukaan korkea-annoksisen HDR-brakyhoidon ja ulkoisen sädehoidon sekä hormonihoidon yhdistelmällä voidaan merkittävästi hidastaa taudin etenemistä ja lisätä elinvuosia aggressiivista Gleason 9-10 luokan eturauhassyöpää sairastavilla potilailla. Tutkimustulokset osoittivat tällaisen yhdistelmähoidon olevan tehokkaampi hoitotapa verrattuna hoitoon pelkällä ulkoisen sädehoidon ja hormonihoidon yhdistelmällä tai eturauhasen leikkauksella*.

HDR-brakyhoidon esteenä voi olla hyvin suuri eturauhasen koko, verenohennuslääkitys, sydänsairaudet tai oheissairaudet, jotka estävät nukuttamisen.

Vahvasti levinneessä eturauhasyövässä helpotusta voi lisäksi saada uudesta radioaktiivisesta isotooppihoidosta.

HDR-hoito suojaa terveitä kudoksia – potilaan elämänlaatu säilyy parempana kuin leikkaushoidossa

Eturauhassyövän hoitoihin liittyvät pelot koskevat usein elämänlaadun kuten erektiokyvyn säilymistä sekä virtsaamisvaivoja ja erityisesti virtsanpidätyskykyä. HDR-brakyhoidossa korkea sädeannos voidaan rajata vain eturauhasen alueelle. Täsmäsädehoito suojelee näin terveitä kudoksia, jolloin elämänlaatu säilyy seksuaalisen toimintakyvyn ja virtsanpidätyskyvyn kannalta parempana kuin leikkaushoidossa tai ulkoisessa sädehoidossa.**

Mieshormonin vaikutusta eturauhassyöpäsoluihin vähennetään sädehoidon aikana hormonihoidolla, koska sen tiedetään parantavan sädehoidon tehoa erityisesti aggressiivisimmissa eturauhassyöpäasteissa. Hormonihoito on kuitenkin lyhytaikaista ja se lopetetaan puolen vuoden-kahden vuoden kuluttua sädehoidon loppumisesta. Useimmiten erektio-ongelmat lievittyvät sen jälkeen ja erektiolääkityksellä seksuaalielämä taas palautuu.

 

HDR-brakyhoito toimenpiteenä

HDR-brakyhoito tapahtuu yhteistyössä urologin ja sädehoidon tekniikan sekä annoslaskennan hallitsevan fyysikon kanssa. Tiimiin kuuluu myös anestesialääkäri, syöpätautien erikoislääkäri, anestesiahoitaja sekä avustavat röntgen- ja sairaanhoitajat.

HDR-brakyhoidossa välilihan ja edelleen eturauhasen läpi laitetaan 10 – 20 paksuudeltaan 1,5 mm neulaa. Toimenpide tehdään anestesiassa, joko yleisnukutuksessa tai selkäydinpuudutuksessa. Lääkäri piirtää annossuunnittelutyöasemassa eturauhasen rajat ja määrittää virtsaputken paikan. Fyysikko tekee tämän jälkeen alustavan annossuunnitelman ja määrittää neulojen määrän ja paikat. Sädehoito kohdistuu koko eturauhaseen, mutta annossuunnittelussa huomioidaan erityisesti koepaloissa ja kuvantamisessa todetut eturauhassyöpäalueet, joissa sädeannos pyritään maksimoimaan.

Neulojen asetus niille määritellyille paikoille tapahtuu ulkoisen koordinaatiston avulla. Neulojen laitto muuttaa jonkin verran eturauhasen tilaa. Tämä huomioidaan korjaamalla siirtymän aiheuttamat muutokset eturauhasen ja virtsaputken ääriviivoihin. Viimeistään tässä vaiheessa piirretään myös muut säteilyherkät tervekudokset, kuten peräsuoli ja rakko. Tämän jälkeen fyysikko tekee lopullisen annossuunnitelman, jossa huomioidaan neulojen todellinen sijainti.

Kun annossuunnitelma on valmis, yhdistetään jälkilataushoitolaitteen johdinlangat jokaiseen neulaan. Iridium-192 –säteilylähde käy johtimien kautta jokaisessa neulassa ja viipyy niissä annoslaskelman mukaisen ajan. Säteilylähdettä ohjataan etänä 2,5 mm siirroksin. Mitä kauemmin lähde viettää aikaa tietyssä paikassa, sitä suurempi paikallinen sädeannos on. Kokonaisuudessaan sädetys kestää 10-20 minuuttia. Kun toimenpide on valmis, neulat poistetaan, rakkokatetri avataan, potilas herätetään ja hänet siirretään osastolle yön yli seurantaan. Hoitokertoja tarvitaan tyypillisesti 2-3.

 width=
Kuvituskuva HDR-brakytoimenpiteestä

Sädehoidon haittavaikutukset vähäisemmät kuin eturauhasen poiston

Tutkimuskirjallisuutta tukevan yli 10 vuoden  hoitokokemuksemme mukaan eturauhassyövän sädehoidossa, sekä ulkoisessa että kudoksensisäisessä, sivuvaikutukset ovat huomattavasti vähäisemmät kuin eturauhasen poistoleikkauksessa. Tämä johtuu siitä, että nykyaikainen, moderni sädehoito pystytään rajaamaan hyvin tarkasti vain niille alueille, joissa syöpää on, jolloin tervekudokset säästyvät turhalta säteilyltä.

Sädeannoksen kohdistuksen ollessa tarkkaa esimerkiksi virtsankarkailua ja impotenssia esiintyy vähemmän kuin leikkauksen jälkeen.

