Skip to content
Avaa sivuvalikko

HDR-brakyhoito on eturauhassyövän tehokas täsmäsädehoito

HDR on tehokas kudoksensisäinen sädehoidon muoto, jossa säteilyannos pystytään nostamaan eturauhasen sisällä hyvin suureksi ilman, että potilas saa merkittäviä haittavaikutuksia. Docrates Syöpäsairaala on Suomen kokenein HDR-brakyhoitojen antaja.

HDR (high dose rate) -brakyhoito eli korkean annosnopeuden kudoksensisäinen sädehoito on tehokas sädehoidon muoto, jossa säteilyannos pystytään nostamaan eturauhasen sisällä hyvin suureksi ilman, että potilas saa merkittäviä haittavaikutuksia. Säteilylähteenä käytetään korkea-aktiivista iridium-isotooppia (Ir-192). HDR-brakyhoito soveltuu myös eturauhaskapselin ulkopuolelle levinneisiin eturauhassyöpiin.

Docrates on käyttänyt HDR-brakyhoitoja jo vuodesta 2009. Docrates on yli 1600 toimenpiteellä ja yli 14 vuoden kokemuksella Suomen kokenein HDR-brakyhoitojen antaja.

Milloin HDR-brakyhoitoa voidaan käyttää?

HDR-brakyhoito on kaikkien eturauhassyöpätyyppien hoitoon soveltuva hoitomuoto, joka on tehokas myös uusiutuneen eturauhassyövän hoidossa.

Pitkäaikaisseurannan perusteella HDR-hoito ainoana hoitomuotona on turvallinen ja tehokas menetelmä matalan riskin paikallista eturauhassyöpää sairastaville potilaille. Korkean riskin ja paikallisesti levinneessä eturauhassyövässä HDR-brakyhoito sen sijaan mahdollistaa tehostehoitona yhdessä tavanomaisen ulkoisen sädehoidon kanssa samanaikaisesti sekä sädeannoksen kasvattamisen että sivuvaikutusten todennäköisyyden minimoinnin. Korkea sädeannos on tärkein tekijä eturauhassyövän hoidon vaikuttavuuden varmistamisessa. HDR-hoidoissa annettu sädeannos (>116Gy) on suurin, mitä nykytekniikalla voidaan antaa.

Uusimpana sovellutuksena HDR-brakyhoitoa on alettu käyttää ns. salvage- eli pelastushoitona aikaisemmin toteutetun sädehoidon jälkeen taudin uusiutuessa. Salvage-sädehoito edustaa melko uutta ajattelua: aiemmin katsottiin, ettei samaa aluetta voi uudelleen sädettää, ja julkaisut näistä hoidoista olivat harvinaisia. Viime vuosina julkaisut salvage HDR-brakyhoidosta ovat kuitenkin voimakkaasti lisääntyneet, ja hoidot on todettu tehokkaiksi ja turvallisiksi.

Tuoreen tutkimustiedon mukaan korkea-annoksisen HDR-brakyhoidon ja ulkoisen sädehoidon sekä hormonihoidon yhdistelmällä voidaan merkittävästi hidastaa taudin etenemistä ja lisätä elinvuosia aggressiivista Gleason 9-10 luokan eturauhassyöpää sairastavilla potilailla. Tutkimustulokset osoittivat tällaisen yhdistelmähoidon olevan tehokkaampi hoitotapa verrattuna hoitoon pelkällä ulkoisen sädehoidon ja hormonihoidon yhdistelmällä tai eturauhasen leikkauksella*.

HDR-brakyhoidon esteenä voi olla hyvin suuri eturauhasen koko, verenohennuslääkitys, sydänsairaudet tai oheissairaudet, jotka estävät nukuttamisen.

Vahvasti levinneessä eturauhasyövässä helpotusta voi lisäksi saada isotooppihoidosta.

