Akseli Hemminki

Specialist i cancersjukdomar och strålbehandling
MD, docent, professor

Specialisering

Immunterapi vid cancer, Fasta tumörer (icke-hematologiska cancrar, dvs. inte lymfom och leukemi), speciellt malignt melanom, äggstockscancer, urinvägscancer, lungcancer, bröstcancer, prostatacancer och GI cancer.

Visa tilläggsuppgifter

Göm tilläggsuppgifter

Utbildning

Professor i cancersjukdomar
Docent i cancersjukdomar
Specialist i cancersjukdomar och strålbehandling
MD
ML

Työhistoria

  • Helsingfors universitet, Professor i cancersjukdomar 2015-
  • Docrates Cancersjukhus, Specialist 2007-
  • Helsingfors universitet, Forskningsgruppledare 2002-
  • HUS Kliniken för cancersjukdomar, ST-läkare/Avdelningsöverläkare 2003-2007, 2015-2017
  • Stiftelsen för Finlands Cancerinstitut sr, Forskningsprofessor 2007-2013

Tjänster

Mottagning av vuxna patienter med cancerdiagnos eller misstänkt cancer. Internationella kliniska prövningar.