Skip to content

Varför återkommer bröstcancer och hur behandlar man ett återfall?

30.5.2023 Kategorier: Artiklar
Bröstcancer
Vid slutet av bröstcancerbehandlingen kan man ha många olika känslor – många är glada över att behandlingen snart är över, medan andra oroar sig för att sjukdomen ska återkomma. Docrates Cancersjukhus specialist i cancersjukdomar Tom Wiklund svarar på de vanligaste frågorna angående återfall av bröstcancer.

Hur vanligt är det att bröstcancern återkommer?

Idag diagnostiseras bröstcancer oftast i ett tidigt skede och de moderna behandlingsmetoderna är effektiva, vilket betyder att de flesta patienter slipper återfall av bröstcancer. Risken att bröstcancer ska återkomma kan dock variera beroende på tumörens egenskaper och behandlingarna som patienten har fått. Om patienten så önskar kan läkaren göra en grov uppskattning av patientens individuella risk för återfall samt bedöma hur mycket de nuvarande behandlingarna kan förbättra prognosen.

Bröstcancern kan återkomma lokalt eller spritt. I de fall där cancern återkommer sker det oftast inom fem år, men det beror också på tumörens egenskaper. I vissa cancerfall kan återfallsrisken vara låg, men ökad resten av livet, medan cancern i andra fall återkommer efter en mycket kortare tid.

Kan man förutse återfall av bröstcancer?

Risken för återfall av bröstcancer kan bedömas utifrån vissa faktorer. Den största riskfaktorn för återfall utgörs av metastaser som spridit sig till lymfkörtlarna i armhålan (lymfkörtelmetastaser), samt deras antal.  Andra betydelsefulla faktorer med tanke på risken för att bröstcancern förnyas är bl a tumörens storlek, förekomsten av hormonreceptorer på cellens yta och tumörens malignitetsgrad (gradus).

Efter en bröstcanceroperation undersöker en patolog noggrant cancertumören som avlägsnats ur bröstet för att fastställa dess egenskaper. Så kan man ge prognos för sjukdomen och bedöma om valet av behandlingsform är den bästa möjliga. Betydelsefulla egenskaper som undersöks av patologen är bl a förekomsten av hormonreceptorer (östrogen och progesteron) på cellens yta, cellernas delningshastighet och eventuell förekomst av HER-2-faktor. Riktad läkemedelsbehandling kan utnyttjas vid förekomsten av både HER-2-faktor och vid östrogenreceptorpositiv cancer.

En ny typ av vätskebiopsi kan avslöja eventuell återkommande cancer

Med hjälp av en ny typ av vätskebiopsi kan man nu upptäcka eventuell återkommande cancer långt före traditionella avbildningsmetoder. För patienten kan detta innebära ännu bättre behandling med färre biverkningar. Testet tillämpar genetisk information och används redan vid Docrates Cancersjukhus. Läs mer om vätskebiopsin här.

Hur behandlas ett återfall av bröstcancer?

Valet av behandling för bröstcancern och patientens prognos beror på om och hur mycket cancern har spridit sig. Om bröstcancern återkommer i lokal form behandlas den vanligtvis kirurgiskt, oftast kombinerat med tilläggsbehandlingar. Målet med behandlingen är då alltid att patienten ska bli helt frisk.

Om bröstcancern har spridit sig behandlas den oftast främst med läkemedel, ibland kombinerad med en operation och strålbehandling. Det är sällsynt att bli helt frisk efter en spridd bröstcancer, men oftast kan man leva ett långt, relativt normalt liv oberoende av sjukdomen.

Bröstcancer sprider sig oftast till skelettet, levern och lungorna, men kan i princip sprida sig var som helst i organen. Det viktigaste är då att göra en grundlig utredning av hur mycket cancern har spridit sig, dvs. göra en kartläggning av var metastaserna finns.

