Malignt melanom, den farligaste hudcancern

Kategorier: Artiklar
Kari Saarinen, specialist inom hudsjukdomar, och Tuomo Alanko, specialist i onkologi, berättar om malignt melanom och behandling av sjukdomen.

– Malignt melanom är cancer som orsakas av solens UV-strålning. Nu för tiden insjuknar den generation som aldrig blev informerade om solens faror och behovet att skydda sig från dess strålning när de var barn. De som insjuknar har med andra ord fått brännskador från solen mer än en gång redan som barn. Särskilt ljushyade, rödhåriga och fräkniga människor som bränner sig lätt hör till riskgruppen, liksom personer som tidigare haft malignt melanom i familjen, berättar Kari Saarinen, specialist inom hudsjukdomar.

Diagnostisering och behandling av malignt melanom

Malignt melanom upptäckas vanligen genom okulär besiktning utan specialverktyg, d v s man kan se tecknen med blotta ögat. Läkaren kan därtill ange diagnosen med hjälp av dermatoskopi (användning av ett mätistrument). Patienten upptäcker ofta malignt melanom på huden själv och söker läkarvård. Diagnosen fastställs med ett vävnadsprov, s k biopsi.

Majoriteten av melanomtumörer upptäckas i ett tidigt skede. Då räcker det att tumören avlägsnas med kirurgi.

– Tumörer som är mindre än 1 mm tjocka kräver vanligtvis inte ytterligare undersökningar eller behandling förutom kirurgi, nämner Saarinen.

Vad händer om tumören hinner sprida sig?

Först sprider sig malignt melanom till sin närmaste lymfkörtel som kallas för vaktknuta. Det finns anledning att misstänka spridning, om tumören är tjock på djupet när det upptäckts. Vid undersökning av vaktknutan framgår genom vilken lymfkörtel vätskan i lymfan flödar vid melanomtumören. Denna lymfkörtel avlägsnas vid en kirurgisk operation.

Är vaktknutan frisk är det sannolikt att cancern inte har spridit sig någon annanstans i kroppen. Men om malignt melanom sprider sig, kan metastaser utvecklas i vilket organ som helst. Metastaserat malignt melanom är tyvärr en cancersjukdom som är ganska svår att övervinna, men nya riktade läkemedelsbehandlingar kan ge hopp även då.

Hur behandlar man metastaserat malignt melanom och vilken prognos har sjukdomen vanligtvis?

Prognosen varierar från fall till fall. Ibland räcker det med kirurgisk avlägsnande av metastaser, ibland är det nödvändigt att behandla sjukdomen med läkemedel. Nya läkemedel har revolutionerat behandlingen av metastaserat malignt melanom och ökat livslängdsprognosen betydligt, men tyvärr fungerar de inte för alla. Av detta skäl är de fortfarande under ständig utveckling.

– Nya läkemedel för malignt melanom, som immunonkologiska läkemedel och biologiska läkemedel, har närapå ersatt cytostatika, säger Tuomo Alanko, specialist i onkologi.

Med immunonkologiska behandlingar avses läkemedel mot cancer som har till syfte att förstärka kroppens eget immunförsvar mot cancer.

– Biologiska läkemedel kan i sin tur utnyttjas när melanomtumören har en viss genetisk förändring (s.k. BRAF-mutation). Riktad behandling av den genetiska mutationen ger oftast en snabb tumörminskande terapeutisk effekt.

"

Om man oroar sig för sina leverfläckar, hur går undersökning och uppföljning till?

– Personen i fråga avbildas från topp till tå, säger Kari Saarinen och fortsätter: Först en översikt som innefattar torso, ben och ansikte. Dessutom tas mikrofotografier (dermatoskopi) av alla ovanliga leverfläckar. Ökning av eventuella nya leverfläckar uppföljs årligen. På uppföljningsbesöket gör man en jämförelse mellan gamla och nya bilder, och utreder om det har skett mikroskopiska förändringar i området i fråga. Finner man malignt melanom vid uppföljningsbesöket, är den vanligtvis tunn och i ett väldigt tidigt skede, vilket betyder att prognosen är mycket god.

Läs mer om vården av malignt melanom.

Läs mer

Publicerad: 01.12.2020

Cancer och coronavirus – Frågor och svar

Corona orsakar oro bland cancerpatienter. Vi listade de vanligaste oro väckande sakerna och svaren till dem.

Läs mer
Publicerad: 16.11.2020

För- och nackdelar med PSA-test. Lönar det sig att ta ett test?

Det finns för- och nackdelar med PSA-test. Samhället ordnar inte omfattande screening av prostatacancer, men lönar det sig att ta...

Läs mer
Publicerad: 08.11.2020

Cancerbehandlingar bör fortsätta trots coronapandemin – Docrates vidtar starka åtgärder mot viruset

Coronaviruset oroar naturligtvis många människor med cancer. Vissa undrar över hur situationen påverkar behandlingar och överenskomna mottagningar och undersökningar. Det...

Läs mer
Publicerad: 01.10.2020

Till Finland för cancerbehandling i coronatider

När coronapandemin tynger den offentliga hälsovården oroar sig många för att behandlingar eventuellt skjuts upp. När det är fråga om...

Läs mer

Varför ska du komma till Docrates?

  • Ingen väntetid: Du får tid till cancerläkare inom några dagar och din behandling kan börja inom en vecka även under coronatiden
  • Eget vårdteam: Du får en och samma läkare och sköterska som tar hand om dig under hela vårdtiden
  • Högklassig cancervård: Vi använder den senaste tekniken och har erfaren och kunnig svensktalande vårdpersonal
  • Second opinion: Du får en medicinsk bedöming av din vårdplan av våra cancerspecialister
+358 10 773 2020

Kontakta oss! Vi hjälper dig gärna.

Mån-fre kl. 9-16 (GMT +2)