Koko rinnan poisto vai säästävä leikkaus? Rintasyöpäleikkauksen tavasta päättäminen on kirurgin ja potilaan yhteistyötä

Kategoriat: Artikkelit
Leikkaus on tärkeä osa rintasyövän hoitoa. Rintasyöpäleikkauksissa on useita eri vaihtoehtoja, ja asiantunteva kirurgi ottaa potilaan mukaan päätettäessä sopivasta leikkaustavasta. Plastiikkakirurgisin menetelmin on mahdollista huomioida myös rinnan toiminnallinen ja esteettinen lopputulos.

Osalla rintasyöpään sairastuneista naisista syöpä voidaan leikata rintaa säästäen, osalla taas täytyy poistaa koko rinta eli tehdä mastektomia. Myös rinnan korjaustapoja on erilaisia. Miten leikkaustapa valitaan?

– Jokainen potilas ja rintasyöpä ovat yksilöllisiä, mikä tarkoittaa, että vaikka joku leikkaustekniikka sopisikin yhdelle, ei se välttämättä toimi jollekin toiselle. Suunnittelemme jokaisen rintasyöpäleikkauksen yksilöllisesti riippuen kasvaimen ja rinnan koosta, naisen toiveista, elämäntilanteesta, mahdollisista muista sairauksista ja iästä. Käymme jokaisen potilaan kanssa myös läpi eri vaihtoehtojen riskit ja hyödyt, kertoo Docrates Syöpäsairaalan rintasyöpäkirurgi Jari Viinikainen.

Säästävä leikkaus on yhä yleisempää

Rintasyopaleikkaus

Joskus potilaan pelko ja epävarmuus tulevaisuudesta voivat saada rintasyöpäpotilaan ajattelemaan, että toisen tai molempien rintojen poistaminen kokonaan suojaisi taudin leviämiseltä ja uusiutumiselta. Koko rinnan poistaminen ei kuitenkaan takaa parempaa hoitotulosta. Resektio eli säästävä leikkaus onkin nykypäivänä entistä turvallisempi ja yleisempi rintasyövän leikkausmenetelmä. Resektiossa rinnasta poistetaan kasvain ja säästetään terve rintakudos.

–  Säästävään rintasyöpäleikkaukseen liitetään leikkauksen jälkeinen rinnan sädehoito. Säästävän rintasyöpäleikkauksen ja sädehoidon jälkeen ennuste on yhtä hyvä, tai tietyissä tapauksissa jopa parempi, kuin rinnan poiston jälkeen, joten koko rinnan poistaminen on usein tarpeetonta, selventää Viinikainen.

Korjausleikkauksissa useita vaihtoehtoja

Nykypäivänä rintasyöpäleikkauksessa menetetty rinta voidaan uudelleenrakentaa, rekonstruktioida, jo syöpäleikkauksen yhteydessä. Tämä tarkoittaa, että koko leikkaushoito voidaan parhaimmillaan saada hoidettua parhaimmillaan yhdellä kertaa. Kuitenkin tietyissä tapauksissa on turvallisempaa leikata ensin pelkästään syöpä pois ja saada ns. liitännäishoidot kuten lääke- ja sädehoito tehtyä ennen korjausleikkausta parhaan hoitotuloksen saavuttamiseksi.

Rintojen rekonstruktioon on tarjolla useita eri vaihtoehtoja. Säästävissä leikkaustekniikoissa käytetään hyväksi plastiikkakirurgisia rinnan muotoilutekniikoita parhaan lopputuloksen saamiseksi. Jos rinta poistetaan kokonaan, on mahdollista rakentaa uusi rinta omista kudoksista, keinotekoisella rintaimplantilla tai näiden yhdistelmällä. Menetelmä valitaan yhdessä potilaan kanssa ja vartalotyypin mukaan. Siihen vaikuttaa mm. toivottu rinnan koko, ja käytettävissä olevat kudokset (esimerkiksi vatsanpeitteiden volyymista). Mikäli leikattu tai korjattu rinta poikkeaa muodoltaan ja kooltaan toisesta rinnasta voidaan toista rintaa pienentää tai muokata.