Docrates Syöpäsairaalassa haittavaikutuksia ehkäistään lisäksi käyttämällä SpaceOAR-valmistetta osana jokaisen sädehoitoa saavan eturauhassyöpäpotilaan standardihoitoa. SpaceOar on eturauhasen ja peräsuolen väliin ruiskutettava geeli, joka siirtää peräsuolen pois eturauhasen välittömästä läheisyydestä. Näin ollen peräsuoleen kohdistuva sädeannos pienenee merkittävästi, minkä ansiosta miehille ei kehity esimerkiksi juuri lainkaan aiemmin varsin tavallista pitkäaikaista ripulia.

SpaceOAR:n avulla eturauhasen saamaa sädeannosta voidaan turvallisesti nostaa ja täten tehostaa hoitoa entisestään mm. korkeariskisen eturauhassyövän potilailla. SpaceOAR mahdollistaa myös ns. salvage-sädehoidot taudin uusiuduttua aiemman sädehoidon jälkeen.

Geeli voidaan asettaa paikoilleen joko paikallispuudutuksessa tai nukutuksessa. Toimenpide onnistuu myös kultajyvien tai -lankojen asettamisen yhteydessä. Sädehoito voidaan tarvittaessa aloittaa jo seuraavana päivänä. Aine liukenee ja imeytyy pois itsestään 3-6 kk kuluttua paikoilleen asentamisesta.

Docrates Syöpäsairaala on Suomen kokenein HDR-brakyhoidoissa

HDR-brakyhoidossa tarvitaan vahvaa moniammatillista osaamista, kuten urologeja, fyysikoita ja röntgenhoitajia. HDR-brakyhoidoista vastaavat Docrateella kirurgian ja urologian erikoislääkäri Lauri Taipale ja urologian erikoislääkäri Andrei Dejev yhdessä muun HDR-tiimimme kanssa.

Jos epäilet eturauhassyöpää tai olet saanut syöpädiagnoosin, pääset Docrates Syöpäsairaalassa erikoislääkärin vastaanotolle viiveettä ja ilman lähetettä. Hoidamme jokaista potilasta yksilöllisesti. Hoitotiimillämme on vahva kokemus eturauhassyövän syövänhoidosta ja omistautunut asenne työhönsä. Jo ensimmäisestä vastaanotosta alkaen saat Docrateella oman syöpälääkärin. Koordinoiva hoitaja puolestaan vastaa siitä, että hoito sujuu mahdollisimman jouhevasti ja nopeasti. Hän auttaa sinua kaikissa käytännön asioissa. Ota yhteyttä puh. 0107732000 tai jätä yhteydenottopyyntö täällä.

Laitteisto

 width=

 

 

 

 

 

  • Nucletron MicroSelectron HDR
  • Kudoksensisäisen sädehoidon hoitolaite
  • 30 hoitokanavaa
  • Ir-192 lähde (10 Ci, high dose rate)
  • Ohjelmistot HDR -hoitojen yleissuunnitteluun sekä erityislaitteisto ja -ohjelmisto (Oncentra Prostate) eturauhassyövän hoidon suunnitteluun

 

Kirjallisuutta:

* Kishan et al. (2018) Radical Prostatectomy, External Beam Radiotherapy, or External Beam Radiotherapy With Brachytherapy Boost and Disease Progression and Mortality in Patients With Gleason Score 9-10 Prostate Cancer, Jama, 319 (9),  896-905.

** Hamdy et al. (2016) 10-year Outcomes After Monitoring, Surgery or Radiotherapy for Localized Prostate Cancer, The New England Journal of Medicine, September 14, 2016, 1-10.

Lue lisää

Julkaistu: 01.09.2020

Miksi hoitaa eturauhassyöpää yksityisessä syöpäsairaalassa?

Yksityiseen eturauhassyövän hoitoon hakeudutaan muun muassa nopeuden, yksilöllisen ja aktiivisen hoito-otteen, maailmanluokan sädehoidon sekä elämänlaadullisten seikkojen vuoksi.

Lue lisää
Julkaistu: 27.04.2020

Eturauhassyöpään sairastunut Risto Laitinen valitsi leikkauksen sijaan sädehoidon

Entinen aktiiviurheilija, automaatioinsinööri Risto Laitinen tukee muita eturauhassyöpään sairastuneita, jotta heillä olisi kaikki tarvittava tieto sairauden voittamiseksi.

Lue lisää
Julkaistu: 27.04.2020

Eturauhassyövän sairastanut Hannu Remes: “Nyt on aika aktivoida etelän suunnitelmat”

Hannu Remeksen syöpä on tältä erää selätetty. Mies haaveilee talvikuukausista etelän lämmössä yhdessä vaimonsa kanssa.

Lue lisää
Julkaistu: 17.02.2019

Eturauhaseen tarvitsee kajota yhä vähemmän – Eturauhassyövän diagnostiikka mullistui

Eturauhassyövän hoito on kehittynyt viimeisen vuosikymmenen aikana huimasti. Docrates Syöpäsairaalassa edistykselliset hoidot nousevatkin usein ansaittuun keskiöön, mutta myös eturauhassyövän uudella,...

Lue lisää

Miksi valita Docrates
Syöpäsairaala?

  • Nopeus: syöpälääkärille ja hoitoon viikossa, myös epidemia-aikana
  • Korkeatasoinen hoito: laitteet ja syövänhoidon osaajat huipputasoa
  • Yksilöllisyys: omalääkäri ja oma hoitotiimi
  • Toinen mielipide: asiantuntijan arvio nykyisestä hoitosuunnitelmasta
010 773 2000

Puhelinpalvelu

ma-pe 8-16