HDR-hoito suojaa terveitä kudoksia – potilaan elämänlaatu säilyy parempana kuin leikkaushoidossa

Eturauhassyövän hoitoihin liittyvät pelot koskevat usein elämänlaadun kuten erektiokyvyn säilymistä sekä virtsaamisvaivoja ja erityisesti virtsanpidätyskykyä. HDR-brakyhoidossa korkea sädeannos voidaan rajata vain eturauhasen alueelle. Täsmäsädehoito suojelee näin terveitä kudoksia, jolloin elämänlaatu säilyy seksuaalisen toimintakyvyn ja virtsanpidätyskyvyn kannalta parempana kuin leikkaushoidossa tai ulkoisessa sädehoidossa.**

Mieshormonin vaikutusta eturauhassyöpäsoluihin vähennetään sädehoidon aikana hormonihoidolla, koska sen tiedetään parantavan sädehoidon tehoa erityisesti aggressiivisimmissa eturauhassyöpäasteissa. Hormonihoito on kuitenkin lyhytaikaista ja se lopetetaan puolen vuoden-kahden vuoden kuluttua sädehoidon loppumisesta. Useimmiten erektio-ongelmat lievittyvät sen jälkeen ja erektiolääkityksellä seksuaalielämä taas palautuu.

HDR-brakyhoito toimenpiteenä

HDR-brakyhoito tapahtuu yhteistyössä urologin ja sädehoidon tekniikan sekä annoslaskennan hallitsevan fyysikon kanssa. Tiimiin kuuluu myös anestesialääkäri, syöpätautien erikoislääkäri, anestesiahoitaja sekä avustavat röntgen- ja sairaanhoitajat.

HDR-brakyhoidossa välilihan ja edelleen eturauhasen läpi laitetaan 10 – 20 paksuudeltaan 1,5 mm neulaa. Toimenpide tehdään anestesiassa, joko yleisnukutuksessa tai selkäydinpuudutuksessa. Lääkäri piirtää annossuunnittelutyöasemassa eturauhasen rajat ja määrittää virtsaputken paikan. Fyysikko tekee tämän jälkeen alustavan annossuunnitelman ja määrittää neulojen määrän ja paikat. Sädehoito kohdistuu koko eturauhaseen, mutta annossuunnittelussa huomioidaan erityisesti koepaloissa ja kuvantamisessa todetut eturauhassyöpäalueet, joissa sädeannos pyritään maksimoimaan.

Neulojen asetus niille määritellyille paikoille tapahtuu ulkoisen koordinaatiston avulla. Neulojen laitto muuttaa jonkin verran eturauhasen tilaa. Tämä huomioidaan korjaamalla siirtymän aiheuttamat muutokset eturauhasen ja virtsaputken ääriviivoihin. Viimeistään tässä vaiheessa piirretään myös muut säteilyherkät tervekudokset, kuten peräsuoli ja rakko. Tämän jälkeen fyysikko tekee lopullisen annossuunnitelman, jossa huomioidaan neulojen todellinen sijainti.

Kun annossuunnitelma on valmis, yhdistetään jälkilataushoitolaitteen johdinlangat jokaiseen neulaan. Iridium-192 –säteilylähde käy johtimien kautta jokaisessa neulassa ja viipyy niissä annoslaskelman mukaisen ajan. Säteilylähdettä ohjataan etänä 2,5 mm siirroksin. Mitä kauemmin lähde viettää aikaa tietyssä paikassa, sitä suurempi paikallinen sädeannos on. Kokonaisuudessaan sädetys kestää 10-20 minuuttia. Kun toimenpide on valmis, neulat poistetaan, rakkokatetri avataan, potilas herätetään ja hänet siirretään osastolle yön yli seurantaan. Hoitokertoja tarvitaan tyypillisesti 2-3.

Sädehoidon haittavaikutukset vähäisemmät kuin eturauhasen poiston

Tutkimuskirjallisuutta tukevan yli 10 vuoden  hoitokokemuksemme mukaan eturauhassyövän sädehoidossa, sekä ulkoisessa että kudoksensisäisessä, sivuvaikutukset ovat huomattavasti vähäisemmät kuin eturauhasen poistoleikkauksessa. Tämä johtuu siitä, että nykyaikainen, moderni sädehoito pystytään rajaamaan hyvin tarkasti vain niille alueille, joissa syöpää on, jolloin tervekudokset säästyvät turhalta säteilyltä.

Sädeannoksen kohdistuksen ollessa tarkkaa esimerkiksi virtsankarkailua ja impotenssia esiintyy vähemmän kuin leikkauksen jälkeen.