Säästävä leikkaus säästää rinnat ja itsetunnon

Rinnan säästävä leikkaus voi olla naiselle erityisen tärkeä itsetunnon kannalta, sillä rinta säilyy leikkauksen jälkeen toiminnallisempana ja luonnollisempana kuin kokorinnan poiston ja rintarekonstruktion jälkeen. Säästävän leikkauksen jälkeen rekonstruktiota ei yleensä tarvita.

– Koska rintasyöpä on vakava sairaus, on rinnan tuleva ulkomuoto potilaalle hoidon alkuvaiheessa usein toissijaista. Toiminnallinen ja esteettinen lopputulos on kuitenkin asia, mistä monet potilaat ovat hyvin kiitollisia jälkikäteen. Voidaan kokea elämänlaadullisesti erittäin merkittävänä, ettei syövän rintoihin jättämiä jälkiä tarvitse muistella tai peitellä, sillä ulkopuolinen ei pysty usein edes erottamaan, että rintoihin on tehty syöpäleikkaus, Viinikainen kertoo.

Tietoa eri rintarekonstruktiomenetelmistä

Ihokielekkeellä tehty rintarekonstruktio tarkoittaa rinnan rakentamista siirtämällä potilaan omaa iho- ja rasvakudosta paikasta toiseen.

DIEP, TRAM & SIEA ovat vatsakielekkeellä tehdystä rintarekonstruktiosta käytettyjä nimikkeitä. Alavatsakielekkeellä tehty rintarekonstruktio on usein lopputuloksen kannalta paras mahdollinen vaihtoehto, sillä siltä alueelta saadaan usein helposti riittävä määrä rakennusmateriaalia uuden rinnan luomiseksi. Lisäksi alavatsakielekkeellä valmistettu rinta on usein hyvin luonnollinen niin ulkonäöltään kuin tuntumaltaan.

TMG, LAP, I-GAP & S-GAP ovat sisäreiden tai alaselän ja pakaran alueelta otettuja ihokielekkeitä. Tekniikka sopii rinnan rakentamiseen muun muassa silloin, kun alavatsalta ei ole saatavissa riittävää kudosmäärää rinnan rakentamiseksi. Usein hoikalta ja pienirintaiselta naiselta on saatavissa riittävästi kudosta sisäreisistä rinnan rakentamiseksi.

LD viittaa varrelliseen selkäkielekkeeseen, joka koostuu leveästä selkälihaksesta, rasvakudoksesta ja ihosta. Mikäli kudosta on niukasti, voidaan rintaa täydentää implantilla tai rasvansiirrolla.

Implantti on silikoninen ihon ja rintalihaksen alle asetettava rintaproteesi. Implantti sopii etenkin, jos pienirintaisella naisella ei ole riittävästi omaa kudosta.

Rasvansiirto on toimenpide, jossa rasvaimulla kerättyjä rasvasoluja siirretään kanyylilla rinnan alueelle. Tavallisimmin rasvansiirtoa käytetään rinnan volyymin lisäämiseen, pienten epätasaisuuksien tai kudospuutosten korjaamiseen, mutta myös rinnan rakentamiseen.

