Skip to content

Läpimurtoja levinneen rintasyövän hoidossa

26.8.2022 Kategoriat: Tiedotteet
Rintasyöpä Syövän hoito
Uudet lääkehoidot voivat lähes kaksinkertaistaa levinnyttä ​​rintasyöpää sairastavien elinajan ja mahdollistaa hoidon kolminkertaiselle määrälle potilaita.

Kesäkuussa 2022 American Society of Clinical Oncologyn (ASCO) syöpäkonferenssissa esiteltiin tutkimustuloksia kahdesta uudesta rintasyöpälääkkeestä, jotka paitsi pidentävät pitkälle edennyttä rintasyöpää sairastavien elinajanodotetta myös lievittävät oireita ja tarjoavat hoitoa yhä useammalle.

Tavallisen ihmisen näkökulmasta syöpätutkimus etenee verrattain verkkaiseen tahtiin, mutta toisinaan tutkimusrintamalla tapahtuu läpimurtoja, jotka vievät syöpähoitoa kertaheitolla harppauksen eteenpäin. Tällainen harppaus otettiin kesäkuussa, kun tulokset uusista syöpähoidoista esiteltiin yleisölle.

Tässä vuosittaisessa syöpäkonferenssissa merkittävimmät tutkimustulokset liittyivät rintasyövän uusimpiin hoitomenetelmiin, kuten trastutsumabi-derukstekaani ja sasitutsumabigovitekaani -syöpälääkkeisiin. Nämä syöpälääkkeet parantavat tiettyjen levinnyttä rintasyöpää sairastavien potilasryhmien hoitotuloksia merkittävästi. Pitkälle edenneissä rintasyövissä ei toistaiseksi ole olemassa parantavaa hoitoa, mutta uusilla hoitomuodoilla voidaan pidentää potilaiden elämää ja taudin etenemisvapaata aikaa sekä lievittää oireita. Samalla yhä useammalla on mahdollisuus saada tehokasta hoitoa, kertoo Docrates Syöpäsairaalan syöpätautien erikoislääkäri, dosentti Tom Wiklund.

Wiklundin mukaan tutkimustulosten merkittävyyden ymmärtämiseksi on olennaista tietää, että pitkälle edenneelle rintasyövälle on olemassa kolmea alatyyppiä, joihin käytetään erilaisia rintasyövän hoitomuotoja – ja joihin uudet lääkehoidot vaikuttavat eri tavalla.

Pitkälle edenneen rintasyövän alatyypit:

  • HER2-positiivinen (estrogeenireseptori positiivinen tai negatiivinen)
  • Kolmoisnegatiivinen (TNBC)
  • Estrogeenireseptori-positiivinen (ER)-positiivinen ja HER2-negatiivinen

Kolmoisnegatiiviseen syöpään sairastuneiden elinajanodote kasvoi

Kolmoisnegatiivisen rintasyövän alatyypin hoitona on tähän päivään asti käytetty pääasiassa vain sytostaatteja, mutta viime vuosina myös tähän potilasryhmään on kehitetty uusia lääkkeitä, kuten immuno-onkologisia lääkkeitä ja PARP-estäjiä, kertoo Wiklund.

ASCO-konferenssista saimme nyt päivitetyt hoitotulokset sasitutsumabigovitekaani -hoitomuodosta, jonka mekin olemme Docrateella ottaneet käyttöön puolisen vuotta sitten. Kun kolmoisnegatiivisen alatyypin kohdalla uutta hoitoa verrattiin niin sanottuihin tavallisiin sytostaatteihin, piteni elinaikaennuste merkittävästi. Uudella hoidolla keskimääräinen elinaika nousi 12.1 kuukauteen, kun taas tavallisella sytostaatilla elinaika oli 6.7 kuukautta. Kahden vuoden kuluttua lääkityksen aloittamisesta 22,4 prosenttia potilaista oli puolestaan lääkkeen ansiosta elossa, kun sytostaateilla osuus oli 5,2 prosenttia.

Sasitutsumabigovitekaani-lääkkeestä myönteisiä tuloksia myös hormoniherkässä rintasyövässä

Tässäkin alaryhmässä sasitutsumabigovitekaanilla havaittiin olevan enemmän hoitovastetta kuin perinteisillä sytostaattihoidoilla.

Etenemisvapaa-aika oli 5,5 kuukautta, kun tavallisilla sytostaattihoidoilla se oli keskimäärin 4 kuukautta. 12 kuukauden jälkeen lääkityksen aloittamisesta elossa olevien osuus tällä hoidolla oli 21,3 prosenttia ja yleisesti käytetyillä sytostaateilla 7,1 prosenttia. Tutkimustulos ei ole aivan yhtä vaikuttava kuin tulokset kolmoisnegatiivisessa rintasyövässä, mutta nämä potilaat olivat saaneet vielä enemmän aikaisempia hoitoja levinneeseen rintasyöpään, mikä aina heikentää lääkkeiden tehoa ja tutkimustuloksia. Tarkoin valituille potilaille lääke voi kuitenkin potentiaalisesti tuoda merkittävän hyödyn. Tästä tutkimuksesta odotamme julkaistavan tarkempia tietoja syksyn aikana.