Först gör man en datortomografiundersökning av kroppen, som kompletteras med en isotopavbildning av skelettet. Dessa undersökningar kan vid behov kompletteras med FDG-PET-undersökning, som kan ge en ännu noggrannare uppfattning av fynden i datortomografin. Oftast försöker man också ta prover av metastaserna för att kontrollera att tumören inte har förändrats när det gäller exempelvis HER2-positiviteten. Detta påverkar valet av läkemedel.

Om cancern har spridit sig behandlas den primärt med läkemedel, det vill säga hormonbehandling, cellhämmande behandling, HER2-antikroppsbehandling och/eller stödbehandling för skelettet. Om det bara finns några få metastaser eller om någon metastas orsakar symptom, kan de behandlas med strålbehandling.

På onkologens mottagning kan man bl a gå igenom riskfaktorer för uppkomsten av cancer samt diskutera hur mycket nytta man kan förvänta sig från de olika tilläggsbehandligarna, och vad är det för eventuella risker eller biverkningar med läkemedelsbehandlingarna. På så sätt kan man i samråd bestämma den behandlingsmetoden som passar en bäst. Men behandling med ett visst läkemedel kan alltid ändras även efter flera år om det uppkommer biverkningar.

Vad kan jag själv göra för att minska risken för återfall?

I de flesta fall kan man inte peka på en enskild orsak som orsakat cancern. Man kan försöka minska risken för att insjukna i cancer genom att motionera regelbundet, äta hälsosamt samt undvika rökning och alltför mycket alkohol.

Hur upptäcker man ett återfall i tid?

Särskilt efter operationen är det viktigt att följa eventuella förändringar i eller runt bröstet. I början kan det vara svårt att veta hur bröstet ska se ut eller kännas efter behandlingarna. Bröstet kan kännas knöligt, avdomnat eller ömt. Så småningom lär man känna sina bröst igen och lär sig vad som är normalt för en själv. Om man regelbundet undersöker sina bröst blir det lättare att upptäcka förändringar och också att berätta om dem för sin sköterska eller läkare. Om du upptäcker förändringar i bröstet ska du genast tala om det för din läkare.

Det är viktigt att den som har haft bröstcancer…

  • går på uppföljningsundersökningar. Vid bröstbevarande operation rekommenderas det en årlig mammografi- eller magnetröntgenundersökning. Man bör gå på kontroller hos en läkare varje år och göra ett återbesök hos den behandlande läkaren åtminstone fem år efter att behandlingarna avslutats. Vid dessa besök letar läkaren efter tecken på om cancern har återkommit eller spridit sig, så att ett eventuellt återfall kan behandlas så snabbt som möjligt. Vid dessa besök är det även viktigt att ta i beaktande eventuella biverkningar med behandlingarna och diskutera om hälsosamma livsvanor.
  • kontrollerar brösten varje månad, även om man går på regelbundna kontroller hos läkare
  • tar hand om sig själv på ett allmänt plan (läs mer om livsstilens betydelse)
  • genast berättar för sin läkare om man upptäcker nya symptom.

Om man är rädd för återfall

Nästan alla som har haft cancer funderar ibland på om sjukdomen kan komma tillbaka. Varje tecken på smärta eller värk kan få en på helspänn. Med tiden lär man sig att slappna av, då man märker att de symtom man upplever är tillfälliga och beror på exempelvis en vanlig infektion eller skada. Om en närstående insjuknar eller avlider i cancer kan rädslan komma fram igen. En del blir också stressade när en uppföljningsundersökning närmar sig.

Var och en måste hitta sitt eget sätt att klara av rädslan, och det finns inga enkla svar. Det hjälper ofta att tala med någon, exempelvis en sjuksköterska, en läkare eller en vän. Man bör inte hålla sin rädsla och ångest inom sig. Om de psykiska symptomen blir långvariga eller försvårar livet kan psykoterapi vara till hjälp. På psykoterapeutens mottagning letar man tillsammans efter lösningar och nya perspektiv på utmanande situationer.

