Skip to content

Akseli Hemminki

Specialist i cancersjukdomar och strålbehandling
MD, docent, professor

På Docrates tar jag emot vuxna patienter med cancerdiagnos eller misstänkt cancer. Jag behandlar alla typer av cancer utom hematologiska cancerformer (leukemi, lymfom). I synnerhet har jag kompetens inom bland annat dessa cancerformer: sällsynta cancerformer, melanom, äggstockscancer, gynekologiska cancerformer, lungcancer, cancer i matsmältningskanalen och inre organ, urinvägscancer och njurcancer.

Mina särskilda kompetensområden är nya läkemedelsbehandlingar vid cancersjukdomar, till exempel immunterapi, målinriktade läkemedel och behandlingar som planeras utifrån genprofilering.

Jag skräddarsyr en individuell undersöknings- och vårdplan för var och en av mina patienter. Närstående är välkomna att följa med till min mottagning.

Språkkunskap

Finska, engelska

Utbildning

Professor i cancersjukdomar
Docent i cancersjukdomar
Specialist i cancersjukdomar och strålbehandling
MD
ML

Arbetserfarenhet

  • Helsingfors universitet, professor i cancersjukdomar 2015–
  • Docrates Cancersjukhus, specialist 2007–
  • Helsingfors universitet, forskningsgruppledare 2002–
  • HUS Kliniken för cancersjukdomar, ST-läkare/avdelningsöverläkare 2003–2007, 2015–2017
  • Stiftelsen för Finlands Cancerinstitut sr, forskningsprofessor 2007–2013

Vetenskaplig verksamhet

Akseli Hemminkis forskargrupp undersöker immunterapi mot cancer och särskilt onkolytisk immunterapi. Laboratoriestudierna är inriktade på kliniska prövningar hos cancerpatienter. Mer än 320 cancerpatienter har behandlats med onkolytiska virus utvecklade av Hemminkis forskargrupp i fyra kliniska studier och ett experimentiellt behandlingsprogram.

Biografi

Akseli Hemminki är Specialistläkare inom cancersjukdomar och strålbehandling. Han har haft mottagning på Docrates Cancersjukhus sedan sjukhuset grundades år 2007. Hemminki tar emot vuxna patienter med vilken som helst cancer förutom de med hematologiska cancrar (leukemi och lymfom). Specialområden är melanom, äggstockscancer, bröstcancer, prostatacancer, cancer i matsmältningkanalen och inre organen, lungcancer och njurcancer.

Hemminki är även Professor för Cancersjukdomar på Helsingfors Universitet och Verkställande Direktör på ett bioteknologiföretag som utvecklar immunterapi för cancer. Hemminkis märkbara bedrifter inom forskning och hans expertis inom klinisk forskning har inverkat på att han även ansvarat för trial-search servicen på Docrates. Där söker man internationella kliniska forskningar från en databas till patienter som är villiga att medverka. Kliniska forskningar kan erbjuda cancerpatienter att få möjligheten till experimentiell vård i situationer där rutinvård inte har hjälpt eller att den redan är prövad. Om en lämplig forskning inte hittas i Finland, hittas de ofta i Europa, USA eller Asien.

Hemminki är en omtänksam läkare som gör sitt yttersta för att patienten får den bästa möjliga vård i Finland eller någon annanstans. Om sjukdomen är obotbar med rutinvård, borde patienten har rätt till att överväga experimentiell vård. Hemminkis motto i patientarbetet är att cancervården, diagnostiken och uppföljningen ska skräddarsys individuellt för varje patient.

Hemminkis familj består av fru och tre barn i skolåldern. På fritiden joggar han, åker skidor, campar och slutför sina eMBA studier. Hemminki har arbetat över 25 år inom cancerforskning, kliniska tester, experimentiella behandlingar och kliniskt arbete som onkolog i Finland och USA. Han är mångfaldigt belönad i Finland och utomlands för innovativa cancerterapier, b.la. har “The Outstanding Young Person of the World” tilldelats av JCI International.