Rintasyöpäsanasto tutuksi

  • Resektiolla tarkoitetaan rinnan säästävää leikkausta. Säästävä leikkaus yhdistetään lähes aaina leikkauksen jälkeiseen sädehoitoon parhaan hoitotuloksen saavuttamiseksi.
  • Mastektomia tarkoittaa kokorinnanpoistoa. Mastektomia voidaan joutua tekemään muun muassa hoidettaessa jos kasvain on rinnan kokoon nähden suuri tai monipesäkkeinen. Nuorten naisten rintasyövissä on korkeampi uusiutumisriski, jonka vuoksi mastektomia tehdään useammin.
  • Rintarekonstruktio viittaa rinnan uudelleenrakentamiseen leikkauksen jälkeen. Rintarekonstruktio voidaan tehdä usealla eri tekniikalla. Sopivan menetelmän valintaan vaikuttavat muun muassa rakennettavan rinnan koko, potilaan vartalotyyppi ja potilaan omat toiveet. Uusi rinta voidaan rakentaa muun muassa vatsan, selän tai reiden ihosta, ihonalaisesta rasvasta ja lihaskudoksesta.
  • Onkoplastisella leikkaustekniikalla tarkoitetaan rinnan uudelleenrakentamista tai -muotoilua säästävän rintasyöpäleikkauksen yhteydessä. Tarvittaessa muokataan samalla myös toista rintaa symmetrisen tuloksen aikaansaamiseksi.
Potilastarina

Rintasyövästä toipunut Jaana: Docrateella korostuu elämänlaadun merkitys, täällä ei hoideta tilastoja

Istumme Jaana Nurmen kanssa Arabianrannan asukastalo Bokvillanissa vapaaehtoisvoimin pyörivän Kaffilan sohvalla. Aurinko valaisee huoneen, joka on aikanaan toiminut Arabian tehtaanjohtajan...

Lue lisää

Rintasyöpäkirurgi Jari Viinikaiselle hyvä lopputulos on kunnia-asia

Jari Viinikainen on tinkimättömän tarkka rintasyöpä- ja plastiikkakirurgi, jolle hyvä lopputulos on kunnia-asia. Merkityksellistä Jarille on myös potilaan kohtaaminen.

”Diagnoosin saanut ihminen on huolestunut ja ahdistunut, ja siksi herkkä vuorovaikutus vastaanotolla on hyvin tärkeää. Rintasyöpäleikkaus on aina iso asia ja se vaatii molemminpuolista luottamusta”.

Tutustu Jarin työpäivään 

Docrates Syöpäsairaalassa pääset muutamassa päivässä onkologin vastaanotolle ja rintasyöpäleikkaukseen nopeasti. Lähetettä et tarvitse.

Lue enemmän

/

Docrateella hyödynnetään uusimpia rintasyövän lääkehoitoja

Uusia syöpälääkkeitä kehitetään koko ajan, ja jo käytössä oleville lääkkeille löydetään myös uusia käyttökohteita. Ennen kuin uusi lääke otetaan käyttöön...

Lue lisää
/

Miksi rintasyöpä uusiutuu ja miten sitä hoidetaan?

Rintasyövän liitännäishoitojen päättyessä tunteet voivat heitellä laidasta laitaan: moni on onnellinen hoitojen päättymisestä, toiset tuntevat jäävänsä yksin, ja luonnollisesti monet...

Lue lisää
/

Miksi hoitaa rintasyöpää yksityisessä syöpäsairaalassa?

Yksityiseen rintasyövän hoitoon hakeudutaan muun muassa nopeuden, uusimpien ja yksilöllisten diagnostiikka- ja hoitomenetelmien sekä sinun hoitoosi ja hyvinvointiisi sitoutuneen ja...

Lue lisää
/

Miksi magneettikuvauksesta on hyötyä, kun epäillään rintasyöpää?

Mammografia on yleisin rintasyövän seulontaan ja varhaisdiagnostiikkaan käytetty tutkimusmenetelmä. Joissakin tilanteissa ensisijaiseksi menetelmäksi voidaan kuitenkin suositella magneettikuvausta.

Lue lisää

Miksi valita Docrates
Syöpäsairaala?

  • Nopeus: syöpälääkärille muutamassa päivässä ja hoitoon viiveettä
  • Korkeatasoinen hoito: laitteet ja syövänhoidon osaajat huipputasoa
  • Yksilöllisyys: omalääkäri ja oma hoitotiimi
  • Toinen mielipide: asiantuntijan arvio nykyisestä hoitosuunnitelmasta
010 773 2000

Puhelinpalvelu

ma-to 8-18, pe 8-16