Skip to content

Veera Salminen

Specialist i cancersjukdomar

Jag är specialistläkare inom cancersjukdomar och behandlar särskilt cancer i mag-tarmkanalen. Min expertis omfattar också palliativ vård och stödjande vård av cancerpatienter. Jag utför även mindre ingrepp, såsom punkteringar och inläggningar av permanenta pleura- och ascitesdränage.

Du kan också boka ett rådgivningsbesök hos mig om du vill diskutera din situation och få en andra bedömning.

I patientarbetet är det särskilt viktigt för mig att varje patient och anhörig upplever sig bli bemött som en individ, och att vårdplanen utarbetas i samarbete med patienten med respekt för hens önskemål och värderingar.

Jag vill möta mina patienter på ett genuint sätt och behandla dem ur ett helhetsperspektiv. Jag säkerställer också att patienten och de anhöriga får tillräckligt med tydlig och sanningsenlig information om sjukdomen och vårdplanen. Patientens närstående är välkomna att följa med till mottagningen.

Språkkunskap

Finska, svenska, engelska

Utbildning

Specialist i cancersjukdomar, 2011
MD, 2001

Arbetserfarenhet

  • Docrates Cancersjukhus, specialist i cancersjukdomar 2021–
  • Tammerfors universitetssjukhus, specialist i cancersjukdomar 2011–
  • Tammerfors universitetssjukhus, specialist på palliativ vård 2011–
  • Vasa centralsjukhus, specialistläkare inom cancersjukdomar och strålbehandling (deltid) 2010–2016
  • Satakunta centralsjukhus, specialist i cancersjukdomar (deltid) 2016–2017

Medlemskap och förtroendeuppdrag

Medlem i Finsk Förening för Onkologi
Medlem i Föreningen för palliativ medicin i Finland
Medlem och styrelseledamot i FISPEN (den finska avdelningen av ESPEN, European Society for Nutrition and Metabolism)

Vetenskaplig verksamhet

Veera Salminen har tidigare forskat om angiogenes vid cancer. Hon arbetar för närvarande med en doktorsavhandling om komplementära och alternativa behandlingar som används av cancerpatienter. Hon har även arbetat som biträdande forskare i flera kliniska läkemedelsprövningar.

Biografi

Veera Salminen, specialistläkare inom cancersjukdomar, möter sina patienter på ett genuint sätt och behandlar dem ur ett helhetsperspektiv.

Veera Salminen har arbetat på enheten ansvarsområdet för cancersjukdomar vid Tammerfors universitetssjukhus (Tays) sedan 2004. Där specialiserade hon sig på behandling av cancer i mag-tarmkanalen, behandling av neuroendokrina tumörer, palliativ vård, dvs. symptomatisk behandling, och mindre ingrepp på cancerpatienter (dränage av vätskor i lungsäcken och bukhålan (punktioner) och inläggning av permanenta katetrar för dränage hemma (PleurX-dränage)). Hon har även specialiserat sig på näringsproblem hos cancerpatienter och komplementära och alternativa behandlingar som är av intresse för cancerpatienter.

Salminen bedriver för närvarande vetenskaplig forskning om användningen av komplementära och alternativa behandlingar för cancerpatienter. Hon har även föreläst om ämnet för cancerpatienter, personal inom cancervården och studerande. Hon genomgår för tillfället en specialistutbildning i palliativ medicin. Under sin tid på enheten ansvarsområdet för cancersjukdomar vid Tays har Salminen deltagit i flera kliniska cancerläkemedelsprövningar.

I vården av cancerpatienter är det särskilt viktigt för Salminen att varje patient och anhörig upplever sig bli bemött som en individ, och att vårdplaner utarbetas i samarbete med patienten med respekt för patientens önskemål och värderingar. För att detta ska kunna ske är det viktigt att patienten har en god förståelse för sitt tillstånd. Salminen strävar därför efter att säkerställa att patienten och de anhöriga får tillräckligt med tydlig och sanningsenlig information om sjukdomen och vårdplanen.