Magnetundersökning är den bästa undersökningen för att utreda lokal spridning av prostatacancer. Under de senaste tio åren har magnetundersökning av prostatan utvecklats enormt tack vare multiparametriska tekniker, såsom magnetisk resonanstomografi, dynamisk kontraströntgen och spektroskopi.  Med dessa tekniker har magnetundersökning för närvarande visat sig vara den bästa undersökningsmetoden för prostatacancer. Magnetundersökning är den effektivaste metoden, särskilt vad gäller att hitta tumörer i prostatans perifera zon.

En multiparametrisk magnetundersökning via ändtarmen med en endorektal spole görs på Docrates Cancersjukhus. När magnetundersökningen görs före provtagningen kan nålprovet vanligtvis riktas och det behöver inte tas blint på samma sätt som vid traditionell ultraljusstyrd undersökning. Saturationsbiopsi görs när tumören inte nås med traditionell teknik eller om tumören inte syns i magnetbilden och cancermisstanken trots det är stark. Saturationsbiopsin görs i narkos eller ryggmärgsbedövning.

Det är viktigt att få en tillförlitlig bild av cancerns omfattning i prostatan. Särskilt bedömer man cancerns relation till prostatakapseln, vilket har en stor betydelse för planeringen av behandlingen. Vid bedömning av borttagning eller strålbehandling av prostatan är magnetundersökning alltid nödvändig före det slutliga operationsbeslutet eftersom magnetundersökningen avslöjar om cancern har vuxit utanför kapseln. Om cancern växer mot urinrörets slutmuskel är det särskilt svårt att avlägsna den med operation, eftersom slutmuskeln kan skadas vid operation eller cancervävnad bli kvar när man försöker skydda muskeln. I dessa fall kan strålbehandlingen riktas noggrannare mot urinröret och återhämtningen från cancern är säkrare. Strålbehandlingen kan riktas så att även de cancerceller som sitter utanför kapseln elimineras.

Magnetundersökning används alltid även när man planerar hur strålbehandlingen ska riktas. Om man genom en magnetundersökning kan konstatera att cancern har spridit sig till sädesblåsorna ska man beakta även detta genom att rikta en större stråldos även mot sädesblåsorna. Alltid när man har kunnat konstatera olika riskfaktorer som hör samman med förnyandet av cancern, såsom lokal spridning, överväger man även hormonbehandling.

Om du misstänker prostatacancer eller har fått en cancerdiagnos får du snabbt en tid till de erfarna cancerspecialisterna på Docrates utan någon remiss. Behandlingen inleds utan dröjsmål. Våra svensktalande sjuksköterskor Johanna Baarman och Magnus Sjöroos (nordic@docrates.com, tel. +358 10 773 2020, mån-fre kl. 8-16) hjälper gärna svenskspråkiga patienter att ordna med det som behövs innan du kommer till Docrates Cancersjukhuset. De står också till tjänst med all nödvändig information.

Varför ska du komma till Docrates?

  • Ingen väntetid: Du får tid till cancerläkare inom några dagar och din behandling kan börja inom en vecka
  • Eget vårdteam: Du får en och samma läkare och sköterska som tar hand om dig under hela vårdtiden
  • Högklassig cancervård: Vi använder den senaste tekniken och har erfaren och kunnig svensktalande vårdpersonal
  • Second opinion: Du får en medicinsk bedöming av din vårdplan av våra cancerspecialister
Kontakta oss! Vi hjälper dig gärna. +358 10 773 2020 (mån-fre kl. 8-16, finsk tid GMT +2)