Skip to content

Risto Laitinen valde strålbehandling i stället för operation när han fick prostatacancer

Risto Laitinen, tidigare aktiv idrottare och automationsingenjör, stöttar andra som har insjuknat i prostatacancer, så att de har all den information de behöver för att besegra sjukdomen.

Före prostatacancerdiagnosen följdes Risto Laitinens PSA-värde rutinmässigt upp inom företagshälsovården. Under årens lopp steg PSA-värdet långsamt.

– I något skede började jag få lindriga prostatabesvär, men inget allvarligt. År 2009 togs inget PSA-test och i mars 2009 hade PSA-värdet plötsligt blivit högt. Jag fick remiss till vidare undersökningar och därefter togs en provbit. I mars kom patologens utlåtande. Min urolog ringde och berättade att jag har prostatacancer.  Jag fick en ny mottagningstid tre veckor framåt.

– Jag hade nog tänkt att allt inte är som det ska. Ändå kändes det overkligt när jag fick höra resultatet. Jag var övertygad om att nu är loppet kört. Då visste jag ännu ingenting om prostatacancer, men jag började läsa och studera när nålproverna togs, berättar Laitinen som på grund av sitt intresse senare blev aktiv medlem i Finlands prostatacancerförening.

– Min urolog berättade att min behandlingsform skulle vara robotassisterad operation. Jag försökte fråga om andra behandlingsalternativ, men enligt urologen var operation den enda behandlingsformen i mitt fall. Han förklarade även att jag samtidigt skulle förlora de sexuella funktionerna. Det var en mycket kort mottagning. Efter detta satte jag mig omsorgsfullt in i saken och utredde andra behandlingsalternativ. Jag besökte en annan urolog för att få en så kallad andra åsikt och han föreslog detsamma, alltså operation. Jag ringde till dåvarande verksamhetsledaren för Prostatacancerföreningen Propo, Hannu Tavio. Han frågade om jag hade övervägt strålbehandling. Jag berättade att ingen hade erbjudit det alternativet. Tavio hänvisade mig till Timo Joensuu, specialist inom cancersjukdomar och strålbehandling vid Docrates Cancersjukhus, för att diskutera olika behandlingsalternativ.

Magnetundersökning är den bästa undersökningen för att utreda lokal spridning av prostatacancer

– På Timo Joensuus mottagning gick vi igenom hela min PSA-historia, något som är mycket viktigt vid uppföljning och diagnosticering av prostatacancer. PSA-värdets utveckling är individuellt. Endast PSA-värdet berättar inte allt.  Timo Joensuu misstänkte att det, med tanke på hur snabbt PSA-värdet hade ökat, kunde vara frågan om högriskcancer – allvarligare än vad endast resultatet från patologen angav. Resultatet kan nämligen påverkas av hur exakt nålarna träffar provpunkterna. Timo Joensuu berättade att det kunde vara cancer av T3-natur, jämförbar med Gleason 8–10, där tumören tränger genom prostatakapseln, förklarar Risto Laitinen.

– Jag kom till Docrates för en magnetundersökning med endorektal spole i maj 2009. Då hade avbildningsutrustningen precis anlänt till det nya och nygrundade cancersjukhuset i Gräsviken. Magnetundersökningen visade att cancern redan fanns i prostatakapselns kant, det vill säga att Timo Joensuus misstankar var riktiga. Detta betydde att en operation inte var ett förnuftigt alternativ, eftersom man i de fall cancern finns i kapselns kant mycket sannolikt måste ge strålbehandling även efter en operation. Enligt Timo Joensuu var den rätta behandlingsformen i mitt fall en effektiv, högklassig och rätt inriktad strålbehandling, berättar Laitinen.

Efter undersökningarna på Docrates pratade Risto Laitinen ett flertal gånger med Timo Joensuu om behandlingen och beslöt slutligen att även genomgå behandlingarna på Docrates. I slutet av maj inleddes först en hormonbehandling och i slutet av juni den externa strålbehandlingen. Då hade man vid Docrates inte ännu börjat med intern strålbehandling i vävnaden, det vill säga HDR-brakyterapi, som är en relativt ny och effektiv behandlingsform, som enligt vissa kriterier lämpar sig för de flesta typerna av prostatacancer.

Hormonbehandlingen fortsatte i ännu sex månader och efter avslutade behandlingar följdes mitt PSA-värde upp på Docrates, upprepar Laitinen.

– Timo Joensuu sade att han gör sitt allt för mitt bästa. Det gjorde ett starkt intryck på mig. Jag kände ett starkt förtroende för Joensuus yrkesskicklighet.