Docrates Syöpäsairaala on Suomen kokenein HDR-brakyhoidoissa

HDR-brakyhoidossa tarvitaan vahvaa moniammatillista osaamista, kuten urologeja, fyysikoita ja röntgenhoitajia. HDR-brakyhoidoista vastaavat Docrateella kirurgian ja urologian erikoislääkäri Lauri Taipale ja urologian erikoislääkäri Andrei Dejev yhdessä muun HDR-tiimimme kanssa.

Jos epäilet eturauhassyöpää tai olet saanut syöpädiagnoosin, pääset Docrates Syöpäsairaalassa erikoislääkärin vastaanotolle viiveettä ja ilman lähetettä. Hoidamme jokaista potilasta yksilöllisesti. Hoitotiimillämme on vahva kokemus eturauhassyövän syövänhoidosta ja omistautunut asenne työhönsä. Jo ensimmäisestä vastaanotosta alkaen saat Docrateella oman syöpälääkärin. Koordinoiva hoitaja puolestaan vastaa siitä, että hoito sujuu mahdollisimman jouhevasti ja nopeasti. Hän auttaa sinua kaikissa käytännön asioissa. Ota yhteyttä puh. +358 10 7732000 tai jätä yhteydenottopyyntö.

Jätä yhteydenottopyyntö

Laitteisto

  • Nucletron MicroSelectron HDR
  • Kudoksensisäisen sädehoidon hoitolaite
  • 30 hoitokanavaa
  • Ir-192 lähde (10 Ci, high dose rate)
  • Ohjelmistot HDR -hoitojen yleissuunnitteluun sekä erityislaitteisto ja -ohjelmisto (Oncentra Prostate) eturauhassyövän hoidon suunnitteluun

Kirjallisuutta:

* Kishan et al. (2018) Radical Prostatectomy, External Beam Radiotherapy, or External Beam Radiotherapy With Brachytherapy Boost and Disease Progression and Mortality in Patients With Gleason Score 9-10 Prostate Cancer, Jama, 319 (9),  896-905.

** Hamdy et al. (2016) 10-year Outcomes After Monitoring, Surgery or Radiotherapy for Localized Prostate Cancer, The New England Journal of Medicine, September 14, 2016, 1-10.

Lue lisää

Miksi hoitaa eturauhassyöpää yksityisessä syöpäsairaalassa?

Docrateelle hakeudutaan tutkimuksiin ja hoitoon muun muassa nopeuden, yksilöllisen ja aktiivisen hoito-otteen, maailmanluokan sädehoidon sekä elämänlaadullisten seikkojen vuoksi.

Lue lisää

Mika Piltz: Olen kiitollinen siitä, että oikeilla hoitovalinnoilla voidaan vaikuttaa elämänlaatuun

Eturauhassyöpädiagnoosi syksyllä 2021 pisti 54-vuotiaan Mika Piltzin kuviot hetkeksi uusiksi. Kalenteri täyttyi lukuisilla sädehoitokerroilla ja lääkärikäynneillä, mutta moni asia säilyi...

Eturauhassyöpään sairastunut Risto Laitinen valitsi leikkauksen sijaan sädehoidon

Entinen aktiiviurheilija, automaatioinsinööri Risto Laitinen tukee muita eturauhassyöpään sairastuneita, jotta heillä olisi kaikki tarvittava tieto sairauden voittamiseksi.

Eturauhaseen tarvitsee kajota yhä vähemmän – Eturauhassyövän diagnostiikka mullistui

Eturauhassyövän hoito on kehittynyt viimeisen vuosikymmenen aikana huimasti. Docrates Syöpäsairaalassa edistykselliset hoidot nousevatkin usein ansaittuun keskiöön, mutta myös eturauhassyövän uudella,...

Miksi valita Docrates
Syöpäsairaala?

  • Nopeus: syöpälääkärille muutamassa päivässä ja hoitoon viiveettä
  • Korkeatasoinen hoito: uusimmat hoidot ja tutkimukset, kokeneet ammattilaiset
  • Yksilöllisyys: oma hoitotiimi, räätälöity diagnostiikka ja hoito
  • Toinen mielipide: asiantuntijan arvio nykyisestä hoitosuunnitelmasta
010 773 2000

Puhelinpalvelu

ma-to 8-18, pe 8-16