Efter behandlingarna är regelbunden uppföljning viktig

Personalen på Docrates Cancersjukhus har gedigen erfarenhet av att behandla olika typer av bröstcancer, även återfall och cancer som spridit sig. Docrates tar även emot många uppföljningspatienter som tidigare har behandlats någon annanstans. Våra läkare kan även ge dig råd om hur man förbereder sig för eventuella biverkningar med tilläggsbehandlingarna och hjälper dig att förstå och behandla dina symptom. Om man misstänker ett återfall, kan vi på Docrates med hjälp av diagnostisk avbildningsteknik, exempelvis ultraljud, magnetröntgen, DT och PET-DT, och laboratorietester samt vävnadsprover som tas från blodet eller direkt som biopsi från den misstänkta förändringen, noggrant lokalisera eventuella metastaser, och själva sjukdomen behandlas så effektivt som möjligt med moderna metoder.

På vårt sjukhus gör vi en individuell uppföljningsplan för varje bröstcancerpatient och den egna läkaren sköter även uppföljningen. Vid symptom eller oro som kräver tilläggsutredningar kan man genast göra ytterligare undersökningar.

Med tanke på cancerpatientens livskvalitet är det mycket viktigt att man fäster uppmärksamhet vid patientens hälsotillstånd och välmående på ett brett plan. Docrates Cancersjukhus Hälso- och Friskvårdstjänster består av toppspecialister inom cancerbehandling. Tillsammans med en expert som är specialiserad på återhämtning från cancer kan man utarbeta en återhämtningsplan i enlighet med patientens individuella behov. Typiska behandlingar som stödjer återhämtning från bröstcancer är till exempel lymfterapi, sexualrådgivning och näringsterapi.

Om du misstänker cancer eller har cancer och vill veta mer om vad Docrates Cancersjukhus har att erbjuda, hjälper våra svensktalande sjuksköterskor gärna dig. Kontakta oss på nordic(a)docrates.com eller tel. +358 10 773 2020.

Vill du boka tid?

Om du misstänker cancer eller har cancer och vill veta mer om vad Docrates Cancersjukhus har att erbjuda, hjälper våra svensktalande sjuksköterskor gärna dig. Ring oss tel. +358 10 773 2020, mån-fre kl. 9-16 (finsk tid). Om du ringer från Sverige, kan du också ringa tel. +46 10 199 2020, mån-fre kl. 9-16 (finsk tid).

Lämna en kontaktförfrågan

Tidsbeställning

Läs mer

Genombrott i diagnostiken av personer som haft cancer: Återkommande cancer kan avslöjas innan den börjar utvecklas

20.4.2023 | Vätskebiopsi som utnyttjar markörer som släpps ut i blodomloppet av cancerceller kan avslöja eventuell återkommande cancer och kvarvarande...

Läs mer

Varför behandla bröstcancer på ett privat sjukhus?

Kvinnor från Sverige kommer till Finland för behandling av bröstcancer. De kommer för behandling av bröstcancer bland annat på grund...

Merja från Stockholm berättar: “Jag orkade inte vänta längre”

Merja Kailokari som bor i Stockholm med sin familj var 43 år gammal när hon för första gången insjuknade i...

En dag med bröstcancerkirurgen

Bröstcancer är den vanligaste cancertypen bland kvinnor. Som regel behandlas sjukdomen i första hand med operation. Vi följde Jari Viinikainen,...

Varför ska du komma till Docrates?

  • Ingen väntetid: Du får tid till cancerläkare inom några dagar och din behandling kan börja inom ett par veckor
  • Eget vårdteam: Du får en och samma läkare och sköterska som tar hand om dig under hela vårdtiden
  • Högklassig cancervård: Vi använder den senaste tekniken och har erfaren och kunnig svensktalande vårdpersonal
  • Second opinion: Du får en medicinsk bedöming av din vårdplan av våra cancerspecialister
+358 10 773 2020

Kontakta oss! Vi hjälper dig gärna.

Mån-fre kl. 9-16 (lokal tid)