– Jag travade från Vanda hit till Docrates varje dag. Jag fick välja behandlingstiderna när de passade mig bäst.  Efter att strålbehandlingen hade inletts och PSA-värdet började sjunka minns jag att Timo Joensuu sade att allt såg bra ut eftersom en snabb sänkning förutspår ett bra behandlingsresultat. För säkerhets skull fick jag även strålbehandling på lymfkörtelområden för att cancern inte skulle få en chans att sprida sig, minns Risto.

Uppföljningen efter behandlingen är viktig

Efter strålbehandlingen börjar PSA-värdet sakta stiga från det lägsta värdet. Det är helt normalt när cellerna i prostatan återhämtar sig och nya celler bildas i stället för de förstörda cancercellerna. Det stigande PSA-värdet ska följas upp regelbundet, det vill säga att man följer upp hur snabbt och till vilken nivå PSA-värdet stiger, man talar om stighastighet. Om stigningen är brant kan det i värsta fall innebära en eventuellt förnyad eller spridd prostatacancer. Hos patienter med bortopererad prostata ska PSA-värdet däremot efter operationen stanna i närheten av noll.

Risto Laitinen minns PSA-värdets stighastighet och biverkningarna av behandlingarna så här:

– Mitt PSA-värde började stiga mycket långsamt drygt ett år efter att strål- och hormonbehandlingarna hade avslutats. Senare under år 2012 förekom några tillfälliga PSA-toppar, som enligt min uppfattning berodde på antibiotika och virusmedicinering. Hormonbehandlingarna gav biverkningar i form av riklig svettning och täta WC-besök under flera månader. Småningom lugnade situationen ner sig, men några extra kilon kom för att stanna.

Risto Laitinen

Flitig volontär i Finlands prostatacancerförening Propo rf.

Risto Laitinen är en aktiv frivillig stödperson inom Propo Finlands prostatacancerförening rf. Innan han för cirka tio år sedan blev pensionär hade Risto en framgångsrik karriär som automationsingenjör med även internationella uppdrag. Risto har bland annat arbetat med grundämnesanalysatorer och röntgenfysik, så det finns även klockarkärlek till cancerbehandling.

Risto gick med i Propos verksamhet år 2009, eftersom han själv hade stött på stora svårigheter med att hitta saklig och korrekt information och stöd när han insjuknade.

– Även på grund av min utbildningsbakgrund vill jag ha fakta och information. I Propos kamratstödsgrupp i Kampen ville man vid sidan av kamratstödet även få mer information om bland annat alternativ som rör behandlingen av prostatacancer. Eftersom jag inte själv fick hjälp känns det nu bra att kunna hjälpa andra, berättar Risto.

Åren 2013–2014 var Risto medlem i Propos styrelse och vice ordförande. Från och med år 2014 har han tillsamman med en annan aktiv, Antero Koski, lett Propos kamratstödsgrupp i Kampen i Helsingfors. De har ordnat fler än ett halvt dussin sakkunnigföreläsningar och cirka 10 kamratstödsträffar varje år.

– Som sakkunniggäster har vi kostnadsfritt fått cancerläkare inom både den privata och den offentliga sektorn samt urologer. De har på detta sätt velat dela med sig av den senaste informationen om vår sjukdom. Utvecklingen, både vad gäller undersökning av prostatacancer och behandlingarna, sker otroligt snabbt, förklarar Risto.

– Vi har bland annat haft föreläsningar om prostatacancerns diagnostik, de senaste cancerbehandlingarna, kost, behandlingen av inkontinens, implantat, ersättningar för läkemedelsbehandlingar, patientens rättigheter, intressebevakning, artros och ledsjukdomar, förebyggande av ortopediska besvär…, räknar Risto upp.

– På Propos kamratstödskvällar betonas kamratstödet och då kan männen talas vid och berätta om sina erfarenheter av att insjukna i prostatacancer, cancerbehandlingar och livet efter cancer. Även männens partners får delta i mötena. Vi strävar efter att se på situationen ur patientens perspektiv. Vi kan dela med oss av vår uppfattning om ett eventuellt framskridande bland annat vad gäller undersökningar, alternativa behandlingar och vårdinrättning, men patienten ska i sista hand själv fatta beslut och göra valen. Vid behov kan vi även vara med på mottagningen och ställa viktiga frågor för patientens räkning. Propos kamratstödsträffar besöks av män i alla åldrar från 50 år och uppåt. Vi har även gjort utflykter, berättar Risto om Propos verksamhet.

