Juha Kononen – I täten för individuell vård

Informationen om cancerns genetik ökar med en accelererande takt och i och med detta utvecklas också nya lovande läkemedel och metoder i en rask takt. Cancerforskaren Juha Kononen har en lång och meriterad karriär bakom sig och under hans ledning har Docrates Cancersjukhus tillgång till forskningsvärldens senaste rön. Vid behov kan vi snabbt och smidigt ta i bruk denna information, vilket kan ha en stor betydelse för den enskilda patienten.

Läs mer om Juha Kononens karriär här.