Skip to content

Veera Männikkö

Specialist i cancersjukdomar

Jag är specialistläkare inom cancersjukdomar sedan 2010, och har sedan dess främst utfört mottagningsarbete och läkemedelsbehandlingar både i Finland och Sverige. Mestadels har jag träffat patienter med bröstcancer, hjärntumör och lungcancer, men även behandlat många andra typer av cancer.

Du är också välkommen till ett rådgivningsbesök på min mottagning, till exempel vid misstänkt cancer eller när du har fått en ny diagnos, och du vill diskutera undersöknings- och behandlingsalternativ med en cancerläkare.

I patientmöten är det viktigt för mig att lyssna på patienten, och jag strävar efter att ta hänsyn till situationen på ett övergripande sätt. På detta sätt hittas ofta det bästa möjliga behandlingsalternativet med hänsyn till patienten och sjukdomsbilden.

På Docrates Cancersjukhus har jag endast distansmottagningar.

Språkkunskap

Finska, svenska, engelska