Skip to content

Malignt melanom, den farligaste hudcancern

8.5.2019 Kategorier: Artiklar
Hudcancer
Kari Saarinen, specialist inom hudsjukdomar, och Tuomo Alanko, specialist i onkologi, berättar om malignt melanom och behandling av sjukdomen.

– Malignt melanom är cancer som orsakas av solens UV-strålning. Nu för tiden insjuknar den generation som aldrig blev informerade om solens faror och behovet att skydda sig från dess strålning när de var barn. De som insjuknar har med andra ord fått brännskador från solen mer än en gång redan som barn. Särskilt ljushyade, rödhåriga och fräkniga människor som bränner sig lätt hör till riskgruppen, liksom personer som tidigare haft malignt melanom i familjen, berättar Kari Saarinen, specialist inom hudsjukdomar.

Diagnostisering och behandling av malignt melanom

Malignt melanom upptäckas vanligen genom okulär besiktning utan specialverktyg, d v s man kan se tecknen med blotta ögat. Läkaren kan därtill ange diagnosen med hjälp av dermatoskopi (användning av ett mätistrument). Patienten upptäcker ofta malignt melanom på huden själv och söker läkarvård. Diagnosen fastställs med ett vävnadsprov, s k biopsi.

Majoriteten av melanomtumörer upptäckas i ett tidigt skede. Då räcker det att tumören avlägsnas med kirurgi.

– Tumörer som är mindre än 1 mm tjocka kräver vanligtvis inte ytterligare undersökningar eller behandling förutom kirurgi, nämner Saarinen.

Vad händer om tumören hinner sprida sig?

Först sprider sig malignt melanom till sin närmaste lymfkörtel som kallas för vaktknuta. Det finns anledning att misstänka spridning, om tumören är tjock på djupet när det upptäckts. Vid undersökning av vaktknutan framgår genom vilken lymfkörtel vätskan i lymfan flödar vid melanomtumören. Denna lymfkörtel avlägsnas vid en kirurgisk operation.

Är vaktknutan frisk är det sannolikt att cancern inte har spridit sig någon annanstans i kroppen. Men om malignt melanom sprider sig, kan metastaser utvecklas i vilket organ som helst. Metastaserat malignt melanom är tyvärr en cancersjukdom som är ganska svår att övervinna, men nya riktade läkemedelsbehandlingar kan ge hopp även då.

Hur behandlar man metastaserat malignt melanom och vilken prognos har sjukdomen vanligtvis?

Prognosen varierar från fall till fall. Ibland räcker det med kirurgisk avlägsnande av metastaser, ibland är det nödvändigt att behandla sjukdomen med läkemedel. Nya läkemedel har revolutionerat behandlingen av metastaserat malignt melanom och ökat livslängdsprognosen betydligt, men tyvärr fungerar de inte för alla. Av detta skäl är de fortfarande under ständig utveckling.

– Nya läkemedel för malignt melanom, som immunonkologiska läkemedel och biologiska läkemedel, har närapå ersatt cytostatika, säger Tuomo Alanko, specialist i onkologi.

Med immunonkologiska behandlingar avses läkemedel mot cancer som har till syfte att förstärka kroppens eget immunförsvar mot cancer.

– Biologiska läkemedel kan i sin tur utnyttjas när melanomtumören har en viss genetisk förändring (s.k. BRAF-mutation). Riktad behandling av den genetiska mutationen ger oftast en snabb tumörminskande terapeutisk effekt.

"

Om man oroar sig för sina leverfläckar, hur går undersökning och uppföljning till?

– Personen i fråga avbildas från topp till tå, säger Kari Saarinen och fortsätter: Först en översikt som innefattar torso, ben och ansikte. Dessutom tas mikrofotografier (dermatoskopi) av alla ovanliga leverfläckar. Ökning av eventuella nya leverfläckar uppföljs årligen. På uppföljningsbesöket gör man en jämförelse mellan gamla och nya bilder, och utreder om det har skett mikroskopiska förändringar i området i fråga. Finner man malignt melanom vid uppföljningsbesöket, är den vanligtvis tunn och i ett väldigt tidigt skede, vilket betyder att prognosen är mycket god.

Läs mer om vården av malignt melanom.

Läs mer

Varför har våra patienter valt Docrates Cancersjukhus?

Patienter söker sig till Finland för privatvård av cancer bland annat på grund av den snabba vården, det individuella och...

Läs mer

Noggrann diagnos och snabb, mänsklig vård betydande för behandlingen när Jaana fick i bröstcancer

Företagaren Jaana Nurmi, som insjuknade i bröstcancer sommaren 2017, delar med sig av sina erfarenheter av bröstcancer. Hon vill speciellt...

Genforskningen förbättrar behandlingsresultaten vid cancer

Tänk om alla som insjuknat i cancer fick behandling som skräddarsytts för att ha individuell effekt på just den här...

De immunonkologiska behandlingarna lär kroppen att övervinna cancern

Med immunterapi (eller immunonkologiska behandlingar) avses nya behandlingsmetoder mot cancer som har till syfte att förstärka kroppens eget  försvar (immunrespons)...

Varför ska du komma till Docrates?

  • Ingen väntetid: Du får tid till cancerläkare inom några dagar och din behandling kan börja inom ett par veckor
  • Eget vårdteam: Du får en och samma läkare och sköterska som tar hand om dig under hela vårdtiden
  • Högklassig cancervård: Vi använder den senaste tekniken och har erfaren och kunnig svensktalande vårdpersonal
  • Second opinion: Du får en medicinsk bedöming av din vårdplan av våra cancerspecialister
+358 10 773 2020

Kontakta oss! Vi hjälper dig gärna.

Mån-fre kl. 9-16 (lokal tid)