Risto har bland annat sparat alla sina PSA-värden och gjort en Excel-kurva av dem. Av de här kurvorna är det enkelt för även den oinvigde att se hur PSA-värdet har utvecklats under uppföljningen. Risto har gjort sådana här PSA-kurvor även för andra som har insjuknat i prostatacancer. På så sätt är det enklare att följa upp PSA-värdet.

Risto har i egenskap av Propos kamratstödsperson även besökt några tillställningar för att berätta om vad män behöver känna till om prostatacancer, för att det inte ska komma som en överraskning.

– Jag berättar främst om ämnet ur patientens perspektiv och jag uppmanar dem att regelbundet låta mäta sitt PSA-värde, eftersom värdets utveckling är viktig med tanke på en eventuell fortsättning. Tillställningarna har väckt intresse och har fått män att fundera närmare på sin hälsa, berättar Risto.

År 2016 belönades Risto av Propo för sitt aktiva volontärarbete med tavlan ”Elämän puu” (Livets träd) av Virpi Talvitie.  Priset är en påminnelse om hur värdefullt volontärarbetet är.

En nöjd man

– När jag beslutade att välja strålbehandling i stället för operation kände jag för första gången lättnad. På våren 2009 berättade man för mig att jag ställts i kö till den nya robotoperationen, men tidpunkten var öppen på grund av semestrar och andra faktorer.  Situationen var alltså oklar. Och dessutom var det oklart vilken behandling som skulle användas, eftersom två olika läkare var av helt olika åsikt, minns Risto tämligen allvarlig.

På Docrates inleddes behandlingen genast.

– Behandlingarna och riktlinjerna var flexibla på Docrates, konstaterar Risto.

– Jag är mycket nöjd med den vård jag fick på Docrates.

Som ung var Risto en aktiv idrottare. Det ger honom styrka än idag. År 1964 vann han till och med SM-guld i stavhopp för ungdomar. Kamratstödsverksamheten ger Risto glädje.

– Medlemmarna är nöjda med verksamheten i Propos kamratstödsgrupp i Kampen, det visar även vår medlemsenkät. De får information och enligt enkäten råder här även en trygg stämning. Man hittar även nya vänner. Kamratstödsverksamheten får oss att må bättre, för många är det ett viktigt stödnätverk. Via Propo har jag också fått nya bekanta.

Risto uppmuntrar män att delta i Propos möten:

– Genom att delta i kamratstödsgruppens möten är du inte längre ensam med din sjukdom.

”Förhoppningsvis ger berättelse hopp om och tro på att man kan besegra cancer. Jag vill ännu en gång tacka alla sakkunniga som har vårdat mig”. – Risto Laitinen.

 

Läs mer om Propo:

Propos kamratstödsgrupper verkar i huvudstadsregionen i Helsingfors, Vanda och Esbo samt i Hyvinge i Nyland. Dessutom samlas Propos kamratstödsgrupper på många olika orter. Du hittar mer information om dessa på Finlands Prostatacancerförening ry Propo:s webbplats https://www.propo.fi/.

I Sverige gör Prostatacancerförbundet viktigt jobb för alla som på något sätt har drabbats av prostatacancer. Läs mer här.

 

Läs mer

Vid misstanke om cancer är det viktigt med snabb diagnos och stöd – cancerläkaren finns nära dig

Cancer. Bara ordet får hjärtat att slå snabbare och huvudet att fyllas av frågor. Vad händer om jag får cancer?...

Läs mer

Docrates Cancersjukhus erbjuder information och vägledning i Stockholm 

På vår kundservice i Stockholm möter du en sjuksköterska, vår nordiska koordinator, för ett personligt samtal. Vi har tid att...

Docrates utökar verksamheten inom endoskopi

För att möta det ökade behovet av endoskopitjänster inleder Docrates Cancersjukhus gastrointestinal endoskopiverksamhet för tidig upptäckt och diagnostik av cancer....

Jenni Marko utsedd till HR-direktör på Docrates Cancersjukhus

Jenni Marko, EM, har utsetts till HR-direktör och medlem i ledningsgruppen på Docrates Cancersjukhus från och med den 13 februari...

Varför ska du komma till Docrates?

  • Ingen väntetid: Du får tid till cancerläkare inom några dagar och din behandling kan börja inom ett par veckor
  • Eget vårdteam: Du får en och samma läkare och sköterska som tar hand om dig under hela vårdtiden
  • Högklassig cancervård: Vi använder den senaste tekniken och har erfaren och kunnig svensktalande vårdpersonal
  • Second opinion: Du får en medicinsk bedöming av din vårdplan av våra cancerspecialister
+358 10 773 2020

Kontakta oss! Vi hjälper dig gärna.

Mån-fre kl. 9-16 (lokal tid)