Kolminkertainen määrä potilaita voi saada täsmähoitoa

ASCO-konferenssissa esiteltyjen tulosten myötä alatyyppi HER2:n luokitus on muuttumassa laajemmaksi. Tämä tarkoittaa sitä, että yhä useammalle potilaalle löytyy HER2 tekijään kohdistetun lääkkeen mekanismia hyödyntävää täsmähoitoa, trastutsumabi-derukstekaania.

Aikaisemmin HER2-positiiviset rintasyövät muodostivat noin neljänneksen kaikista levinneistä rintasyövistä, mutta trastutsumabi-derukstekaanilla hoidettuna HER2-potilaita on käytännössä jopa 75 prosenttia kaikista pitkälle levinneistä rintasyövistä, Wiklund sanoo.

Rintasyövän hoito on kokonaisuudessaan edistynyt

Rintasyövän ennuste on vuosikymmenten aikana parantunut merkittävästi, ja tämän on ajateltu johtuvan parantuneesta varhaisdiagnostiikasta ja leikkauksen jälkeen tai leikkausta edeltäen annetusta liitännäislääkehoidosta. Wiklundin mukaan kesäkuun konferenssissa tuli myös ensimmäistä kertaa osoitetuksi, että kaikkien rintasyöpäpotilaiden keskimääräinen kokonaiselinaikaennuste on parantunut myös parantuneen levinneen rintasyövän lääkehoidon kehittymisen myötä.

Olennaista on, että levinneen rintasyövän hoidossa käytettävissämme on yhä enemmän tehokkaita lääkkeitä, jotka pidentävät vaikeasti sairaiden potilaiden elinaikaa merkittävästi. Syövänhoidossa on tapahtunut viime vuosina isoja läpimurtoja. Levinnyttä rintasyöpää voidaan nykyään usein hoitaa jo kroonisena sairautena. Docrateella hyödynnämme jo näitä uusimpia hoitomuotoja aktiivisesti, kertoo Tom Wiklund.

Voit kysyä lisätietoja rintasyövän hoidosta Docrates Syöpäsairalaassa sairaanhoitajiltamme numerossa +358 10 773 2000 tai jättää meille yhteydenottopyynnön.

Jätä yhteydenottopyyntö

 

Julkaistu 26.8.2022

Tom Wiklund, syöpätautien erikoislääkäri LKT, syöpätautien dosentti

Syöpätautien dosentti Tom Wiklund toimii Docrates Syöpäsairaalassa syöpätautien erikoislääkärinä. Hän on paneutunut erityisesti rintasyövän, kivessyövän, sarkoomien ja lymfoomien hoitoon ja syöpäpotilaiden pitkäaikaisseurantaan sekä hoidon myöhäishaittoihin. Wiklundilla on laaja kokemus kliinisestä työstä, kansainvälisestä tutkimusyhteistyöstä ja kliinisestä tutkimustoiminnasta. Hän on myös ollut aktiivisesti mukana monissa pohjoismaisissa syöpätyöryhmissä ja tehnyt yhteistyötä Suomen ja Yhdysvaltojen syöpärekistereiden kanssa.

”Syövän hoidossa tärkeää on, että potilaisiin ja heidän sairauteensa tutustutaan perusteellisesti, ja jokainen kivi käännetään. Syövän hoidossa on monesti useita vaihtoehtoja. Pyrin aina keskustellen löytämään jokaiselle potilaalle hänelle parhaiten sopivan hoidon”, kertoo Wiklund.

Lue lisää

Rintasyövän ennuste on hyvä, kun jäljille päästään ajoissa – Näin se onnistuu parhaiten

Mitä aiemmin rintasyöpä löydetään, sitä todennäköisempää on, ettei syöpä ole ehtinyt levitä ja sitä parempi on ennuste. Varhain löydetty rintasyöpä...

Lue lisää

Rintasyövästä toipunut Jaana: Docrateella korostuu elämänlaadun merkitys, täällä ei hoideta tilastoja

Istumme Jaana Nurmen kanssa Arabianrannan asukastalo Bokvillanissa vapaaehtoisvoimin pyörivän Kaffilan sohvalla. Aurinko valaisee huoneen, joka on aikanaan toiminut Arabian tehtaanjohtajan...

Koko rinnan poisto vai säästävä leikkaus? Rintasyöpäleikkauksen tavasta päättäminen on kirurgin ja potilaan yhteistyötä

Leikkaus on tärkeä osa rintasyövän hoitoa. Rintasyöpäleikkauksissa on useita eri vaihtoehtoja, ja asiantunteva kirurgi ottaa potilaan mukaan päätettäessä sopivasta leikkaustavasta....

Miksi rintasyöpä uusiutuu ja miten sitä hoidetaan?

Rintasyövän liitännäishoitojen päättyessä tunteet voivat heitellä laidasta laitaan: moni on onnellinen hoitojen päättymisestä, toiset tuntevat jäävänsä yksin, ja luonnollisesti monet...

Miksi valita Docrates
Syöpäsairaala?

  • Nopeus: syöpälääkärille muutamassa päivässä ja hoitoon viiveettä
  • Korkeatasoinen hoito: uusimmat hoidot ja tutkimukset, kokeneet ammattilaiset
  • Yksilöllisyys: oma hoitotiimi, räätälöity diagnostiikka ja hoito
  • Toinen mielipide: asiantuntijan arvio nykyisestä hoitosuunnitelmasta
010 773 2000

Puhelinpalvelu

ma-to 8-18, pe 8-16